God ide til borgmesteren 15-12-17

På Solrød Kommunes hjemmeside kan man dele sine gode ideer med borgmesteren. Jeg har derfor sendt denne gode ide af sted til Niels, som jeg håber også vil synes det er en god ide. Det kan måske være at Niels endda vil kæmpe for ideen i byrådet.

Hej Niels,

Jeg gik en tur i går eftermiddags og her kom jeg til at tænke på, at der findes en del borgere, også i Solrød Kommune, der antageligt vil have glæde af daginstitutioner med fleksible arbejdstider. Årsagen til dette skyldes, at borgerne kan have jobs der kræver, at de er tilgængelige inden for et bestemt tidsrum, hvilket ikke nødvendigvis passer godt med åbningstiderne i daginstitutionerne.

Jeg vil derfor foreslå, at Solrød Kommune får undersøgt mulighederne for at oprette en eller flere daginstitutioner med fleksible åbningstider, så borgerne på den måde vil kunne opnå mere frihed og erhvervslivet i vil opleve at borgerne er tilgængelige til at løse opgaver. På den måde vil man også opleve højere vækst.

Med venlig hilsen

Peter Sjølin
Medlem af Liberal Alliance i Solrød

En maskine eller mennesker: Politikerne har ikke styr på økonomien

Politikere der støtter op om den Keyensianske model vil til hver en tid påstå, at de kan styre økonomien igennem en central plan fx ved at opspare en masse penge i kommunekassen. Det er dog ikke den bedste måde at skabe vækst på eller skabe en økonomi der skaber de bedst mulige måder for borgerne at opnå de mål, som de har hver især. Den Keyensianske model tager sit udgangspunkt i at “forbrug” skaber væksten og “forbrug” kan skabe højere velstand.

 

Den østrigske skole tager sit udgangspunkt i at økonomien er organisk og derfor vil det være den enkelte borgers handlinger der skaber vækst. Der er med andre ord ikke muligt at skabe en centralplan, hvis vækst er målet.

Vækstpolitik i Greve, men ikke i Solrød

Solrød har indgået et samarbejde med Greve Kommune vedrørende erhvervsservice, hvor iværksættere m.v. bliver sendt til Greve Kommune, hvis de ønsker vejledning og eventuelt en plads i et kontorfællesskab. Uden en erhvervs- og vækststrategi vil det ikke være muligt for Solrød Kommune at tiltrække virksomheder og sikre en bæredygtig vækst som kan finansiere borgerservice, hjemmehjælp, folkeskolerne med videre i fremtiden.

På Greve Erhvervscenters hjemmeside kan man også læse om samarbejdet, men også om Greve Kommunes vækststrategi. Dette er bemærkelsesværdigt set i lyset af Solrød Kommune ikke fremhæves på trods af værende partner i samarbejdet. Vækstpolitikken er også et udtryk for, at Greve Kommune aktivt prøver at tiltrække virksomheder til at generere vækst, men dette ikke er tilfældet i Solrød Kommune.

For mig indikerer dette, at borgerne i Solrød Kommune betaler for, at Greve Kommune kan få et bedre og vækstorienteret erhvervsliv. Det vil komme borgerne i Greve Kommune til gavn, når de store efterkrigsgenerationer går på pension, men det vil ikke komme borgerne i Solrød Kommune til gavn. Da man ikke vil kunne beskatte virksomhederne der har deres hjemstavn i anden kommune.

Erhvervslivet i Solrød Kommune har behov for højere vækst, hvilket skal være med til at finansiere, at borgerne kan få mere frihed. Derfor vil jeg anbefale, at Solrød Kommune får:

  • En erhvervs- og vækststrategi
  • En proaktiv erhvervsservice.
  • En fremtidssikret kommuneplan der giver plads til højteknologiske og greentech virksomheder.

 

Med venlig hilsen

 

Peter Sjølin
Medlem af Liberal Alliance i Solrød

 

God ide til borgmesteren 14-12-17

På Solrød Kommunes hjemmeside kan man dele sine gode ideer med borgmesteren. Jeg har derfor sendt denne gode ide af sted til Niels, som jeg håber også vil synes det er en god ide. Det kan måske være at Niels endda vil kæmpe for ideen i byrådet.

