Dommedagsurets visere viser stadig på 5 minutter i 12

Præsident Donald J. Trump har i dag announceret, at han og amerikanske repræsentanter ikke vil deltage i topmødet mellem Nordkorea og USA vedrørende muligheden for at normalisere forholdene mellem de to lande og med henblik på at sikre en atomnedrustning på den koreanske halvø. Med aflysningen af topmødet ændrer ikke på, at dommedagsuret stadig viser fem minutter i tolv, og det ville have samme position, hvis den snart 65 år gamle krig blev afsluttet i 2018. Der findes nemlig en række andre konflikter der skal findes løsninger på og som har et større potentiale for at udvikle sig. Koreakrigens genudbrud og Nordkorea er en trussel mod de moderne og udviklede østasiatiske økonomier, men Nordkoreas primære allierede, Folkerepublikken Kina har ikke interesse i en konflikt og Kina vil antagelige holde Nordkorea i skak, hvilket de amerikanske styrker i Sydkorea også gør. Krigen går derfor antageligt ikke hen og bliver en varm krig, men i stedet vil den antageligt holde sig til en slags de facto fredsaftale indtil dagen, hvor den nordkoreanske økonomi bryder sammen eller en ‘kontrarevolution’ opstår og fjerne det kommunistisk inspirerede diktatur i Nordkorea.

Der er intet så praktisk som en god teori

Byrådet i Solrød Kommune har vedtaget en ny og kompliceret skraldeordning. Det er en ordning som vil påføre mange borgere og private husejere at skulle ombygge på deres grund så der er plads til ekstra skraldecontainere. Ligeledes bliver frekvensen for afhentning af skrald forringet og prisen stiger. Det massive flertal i byrådet valgte oven i købet ikke at involvere borgerne, på trods af formålet med mere skraldesortering egentlig er at få borgerne til at ændre adfærd. Det er en klokkeklar fejl, og det er en fejl der oven i købet belyses grundigt i de fleste værker omhandlende forandringsteori og organisationsforandring.

Best practice, standarder og teorier er utopiske, eller er de?

I debatten om kommunens seneste forandringsprojekt, da havde jeg en speciel dialog, eller måsk rettere en sepciel monolog, med det lokale konservative byrådsmedlem Hans Odder. Hans bemærkede i debatten at det var besynderligt, at Liberal Alliance ønskede, at involvere borgerne i et forandringsprojekt, nu hvor det var dikteret af regeringen og EU at man skal genbruge mere (op mod 50 % af husholdningsaffaldet). I den forbindelse skrev jeg til Hans, at han med fordel ville kunne konsultere værker af Lewin (Kurt Lewin), Kotter (John P. Kotter) og  Pries-Heje (Jan Pries-Heje). De tre førnævnte teoretikere arbejder med forandringsledelse og forandringsteorier også i kontekst af organisationsforandring. Jeg blev forundret, da jeg fik følgende svar:

 

“At henvise til “værker” af store tænkere ud i affaldssortering m.m. ændrer jo ikke på fakta.” – Hans Odder, Det Konservative Folkeparti (3. maj 2018).

Ovenstående citat blev efterfulgt af følgende:

“Vi må og skal, tage beslutninger der kan realiseres og ikke tilbyde i utopier.” Hans Odder, Det Konservative Folkeparti (3.maj 2018).

 

I udgangspunktet rigtigt, men ved at konsultere teorier om forandringsledelse og forandringsteori, så ville Hans have bemærket at forudsætningerne for beslutningen havde ændret sig. I øvrigt var det klodset af Hans at bemærke at teorierne skulle lede til utopiske tilstande, især når man læser Kurt Lewin:

 

“A business man once stated that there is nothing so practical as a good theory” – Kurt Lewin (Karl E. Weick, “Theory and practice in the real world.” in: The Oxford Handbook of Organization Theory, Tsoukas et al. (eds.), ‎Oxford University Press, 2003, p. 460; Also in Lewin, K. (1951))

 

Ekstrem risikoappetit

Det at man ikke at konsultere eller involvere dem som skal ændre adfærd er en indikator på ekstrem risikoappetit og det samtidigt at kalde teorier, best practices og standarder for utopiske svarer sig til at:

 • En pilot nægter at udarbejde en flyeplan for sit passagerfly, da der er minimal risiko for styrt, men dødeligheden kan være høj.
 • En projektleder der nægter at udarbejde et risikoregister fordi risici er minimale, men projektet kan gå galt, hvis man ikke planlægger ud fra risici.
 • En vandværkschef der nægter at læse installationsvejledningen på et vandfilter, fordi det at vandet kan blive inficeret af en bakterie er minimal, men folk kan dø af det.

