Ros til Mette Bock for moderniseringen af DR

Danmarks Radio (DR) har i mange år været i en lidt speciel situation. Organisationen der har til hensigt at berige os alle med kunst, kultur og nyheder har i stigende grad brugt sine ressourcer på underholdning og på at konkurrere med private virksomheder. DR har ganske rigtigt formået at købe nogle TV-serier til broadcast fx Borgen, Krøniken, Rejseholdet og Forbrydelsen, men i den seneste tid har fokus været på at skabe kanaler og indhold der konkurrerer med TV2, TV3, ComedyCentral med flere. Indhold som ganske enkelt ikke kan betragtes som oplysende eller inden for public service. På det seneste er DR stagneret i forhold til at finde på nyt kvalitetsindhold. Det var med andre ord på tide, at ledelsen i DR blev sat på en brændende platform for, at tvinge DR til at skabe nyt og innovativt indhold.

 

Jeg vil derfor benytte lejligheden til at rose kulturminister Mette Bock. Hun har formået, sammen med regeringen, at skabe de nødvendige forhold til at DR kan udvikle sig til at blive en relevant public service og kulturinstitution igen.

 

Med venlig hilsen

 

Peter Sjølin
Medlem af Liberal Alliance i Solrød

Ingen kæmper hårdere

Intet parti i Danmark kæmper hårdere end Liberal Alliance for, at borgerne kan få mere frihed, højere vækst, mindre bureaukrati og lavere skatter. Kampen foregår i kommunerne, regionerne og i Folketinget.

I Solrød Kommune har Liberal Alliance bl.a. foreslået, at livestreame byrådsmøderne via internettet, så flere borgere har mulighed for at følge med i debatterne. Dette giver mere frihed.

Sammen med Grundejerne fremlagde Liberal Alliance et alternativt budget for 2018, som var fuldt finansieret. I budgetforslaget var der luft til udskiftning af inventar på folkeskolerne i kommunen og en natbus til Havdrup. Budgetforslaget ville, hvis det blev vedtaget, have givet folkeskoleeleverne bedre rammer for deres undervisning i folkeskolen og sikret både unge og ældre mulighed for at rejse mellem de store byer i kommunen i weekenderne.

Liberal Alliance foreslog i 2017, at Solrød Kommunes administrative processer skulle analyseres af VIVE (vive.dk) for at nedbringe mængden af bureaukrati i kommunen. Dette er et klokkeklart bevis på, at Liberal Alliance kæmper hårdt for en mere effektiv kommune. Nogle vil sige, at intet parti i Solrød kæmper hårdere for at give borgerne den bedst mulige kommune.

 

Med venlig hilsen

Peter Sjølin
Medlem af Liberal Alliance i Solrød

Afskaf Fingerplanen

Den offentlige sektor har et stort og forgrenet bureaukrati der blandt andet foretager en masse planlægning om, hvordan borgere og virksomheder må placere sig geografisk og inden for hvilke landzoner. Fingerplanen er et eksempel på en overflødig plan, og Fingerplanen er tilmed væksthæmmende, da planen i et meget stort omfang begrænser kommuner, som for eksempel Solrød Kommune i at udstykke arealerne i kommunen. Det vil sige, at selvom man inden for en kort årrække vil opleve, at en stor del af befolkningen vil gå på pension ikke bare kan tildele flere arealer til opdyrkning af erhvervslivet, som ellers ville kunne være med til at finansiere opretholdelsen af velfærdsydelserne og levestandarden.

 

Fingerplanen har indflydelse på en lang række kommuner, hvortil både de bureaukratiske processer bliver påvirket og de lokale erhvervsliv bliver påvirket. Et lokalt eksempel fra før nytår er fra Solrød Kommune, hvor byrådet måtte acceptere, at kommuneplanen kun delvist kunne besluttes, da Teknik- og Miljøforvaltningen ikke havde taget højde for de nærmere processer og mekanismer i udarbejdelse af Fingerplanen. Et andet lokalt eksempel er fra Lejre Kommune, hvor virksomheder ganske enkelt har måtte fraflytte kommunen på jagt efter større og tilgængelige erhvervsarealer, da kommunen ikke kunne allokere mere areal til virksomhederne på grund af restriktionerne i Fingerplanen. Det betyder i realiteten set, at skatteyderne betaler det offentlige (for udarbejdelse af Fingerplanen) for at blive fattigere (tvinge virksomhederne ud af kommunerne omkring Hovedstaden).

Højere vækst på Sjælland kræver et opgør bureaukratiets formynderi og afskaffelse af Fingerplanen.

 

Med venlig hilsen

 

Peter Sjølin
Medlem af Liberal Alliance i Solrød.

Der er intet der er gratis i offentlig forvaltning

Intet er gratis, ej heller i offentlig forvaltning. Dette burde Solrød Kommunes kommunikation med borgere, foreninger og virksomheder reflektere. Desværre er dette ikke tilfældet i dag, hvor besøgende på Solrød Kommunes hjemmeside fejlagtigt bliver oplyst om “gratis tilbud” og “gratis services”.  Offentlige services og tilbud er ikke “gratis” men skattefinansieret.