Hej Niels,

Jeg fik en ide her til morgen, som jeg tror, også vil have din interesse. En af årsagerne til at Solrød Kommune er et godt sted at bo skyldes, at foreningerne bidrager til at borgerne kan være engagerede i fritiden.

Min ide tager sit udgangspunkt i, at gøre det nemmere for foreningerne og borgerne med henblik på at finde hinanden, og at gøre det lettere for borgerne at stifte nye foreninger. Da vi er i den digitale tidsalder, så vil det være nærliggende, at Solrød Kommune anskaffer en digital løsning til at understøtte at foreningerne kan gøre opmærksomme på sig selv eller at borgerne kan komme i dialog med hinanden. Den digitale løsning kunne for eksempel være udstillet gennem Solrød Kommunes hjemmeside. Den digitale løsning behøver ikke at være kommerciel eller kompliceret at udvikle.

Den digitale løsning vil kunne give borgerne mulighed for at danne et overblik over aktive foreninger og ligeledes vil borgere der søger andre deltagere til at stifte foreninger kunne bruge løsningen til at skabe et bedre grundlag for at stifte nye foreninger. Det jeg forestiller mig vil være, at det vil være foreningerne og borgerne der står for at skabe indholdet og det på den måde ikke vil være et behov for at afsætte årsværk i kommunens administration til formålet.

Udførelsen af ideen skaber et grundlag for mere frihed til borgerne og foreningerne, og det er en god ting.

 

Med venlig hilsen

Peter Sjølin
Medlem af Liberal Alliance i Solrød

God ide til borgmesteren 13-12-17

På Solrød Kommunes hjemmeside kan man dele sine gode ideer med borgmesteren. Jeg har derfor sendt denne gode ide af sted til Niels, som jeg håber også vil synes det er en god ide. Det kan måske være at Niels endda vil kæmpe for ideen i byrådet.

Hej Niels,

Så blev det Sankta Lucia og vi er nu mere end halvvejs til jul, og mon ikke også at det bliver jul i år.

Jeg har en ide, som jeg er sikker på også vil have din interesse. Jeg mener, at borgerne skal inddrages i udvælgelsen af den kunst og kultur, som kommunen vælger at indkøbe. Derfor bør kommunen offentliggøre de planer der findes for indkøb af kunst og kultur, og kommunen bør ligeledes holde borgerne løbende orienteret om områder, som kommunens administration har planer om at forskønne. På den måde vil borgerne kunne komme til orde og opleve mere frihed i forhold til, hvordan kommunens skattemidler anvendes til at forskønne Solrød, Havdrup, Karlstrup og Jersie samt strandområdet.

Ovenstående fremgangsmåde vil skabe mere frihed, hvilket er en god ting, og ligeledes vil borgerne og foreningerne blive mere engageret i den lokale udvikling.

 

Med venlig hilsen

Peter Sjølin
Medlem af Liberal Alliance i Solrød

God ide til borgmesteren 12-12-17

På Solrød Kommunes hjemmeside kan man dele sine gode ideer med borgmesteren. Jeg har derfor sendt denne gode ide af sted til Niels, som jeg håber også vil synes det er en god ide. Det kan måske være at Niels endda vil kæmpe for ideen i byrådet.

Hej Niels,

Unge mennesker i Solrød Kommune mangler et sted at samles, hvor de kan lytte til musik, drikke sodavand og moderat alkohol samt nyde hinandens samvær.

Min ide omhandler, at Solrød Kommune anvender ungdomsskolen på en anden måde end det gøres i dag. Det kunne for eksempel være ved at indrette et lokale med relevant udstyr, så de unge kan bruge rummet til at lytte til musik, slappe af eller hænge ud. Det kunne også vise sig at være en anden placering der tjener formålet bedre, men det vigtige er at de unge mennesker kan bruge stedet om eftermiddagen og aftenen. Det vil give de unge mere frihed og gøre Solrød Kommune til et bedre sted at bo.

 

Med venlig hilsen

Peter Sjølin
Medlem af Liberal Alliance i Solrød

God ide til borgmesteren 11-12-17

På Solrød Kommunes hjemmeside kan man dele sine gode ideer med borgmesteren. Jeg har derfor sendt denne gode ide af sted til Niels, som jeg håber også vil synes det er en god ide. Det kan måske være at Niels endda vil kæmpe for ideen i byrådet.

