Hvorfor vil kommunen ikke effektivisere?

Henrik Boye fra Liberal Alliance i Solrød havde fremsat forslaget om, at Solrød Kommune skulle søge puljen ved Økonomi- og Indenrigsministeriet med henblik på forenkle og effektivisere administrationen, så borgerne i Solrød Kommune kunne få en bedre service for de samme midler. I dag kom det frem at Solrød Kommune ikke ønsker, at ansøge Økonomi- og Indenrigsministeriet om bistand (puljen) fra KORA for at identificere unødigt bureaukrati. Sagen har været til behandling i Økonomi-, Teknik-, og Miljøudvalget, hvori det fremgår at Solrød Kommunes administration mener (uden nærmere argumentation eller forklaring) at det vil være for ressourcekrævende at ansøge om bistanden fra KORA og at gennemføre en undersøgelse af kommunens administrative forretningsprocesser og regler.

Det er absurd at administrationen kan slippe af sted med en så mangelfuld argumentation, og endnu værre at flertallet i Økonomi-, Teknik-, og Miljøudvalget accepterer argumentationen og ikke kræver en uddybning fra kommunens administration. Svaret fra administrationen viser et behov for implementering af gennemsigtig forvaltning, hvor vi borgere i højere grad vil kunne følge med i, hvorfor embedsmændene mener, som de gør, og træffer de beslutninger, som de gør.

En forenkling af reglerne og processerne i administrationen vil kunne lede til at frigøre midler der vil kunne bruges på de borgernære serviceområder. Derfor bistanden fra KORA have været med til at øge velfærden for borgerne i Solrød Kommune.

Det er ærgerligt – brand ærgerligt. Jeg håber på, at Liberal Alliance fortsætter sin kamp for at mindske bureaukratiet og effektivisere kommunen. Jeg håber samtidigt at de andre partier i kommunalbestyrelsen kommer på bedre tanker og handle i borgernes interesser, hvilket vil sige slanke bureaukratiet og gøre Solrød Kommunes administration smartere og bedre.

Endnu en blog om digitaltransformation

Jeg har skrevet et blogindlæg om en ny blog der er drives af EG A/S omhandlende digital transformation. Det er et interessant emne og bloggen TransformationTools.dk virker også lovende.

En af de emner der har fyldt IT-medierne i 2016 var digital transformation, og selve ordet endte som et buzz-word der ofte blev brugt i hvidbøger, reklamer og forretningsbøger og det nåede sikkert også til handelsmagasinerne i Københavns Lufthavne. Det bliver derfor interessant at se, hvordan EG A/S forvalter deres nye blog om digital transformation.

I vil kunne læse min blog på EnterpriseArkitekten.com.

Tak for konkurrencen

Der findes flere forskellige måder at sikre udvikling på. Konkurrence er en af dem og i den ovenstående dokumentar er forskellen mellem to personer der dominerede teknologiindustrien i årtier. To egoer, to forskellige tilgange til design, to forskellige tilgange til lederskab og to forskellige tilgange til udvikling.

Et robust transportnet efterspørges

Jeg var på vej hjem fra arbejde, hvortil jeg næsten akkurat var nået frem til Ny Ellebjerg station. Der meddelte lokoføren, at der var problemer med et tog på Ny Ellebjerg station, og derfor kunne S-toget ikke ” komme til perron . Det tog godt 10 minutter før DSB fik styr på sagerne; jeg havde dog fornøjelsen af nedenstående udsigt:


Hvis markedsføringsloven gjalt for DSB, altså på samme vilkår som med det private erhvervsliv, så burde deres slogan være noget lignende:

“DSB: En tredjeklasses service til en førsteklasses pris, men du kan køre med os”.

Marketing

Studiet er i fuld gang og jeg har nu haft fornøjelsen af to forelæsninger omhandlende international markedsanalyse og marketing. Jeg ser mange interessante perspektiver på marketing herunder at også inden for dette domæne findes der tanker om, at en CXO (i litteraturen om marketing en CMO) der sikre omstillingen fra en produkt-orienteret virksomhed til en markeds- og kundeorienteret virksomhed. Med andre ord så er der tale om dyder som også kendes fra enterprise arkitektur og forretningsarkitektur.