Jeg vil stemme på Henrik Boye til valget om EU-parlamentet

Henrik Boye (LA) er klart den bedste kandidat til valget til Europa-parlamentet i 2019, fordi han har en pragmatisk tilgang til EU, hvor Henrik vil arbejde for mere frihed og højere vækst.

Snart skal vi stemme til Europa-parlamentet. Der er mange gode kandidater fra mange forskellige partier og lister som stiller op til valget, men for mig er der især en kandidat der skiller sig ud fra mængden. Det er Henrik Boye (LA) fra Solrød. Det skyldes at han har valgt en pragmatisk tilgang til den Europæiske Union, hvor Henrik vil fokusere på, at gøre EU bedre til at skabe vækst i medlemslandene. Dette er med henblik på at løfte levestandarden i Danmark, men også i medlemslande som i skrivende stund har behov for økonomisk vækst for at skabe arbejdspladser, så flere arbejdsparate borgere kan forsørge sig selv og skabe grundlaget for en bedre fremtid.

Henrik er heldigvis ikke en kulturfanatiker, som ønsker at finansiere alle mulige besynderlige fælles europæiske kunst- og kulturprojekter, hvilket står i skærende kontrast til de nuværende medlemmer af den liberale gruppe (ALDE) i Europa-parlamentet.

Henrik arbejder også ud fra en dagsorden der tager sit udgangspunkt i at skabe mere frihed for den enkelte borger, forening og virksomhed. Frihed i den forstand:

  • Borgere får flere rettigheder mod de respektive nationalstaters styringsregimer.
  • Borgere får bedre adgang til retshjælp i de enkelte medlemslande, men også en bedre adgang til den europæiske menneskerettighedsdomstol.
  • Borgere får bedre beskyttelse mod EU’s styringsregime.
  • Borgere frit kan bevæge sig inden for EU, men med respekt og rimelighed få adgang til service- og velfærdsydelser i de enkelte medlemslande.
  • Foreninger får bedre vilkår og lempelser i forhold til dataforordningen (GDPR).
  • Foreninger får mere tilgængelige og nemmere ved at søge om tilskud ved EU.
  • Virksomheder får bedre muligheder for at søge om tilskud til udviklingsprojekter, erhvervsklynger og eksportfremstød fra EU.
 • Virksomheder skal have nemmere ved at importere og eksportere varer mellem EU-lande og lande uden for EU fx i form af flere frihandelsaftaler.

Mere frihed og en bedre levestandard til alle europæere!

Med venlig hilsen

Peter Flemming Teunissen Sjølin
Medlem af Liberal Alliance

Danmark bør anerkende Taiwan

Siden slutningen af den kinesiske borgerkrig har Kina været delt i to. På den ene side står Folkerepublikken Kina og på den anden side Republikken Kina på Taiwan (eller i kort form Taiwan).

Folkerepublikken er som bekendt det største af de to lande, og Folkerepublikken Kina anerkender ikke Taiwan som en selvstændig og uafhængig stat. Folkerepublikken Kina har  formuleret en politik kaldet “Et Kina politikken”, og det er en politik som Folkerepublikken Kina forsøger at påtvinge andre lande. Politiken tager sit udgangspunkt i, at kun Folkerepublikken bliver anerkendt, og Taiwan ikke skal anerkendes på samme niveau som et land.

Folkerepublikken er ledet af et totalitært regime, og det regime er ledet af et kommunistisk parti. Det er et parti, hvis ugerninger har ført til hungersnød, fangelejre og folkemord som kun kan findes i samme målestok som i Sovjetunionen og Nazityskland. Folkerepublikken har også brugt sit militær til at besætte andre lande, og flyttet egne statsborgere ind i disse med henblik på at styrke sit greb om territorierne.

Taiwan som har udviklet sig til et demokrati og respekterer  i dag menneskerettighederne. Ganske rigtigt, så var Taiwan et militærdiktatur indtil 1984, hvor det kinesiske nationalistiske parti havde eneretten på magten, men dette har som bekendt ændret sig. Folkerepublikken Kina har trods ambitioner om at oprette et proletariatets diktatur ikke ambition om at respektere menneskerettigheder. Heldigvis har Taiwan udviklet sig til et demokrati og i dag overholder Taiwan menneskerettighederne.