Når borgerne ikke involveres, så vil det være en større risiko for, at borgerne ikke ændre adfærd. Dermed også en større risiko for at de forventede miljømæssige gevinster ved affaldssortering udebliver. Det må jo så også stride imod konservativ politik at øge risikoen i projekter som finansieres af kommunekassen, da højere risici også leder til større sandsynlighed for at borgernes penge tabes.

 

Den rigtige fremgangsmåde tager udgangspunkt i involvering

Heldigvis har vi Liberal Alliance som ønsker at involvere borgerne, når det jo trods alt er dem som både finansiere projektet, skal ændre adfærd og finansiere eventuelle byggeprojekter på egen ejendom for at leve op til den nye skraldeordning.

 

Med venlig hilsen

 

Peter Sjølin
Medlem af Liberal Alliance i Solrød.

Søren Pinds farvel til dansk politik er et tab for Danmark

Det er et tab for Danmark, at Søren Pind har valgt at forlade sin post som minister, sin plads i folketinget og dansk politik. Søren var en ener og han mestrede mange discipliner indenfor politik. Søren havde evnerne til både at skabe opmærksom for liberalismen, men også at kunne indgå brede forlig med politiske modstandere. På den måde skabte Søren et rum som gjorde det umulige muligt og på den måde skabte Søren værdi.

Søren vil blive savnet og jeg håber på, at Martin Geertsen vil kunne overtage på nogle af de områder som Søren forlader med sit exit.

Heldigvis har Danmark stadig et liberalistisk parti, men det hedder ikke Venstre, det hedder Liberal Alliance.

Et parti for de flittige

Den 7. april 2018 afholdte Liberal Alliance et glimrende landsmøde. Mødet blev åbnet af Leif Mikkelsen gjorde opmærksom, at 550 medlemmer af Liberal Alliance der var mødt op. Anders Samuelsen gjorde opmærksom på i sin åbningstale, at Liberal Alliance aldrig har haft så mange opnåede resultater som nu. Anders Samuelsen gjorde hertil opmærksom på, at LIberal Alliance mere end et værdiparti, da det også er et reformparti. Hertil gjorde Anders Samuelsen, at Liberal Alliance ikke er bange for at skabe resultater.

På landsmødet kom Anders Samuelsen ind på, at der er hårdt at sidde i regering, hvorfor man også må forvente at få nogle slag og tabe nogle slåskampe, men overordnet set, så vurderer han at Liberal Alliance har gjort det bedre i regering end før partiet i gik i regering, hvilket kan måles på antallet af resultater, som partiet har skabt. I nedenstående citat bemærker Anders Samuelsen ind på partiets holdning til at deltage i regeringen:

“Vi tager ansvar, fordi vi vægter vores ansvar mere end vores forfængelighed” – Anders Samuelsen (Liberal Alliances landsmøde 2018).

Anders Samuelsen gjorde opmærksom på, at Danmark som land og som samfund blevet rigt, fordi danskerne har været flittige. Derfor skal samfundet understøtte at borgerne fortsat kan være flittige, hvilket kommer til udtryk i nedenstående citat:

“Det er flid der har gjort Danmark rigt.” – Anders Samuelsen (Liberal Alliances landsmøde 2018).

Hertil gjorde Anders opmærksom på, at Danmark fortsat skal være et åbent samfund også over for udlændinge der ønsker at bidrage fx ved at stifte virksomheder og bygge produkter og løsninger som skaber mere værdi. Dette kommer til udtryk i nedenstående citat:

“Hvis vi lukker døren til omverdenen, så bliver vi fattigere. Danmark skal være med allerforrest og være en vindernation igen.” – Anders Samuelsen (Landsmøde i Liberal Alliance).

På landsmødet kom Lars Seier også med fine betragtninger, hvortil  han bemærkede en del om det politiske system i Danmark:

“Utålmodighed er en dårlig evne, at have i dansk politik, hvor ting ofte går i står.” – Lars Seier (Landsmøde i Liberal Alliance).

Simon Emil Ammitzbøll-Bille bemærkede i sin tale ved landsmødet, at Liberal Alliance aldrig er kommet igennem med så meget af sin politik, som det har været tilfældet inden for de sidste 15 måneder, hvilket kommer til udtryk i nedenstående citat:

“LA er kommet igennem med mere end på noget andet tidspunkt i Liberal Alliances historie.” – Simon Emil Ammitzbøll-Bille (Landsmøde i Liberal Alliance).