 

Når det offentlige herunder kommunerne udfører en service eller giver et tilbud, så bliver disse finansieret af den skat som borgerne og virksomhederne betaler. I Solrød Kommune vil der være tale om kommuneskatten. Derfor er det en falsk varebetegnelse, når Solrød Kommune omtaler tilbud og services som værende gratis. I realiteten er kommunens tilbud og services skattefinansieret og bør beskrives og omtales som sådan. Bente og Bent fra kommunen går ikke “gratis” på arbejde og det er ligeledes ikke “gratis” for kommunen at stille arbejdspladser medvidere til rådighed for Bente og Bent, da både strøm, telefon, kontorplads og IT skal være tilgængelige for dem.

 

Varde Kommune har allerede vist vejen frem på dette område, hvor kommunen efter kommunalvalget 2017 har omstillet sin kommunikation til at afspejle de reelle forhold i offentlig forvaltning og kalder derfor tilbud og services skattefinansieret.

 

Med venlig hilsen

 

Peter Sjølin
Medlem af Liberal Alliance i Solrød

107-års jubilæet for fødslen af Ronald Reagan

Ronald Reagan (1981) (Licens: Public Domain)

 

I dag ville præsident Ronald Reagan have fyldt 107 år.

Reagan havde en farverig karriere der tog sit udgangspunkt i sportsjournalistik, sidenhen som skuespiller, fagforeningsformand, guvernør og til sidst som præsident af Amerikas Forenede Stater. Reagan var en visionær leder der fik samlet den amerikanske befolkning og fik bl.a. fremlagt en række interessante økonomiske ideer der var med til at reformere den amerikanske økonomi. Ligeledes fik Reagan sat hårdt mod hårdt mod Sovjetunionen, hvilket var med til at underminere den socialistiske planøkonomi som i sidste ende førte til Sovjetunionens sammenbrud og et frit Europa.

Digitalisering bør prioriteres højere på den politiske dagsorden

Hvis Danmark skal forblive et land med velstand, et land med vækst og et land med en høj grad af frihed, så skal digitaliseringen prioriteres højere på den politiske dagsorden. Det skyldes at digitalisering har ført til, at flere virksomheder kan producere mere og skabe adgange til nye markeder, hvilket betyder at velstanden og levestandarden er øget over de sidste 20 år i Danmark. De digitale værktøjer der er blevet produceret af mindre virksomheder og teknologi-giganter har gjort det lettere for almindelige mennesker at kommunikere og skaffe sig adgang til viden.

 

Digitalisering fylder ikke meget på den politiske dagsorden i øjeblikket, hvor der i skrivende stund ikke findes et IT- eller digitaliseringsudvalg på Christiansborg. Lokalt er digitalisering heller ikke prioriteret, for eksempel i Solrød Kommune har byrådet ikke prioriteret digitalisering, og aktiviteterne om digitalisering bliver varetaget af en fælleskommunal forening i hovedstadsområdet, med varierende ejerskab i kommunerne. Det burde prioriteres højere, da digitalisering er en af de største katalysatorer for vækst og frihed i dagens Danmark.

 

Med venlig hilsen

Peter Sjølin
Medlem af Liberal Alliance i Solrød

Rygestop er en privatsag

Det er ikke en kommunal opgave at betale borgeres rygestop. Borgerne er myndige og har selv valgt at påbegynde en afhængighed til nikotin, chokolade, lakrids og andet tobaksproducenterne blander i tobakken for at fastholde rygere. Et flertal i Økonomi-, Teknik- og Miljøudvalget vil til gengæld gerne opbygge barnepige kommunen, hvor mennesker skal gøres til klienter.

 

På byrådsmødet den 29. januar 2018 skal byrådet tage stilling til, hvordan midler til rygestop medicin skal fordeles. Her har administrationen lagt op til at midler fra regnskabsåret 2017 overføres til budget 2018, og at opgaven med at rekruttere rygere skal placeres i Solrød Kommunes Job- og Socialcenter.  Ikke alene medfører forslaget en forøgelse af bureaukratiet i Solrød Kommune, da Job- og Socialcentret skal til at registrere borgere med lyst til at stoppe med at ryge. Administrationen forventer også at bruge udlevere medicin til borgerne, vel at mærke skattefinansieret.  For mig er er det grotesk at kommunen skulle bruge penge på rygestop medicin, når der er en meget lille succesrate (I bedste fald 30 % jf. indstillingen til Økonomi-, Teknik og Miljøudvalget).

 

I stedet for at bruge pengene på rygestop medicin, så vil jeg i stedet foreslå, at kommunen bruger pengene på at modernisere legepladserne i kommunen, da det har en større nytteværdi.

 

Med venlig hilsen

Peter Sjølin
Medlem af Liberal Alliance i Solrød