Hej Niels,

Så blev det mandag og jeg kom på endnu en ide. Jeg kom i tanke om, at Solrød Kommune takkede nej (efter en afstemning i byrådet) til, at kommunens forretningsgange skulle analyseres af KORA (nu kendt som VIVE), hvortil Økonomi- og Indenrigsministeriet ville yde bistand.

Solrød Kommunes procesregler er ikke blevet mindre komplicerede siden dengang og der findes stadig et behov for at få gjort forretningsgangene bedre, så flere ressourcer kan gå til velfærd og herunder skattelettelser.

Min ide tager derfor sit udgangspunkt i, at Solrød Kommune tager kontakt til VIVE eller et andet eksternt konsulenthus med henblik på at analysere Solrød Kommunes forretningsgange for at fjerne unødige procesregler og unødigt bureaukrati.

 

Med venlig hilsen

Peter Sjølin
Medlem af Liberal Alliance i Solrød

God ide til borgmesteren 10-12-17

På Solrød Kommunes hjemmeside kan man dele sine gode ideer med borgmesteren. Jeg har derfor sendt denne gode ide af sted til Niels, som jeg håber også vil synes det er en god ide. Det kan måske være at Niels endda vil kæmpe for ideen i byrådet.

Hej Niels,

Her til morgen kom jeg i tanke om en ide, som jeg er sikker på også vil have din interesse. Min ide går ud på, at borgere i Solrød Kommune vil få mere frihed, hvis kommunens byer bliver bedre forbundne. Mere frihed er jo en god ting.

Et sted at starte ville være ved at indsætte natbusser til Havdrup i weekenderne, da det vil kunne give borgerne i den næststørste by i kommunen mulighed for at udnytte tilbuddene i Solrød Kommune bedre. Det vil ligeledes give borgerne i strandområdet mulighed for at benytte sig af tilbuddene i Havdrup. Generelt kan det siges at desto lettere det er for borgerne at gøre brug af tilbuddene i Solrød Kommune, desto mere sandsynligt er det at de vil kunne bidrage til en højere vækst i kommunens erhvervsliv.

Du ønskes en god søndag.

 

Med venlig hilsen

Peter Sjølin
Medlem af Liberal Alliance i Solrød

God ide til borgmesteren 09-12-17

På Solrød Kommunes hjemmeside kan man dele sine gode ideer med borgmesteren. Jeg har derfor sendt denne gode ide af sted til Niels, som jeg håber også vil synes det er en god ide. Det kan måske være at Niels endda vil kæmpe for ideen i byrådet.

Hej Niels,

Jeg har en ide, som jeg tænker også vil have din interesse. Solrød Kommune skal som bekendt spare op mod 7 % af budgettet for kontoen Fælles Telefoni og IT fra 2018, og Solrød Kommune har som bekendt ikke en digitaliseringsstrategi der kan bruges til at prioritere projekter og investeringer ud fra. For at understøtte at Solrød Kommune vil kunne opnå den fornødne prioritering til at realisere en sænkelse i budgettet for Fælles Telefoni og IT fra 2018 og frem, da vil jeg foreslå, at byrådet opretter et midlertidigt politisk udvalg til dette formål. Udvalget kan organiseres ud fra  §17 stk. 4 under Styrelsesloven, og udvalget kunne for eksempel kaldes for Digitaliserings- og optimeringsudvalget.

Udvalget skal behandle og opkvalificere digitaliseringsprojekter samt projekter vedrørende optimering af kommunens forretningsprocesser. Dette er med henblik på at sikre, at Solrød Kommune får mere ud af investeringerne i informationsteknologier og digitalisering og fremtidssikre sin forretnings- og IT-arkitektur.

En fremtidssikring af kommunens forretnings- og IT-arkitektur vil gøre det muligt at kunne omprioritere ressourcer, der ellers ville gå til bureaukrati, til bedre velfærd herunder skattelettelser. Det vil skabe mere frihed og på sigt mindre bureaukrati.

 

Med venlig hilsen

Peter Sjølin
Medlem af Liberal Alliance i Solrød