Et flertal i byrådet har stemt for centralisme i folkeskolerne

Jeg deltog som tilskuer på mødet i Solrød Kommunes byråd den 24. april 2017. Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti havde fremsat et forslag om, at give folkeskolerne i Solrød Kommune mulighed for at søge Undervisningsministeriets rammeforsøg for, at gøre skoledagene kortere og bruge ressourcerne på andre undervisningsaktiviteter.

På mødet var jeg vidne til, at  Liberal Alliance blev skudt i skoene, at man ønskede at implementere en folketings-lignende politik. Ligeledes mente flere partier i byrådet (Venstre, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Grundejerne og Havdrup-listen), at man skulle give folkeskolereformen tid til at virke og derfor fastholde centralismens stabilitet. Det vil sige man foretrak at sætte systemet foran mennesket, hvilket må siges at stå i kontrast til Venstres partislogan “Frihed til forskellighed” og Socialdemokratiets partislogan “Plads til alle” .

Henrik Boye, medlem af byrådet for Liberal Alliance, gjorde opmærksom på, at det er Liberal Alliances politik at decentralisere og i dette tilfælde give de lokale folkeskoler flere muligheder for at tilrettelægge undervisningen, så rammerne for eleverne vil være bedst mulige.

Liberal Alliance og jeg går ind for, at gøre Solrød Kommunes administration mere effektiv med henblik på at gøre rammerne for borgerne bedst muligt. Det kan kun opnås ved at decentralisere og give muligheder frem for at begrænse. Dermed sagt så vil det give mest værdi for både borgerne og eleverne, at give folkeskolerne muligheden for at søge rammeforsøget og tilpasse undervisningen efter elevernes behov.

Læserbrev: Hvor godt står det til med teknisk forvaltning?

I den senere tid har jeg set, at flere gadelys i og omkring Jersie Strand ikke lyser. Det er uheldigt og det skaber en øget risiko for ulykker samt det skaber utryghed i området. Jeg bruger ofte borgertippen, når jeg er ved at falde i et hul i fortovet, eller når jeg finder en gadelampe der ikke lyser eller blinker sporadisk. Det gør jeg fordi, det skal være bedre at bo i Solrød Kommune.

I den senere tid, når jeg har anmeldt gadebelysning der ikke virker, så får jeg prompte en besked fra kommunen om gadebelysning er udliciteret til SEAS-NVE, hvormed sagen betragtes som løst af administrationen. Udlicitering er sundt og godt for en kommune som Solrød Kommune. Fremgangsmåden giver anledning til fejlagtige oplysninger til borgerne, byrådet og i sidste ende gøre administrationen mere kompleks og unødig. Kompleksitet og bureaukrati er to onder der kun vil gavne de kolde hænder på rådhuset og i administrationen.

Liberal Alliance i Solrød vil have en effektiv administration der understøtter borgernes behov og oplyste beslutninger i kommunalbestyrelsen samt mindre bureaukrati. Teknisk forvaltning må kunne gøre det bedre!

 

Med venlig hilsen

Peter Flemming Teunissen Sjølin
Byrådskandidat for Liberal Alliance i Solrød

Læserbrev: Gør Solrød Kommune til en frikommune

Administrationen i  Solrød Kommune kan gøre det bedre, men desværre bliver kommunerne her til lands bebyrdet med regler, krav om registreringer og en hel del krav om dokumentation (bureaukrati) samt kontrol af bureaukratiet. En måde for administrationen i Solrød Kommune at blive mere effektiv på, vil være ved, at Solrød Kommune ansøger om at blive en frikommune.

Det kræver sådan set kun, at kommunalbestyrelsen stiller krav til administrationen i Solrød Kommune om at ansøge indenrigsministeriet om at få lov til at blive en frikommune, og heldigvis for Solrød Kommune er ansøgningsfristen i november 2017. På den måde kan byråddet og administrationen nå at ”skubbe” de relevante papirer videre.

Administrationen er ikke gratis at få til at fungere. Det tager ressourcer fra andre opgaver, som Solrød Kommune kunne løse. Det vil sige opgaver der er mere relevante for borgerne. Det er for eksempel hjemmepleje, børnepasning, fritidstilbud og lavere skatter.