Taiwan er i stigende grad blevet udfordret af Folkerepublikken Kina ved at Kina presser andre suveræne stater til kun at anerkende Folkerepublikken Kina og dermed underkende Taiwans ret til at eksistere som en selvstændig stat. Det er dybt bekymrende, at stormagter presser andre lande til at forkaste langvarige relationer og det er en adfærd der i sidste end vil ende med konflikt. Danmark er selv en mindre stat, når det kommer til den politiske scene. Nok er Danmark det tredje største NATO-land, når man regner rigsfællesskabet med i landarealet, men på den politiske scene har Danmark ikke samme styrke som med landmasserne, men på trods af det så har Danmark mulighed for at påvirke de politiske processer på et globalt plan fx i institutioner som EU og FN, hvis det danske diplomati da ellers spilles rigtigt. Danmark er ligesom Taiwan en miniput nation, og hvis de små lande ikke holder sammen, så vil de “store” lande tage, hvad de kan ved forhandlingsbordet eller i værste fald med militærmagt. Blandt andet derfor bør Danmark anerkende Taiwan.

 

Med venlig hilsen

 

Peter Flemming Teunissen Sjølin
Medlem af Liberal Alliance

BREXIT

 

Der findes dem som ønsker at forlade den Europæiske Union og der findes dem som ønsker at samarbejde om handel, lovgivning, infrastruktur, kultur og integration. Inden længe forlader Storbritannien deres plads i EU, hvis den britiske regering ønsker at honorere resultatet af folkeafstemningen. Der findes stadig mulighed for at annullere BREXIT, men det kræver politisk vilje. Selvom der sikkert er problemer med EU, så kræver det en hel del at forlade EU. Dette skyldes bl.a. at lovgivning, standarder og regler skal omskrives og implementeres i det land som forlader unionen. Alene arbejdet i Storbritannien med at omskrive lovgivingen til britiske forhold betyder at den britiske stat skal ansætte 8.000 bureaukrater alene til den opgave, det betyder samtidigt en nærmest fuldstændig stilstand i forhold til politikudvikling i Storbritannien som tilmed skal forhandle aftalerne med EU og andre handelspartnere på et svagt grundlag. Da Storbritannien stadig ønskede at være en del af EU, da havde landets repræsentanter faktisk forhandlet en del gode aftaler for landet på plads, hvilket betød at det landet overordnet set havde ganske få omkostninger og særregler forbundet ved medlemskabet af EU.

Med andre ord, vi får intet ud af et DEXIT.

Kommissionen for almindeligheder

Sophie Løhdes (Venstre) berømte ministerium for offentlig innovation har haft en kommission for offentligledelse med henblik på at udarbejde anbefalinger til ledelse i den offentlige sektor. Resultatet er intet mindre end en samling af uimponerede almindeligheder som godt nok er sat ind i en rapport med fine billeder og ”fancy” grafik der forsørger at legitimere, at der faktisk er sket noget i kommissionen og anbefalingerne er baseret på ”en videnskabelig fremgangsmåde”. På trods af de imponerende mange grafer, billeder og anbefalinger så fremstår rapporten som indeholdende helt basale ledelsesmæssige anbefalinger.

Man skulle tro det var en teaser for DJØF med løgn 4

Per Helge, manden bag ”DJØF med løgn”, var ikke sen til at udpege en række spændende initiativer, som rapporten havde ført med sig, hvortil anbefalinger som:

 1. ”Ledere skal udvikle sig”,
 2. ”Ledere skal sætte holdet”,
 3. ”Udnyt medarbejderressourcerne”,
 4. ”Ledere skal sætte retning”,
 5. ”Topledere og ledere af ledere skal afstå fra detailstyring” og,
 6. ”Dialogen mellem ledelse og medarbejdere skal understøtte borgerperspektivet”.

Ovenstående er alle anbefalinger som man vil kunne finde en bog om moderne virksomhedsledelse, hvor man da vel at mærke udskifter ”dialogen mellem ledelse og medarbejdere skal understøtte borgerperspektivet” til ”Fokus skal være på kunden”.

En ledelsesbog fra Harvard Business Press?

Det virker oprigtigt til at kommissionen har haft svært ved at identificere, hvad produktet egentlig skulle vise sig at være, og man begik derfor den klassiske fejl i offentlige kommissioner, nemlig at arbejde langsomt og ende med at publicere en bog med tilsvarende hjemmeside. Sophie Løhde kunne have fået et svar hurtigere og nemmere ved at gå købe en moderne ledelsesbog på Saxo.com, og få en embedsmand eller to til at skrive et notat om de fremtidige retningslinjer for ledelse i den offentlige sektor.

Kommissionen til at afslutte alle kommissioner

Ledelseskommissionen har med al tydelighed demonstreret, hvorfor skatteyderne skal kræve af de folkevalgte at stoppe med at nedsætte kommissioner, da der ganske enkelt ikke kommer noget fornuftigt ud af dem. I stedet relevante planer og fremgangsmåder til ledelse i den offentlige sektor, har skatteyderne i stedet finansieret en kommission for almindeligheder.

 

Moderniseringen af PostNord er tiltrængt

Jeg ser frem til moderniseringen af PostNord (Danmark), da den offentligt ejede virksomhed i mange år har været underlagt dårlig ledelse (kilde 4), manglende udvikling og ringe service til kunderne (kilde 2). Jeg håber derfor, at servicen som PostNord leverer fremadrettet bliver mere fokuseret, tidssvarende og bedre.

EU-kommissionen har godkendt, at den danske stat kan hjælpe PostNord (Danmark) med et beløb op på 1,2 milliarder kroner (kilde 1) over de næste år. Dette er med henblik på at redde postvæsenet ud af den redelighed, som dårlig ledelse og ringe eksekvering (kilde 2) har sat den offentligt ejede virksomhed i. Den dårlige ledelse har bl.a. været baseret på obskure skøn, hvor topledelsen har regnet med at brevmængden og antallet af tjenestemænd ville følges ad (kilde 4), og derfor har man ikke udvist rettidig omhu med at kapacitets tilpasse virksomheden (kilde 3). Ligeledes har topledelsen i PostNord fuldstændig undervurderet indflydelsen af digitalisering hos PostNords kunder (herunder i staten).

Det er naturligvis ærgerligt at en del postmedarbejdere mister deres arbejde på grund af moderniseringen, men de har kun topledelsen i PostNord at takke for den situation. I en privat virksomhed så havde man også fyret medlemmer af bestyrelsen og direktionen på gråt papir.

 

Med venlig hilsen

 

Peter Sjølin
Medlem af Liberal Alliance i Solrød.

 

Kilder:

 1. https://www.business.dk/transport/eu-godkender-dansk-statsstoette-til-massefyringer-i-postnord
 2. https://finans.dk/erhverv/ECE9971366/fejl-daarlig-service-og-hoeje-priser-storkunder-klar-til-at-fyre-postnord/?ctxref=forside
 3. https://www.dr.dk/nyheder/penge/tjenestemaend-koster-fem-milliarder-ved-post-lukning
 4. https://politiken.dk/oekonomi/art5862933/Postv%C3%A6snet-skal-halveres-og-have-milliarder-i-tilskud

Dommedagsurets visere viser stadig på 5 minutter i 12

Præsident Donald J. Trump har i dag announceret, at han og amerikanske repræsentanter ikke vil deltage i topmødet mellem Nordkorea og USA vedrørende muligheden for at normalisere forholdene mellem de to lande og med henblik på at sikre en atomnedrustning på den koreanske halvø. Med aflysningen af topmødet ændrer ikke på, at dommedagsuret stadig viser fem minutter i tolv, og det ville have samme position, hvis den snart 65 år gamle krig blev afsluttet i 2018. Der findes nemlig en række andre konflikter der skal findes løsninger på og som har et større potentiale for at udvikle sig. Koreakrigens genudbrud og Nordkorea er en trussel mod de moderne og udviklede østasiatiske økonomier, men Nordkoreas primære allierede, Folkerepublikken Kina har ikke interesse i en konflikt og Kina vil antagelige holde Nordkorea i skak, hvilket de amerikanske styrker i Sydkorea også gør. Krigen går derfor antageligt ikke hen og bliver en varm krig, men i stedet vil den antageligt holde sig til en slags de facto fredsaftale indtil dagen, hvor den nordkoreanske økonomi bryder sammen eller en ‘kontrarevolution’ opstår og fjerne det kommunistisk inspirerede diktatur i Nordkorea.

Lederskabet i de afrikanske lande skal udvikles og opkvalificeres

Det er ikke nødvendigvis ulandsbistand i kroner og øre der på sigt vil gøre en forskel for det afrikanske kontinent. Det kan i stedet være støtte til udvikling af lederne (i de forskellige afrikanske lande). Patrick Awuah, som præsenterer sine ideer i videoen nedenfor, bemærker at ledere ikke kun er de politiske ledere. Det er virksomhedsledere, læger, skolelærere, politifolk, advokater m.v.