Liberal Alliance har en klar målsætning om at gøre bureaukratiet mindre, så ressourcerne der bruges på det kan anvendes andre og bedre steder. I Solrød er der, med andre ord, tid til forandring.

 

Med venlig hilsen

Peter Flemming Teunissen Sjølin
Byrådskandidat for Liberal Alliance i Solrød

Hvorfor vil kommunen ikke effektivisere?

Henrik Boye fra Liberal Alliance i Solrød havde fremsat forslaget om, at Solrød Kommune skulle søge puljen ved Økonomi- og Indenrigsministeriet med henblik på forenkle og effektivisere administrationen, så borgerne i Solrød Kommune kunne få en bedre service for de samme midler. I dag kom det frem at Solrød Kommune ikke ønsker, at ansøge Økonomi- og Indenrigsministeriet om bistand (puljen) fra KORA for at identificere unødigt bureaukrati. Sagen har været til behandling i Økonomi-, Teknik-, og Miljøudvalget, hvori det fremgår at Solrød Kommunes administration mener (uden nærmere argumentation eller forklaring) at det vil være for ressourcekrævende at ansøge om bistanden fra KORA og at gennemføre en undersøgelse af kommunens administrative forretningsprocesser og regler.

Det er absurd at administrationen kan slippe af sted med en så mangelfuld argumentation, og endnu værre at flertallet i Økonomi-, Teknik-, og Miljøudvalget accepterer argumentationen og ikke kræver en uddybning fra kommunens administration. Svaret fra administrationen viser et behov for implementering af gennemsigtig forvaltning, hvor vi borgere i højere grad vil kunne følge med i, hvorfor embedsmændene mener, som de gør, og træffer de beslutninger, som de gør.

En forenkling af reglerne og processerne i administrationen vil kunne lede til at frigøre midler der vil kunne bruges på de borgernære serviceområder. Derfor bistanden fra KORA have været med til at øge velfærden for borgerne i Solrød Kommune.

Det er ærgerligt – brand ærgerligt. Jeg håber på, at Liberal Alliance fortsætter sin kamp for at mindske bureaukratiet og effektivisere kommunen. Jeg håber samtidigt at de andre partier i kommunalbestyrelsen kommer på bedre tanker og handle i borgernes interesser, hvilket vil sige slanke bureaukratiet og gøre Solrød Kommunes administration smartere og bedre.

Endnu en blog om digitaltransformation

Jeg har skrevet et blogindlæg om en ny blog der er drives af EG A/S omhandlende digital transformation. Det er et interessant emne og bloggen TransformationTools.dk virker også lovende.

En af de emner der har fyldt IT-medierne i 2016 var digital transformation, og selve ordet endte som et buzz-word der ofte blev brugt i hvidbøger, reklamer og forretningsbøger og det nåede sikkert også til handelsmagasinerne i Københavns Lufthavne. Det bliver derfor interessant at se, hvordan EG A/S forvalter deres nye blog om digital transformation.

I vil kunne læse min blog på EnterpriseArkitekten.com.

Tak for konkurrencen

Der findes flere forskellige måder at sikre udvikling på. Konkurrence er en af dem og i den ovenstående dokumentar er forskellen mellem to personer der dominerede teknologiindustrien i årtier. To egoer, to forskellige tilgange til design, to forskellige tilgange til lederskab og to forskellige tilgange til udvikling.

Et robust transportnet efterspørges

Jeg var på vej hjem fra arbejde, hvortil jeg næsten akkurat var nået frem til Ny Ellebjerg station. Der meddelte lokoføren, at der var problemer med et tog på Ny Ellebjerg station, og derfor kunne S-toget ikke ” komme til perron . Det tog godt 10 minutter før DSB fik styr på sagerne; jeg havde dog fornøjelsen af nedenstående udsigt:


Hvis markedsføringsloven gjalt for DSB, altså på samme vilkår som med det private erhvervsliv, så burde deres slogan være noget lignende:

“DSB: En tredjeklasses service til en førsteklasses pris, men du kan køre med os”.