Det var med andre ord et godt liberalt landsmøde, hvor Anders Samuelsen satte retningen for partiet ved at udpege, at Liberal Alliance skal være for de flittige. Hertil bemærkede Anders Samuelsen, at vi skal arbejde for, at få Danmark i retning af nye solbeskinnede højder.

Det er 100 % sikkert at Solrød Kommune vil spilde 45.360 kroner på rygestop medicin

Økonomi-, Teknik- og Miljøudvalget har den 22. januar 2018 truffet beslutning om, at man vil allokere 64.800 kroner til rygestop medicin med henblik på, at give borgerne “vederlagsfrit” medicin mod rygestop. Indstillingen, som udvalget har truffet belutning ud fra, har til gengæld en tvivlsom kvalitet. Dette er på baggrund af nedenstående:

 1. Indstillingen henviser til at 14 % af borgerne i Solrød Kommune ryger. Dette er uden indikering af usikkerheder i estimatet.  
 2. Indstillingen henviser til Sundhedsstyrelsens overordnede analyse der viser at op mod 30 % der modtager medicinen vil blive røgfrie. Dette er vel at mærke det optimistiske skøn, og samtidigt sætter indstillingen direkte forbindelse fra den landsdækkende undersøgelse til forholdene i Solrød. Det er en klar fejl og ligeledes fremgår det ikke, hvor stor en usikkerhed der er i Sundhedsstyrelsens estimat.
 3. Besynderlig og sjusket semantik i indstillingen. Indstillingens ophavsmand eller kvinde på råber sig ligefrem at der er noget der hedder “vederlagsfrit”, når det kommer til offentlig service. Pengene til rygestop medicinen kommer fra skattemidler og er derfor ikke “vederlagsfrie”, men skattefinansieret.
 4. Indstillingen henviser til, at man estimere med at 43 % af rygerne ønsker at stoppe, men igen har forvaltningen ikke identificeret usikkerhed i estimatet, der i øvrigt er fremfundet i en fem år gammel undersøgelse.

 

Der er med andre ord rum til forbedring af det embedsmæssige håndværk i Solrød Kommune, især når det kommer til betjening af Økonomi-, Teknik og Miljøudvalget. Det betyder samtidigt at udvalget, med undtagelse af Emil Blücher (LA), har stemt for at implementere indsatsen på et ukvalificeret grundlag.

 

Indstillingen anbefaler tilmed at initiativet forankres i Solrød Kommunes Job- og Socialcenter, hvilket giver yderligere udfordringer, da det vil gøre bureaukratiet i kommunen mere kompliceret og forgrenet. Ligeledes vil det betyde at flere data skal indsamles om borgerne, hvilket betyder endnu et register oprettes og skal holdes styr på.

 

Det eneste som vil være 100 % sikkert, hvis indstillingen godkendes på mødet i byrådet den 29. januar 2018, er at kommunen vil spilde 45.360 kroner, hvis man vel at mærke anvender Sundhedsstyrelsens optimistiske skøn.

 

Stop spild af borgernes ressourcer og istedet bruge dem på relevante emner som:

 • Mere frihed.
 • Højere vækst.
 • Mindre bureaukrati.
 • Lavere skatter.

Med venlig hilsen

 

Peter Sjølin
Medlem af Liberal Alliance i Solrød

Overgangen til open source i Barcelona vil antageligt fejle

IT-mediet Version2 (1) kunne den 16. januar 2018 berette at kommissæren for teknologier og digital innovation i bystyret i Barcelona, Francesca Bria, vil sætte gang i en udskiftning af bystyrets software. Dette er med henblik på, at bystyret i Barcelona gradvist skal overgå til en “open source” (som i free and open source) systemportefølje. Det er et ambitiøst projekt, da der er tale om en total udskiftning af brugernært software såvel som back-end software.

 

Jeg erkender, at min viden om spansk e-government og om de spanske kommuners tilgang til digital forvaltning er meget begrænset, men jeg ser nogle helt klare problemstillinger med den strategiske fremgangsmåde. Disse er som følgende:

 1. Hvorfor gå i gang? Ifølge El Pais (2) så vil kommissæren sætte gang i omstillingen på grund af økonomiske hensyn og for at sikre genbrug. Økonomisk i den forstand at det ikke skal koste nær så meget i licensomkostninger.
 2. Hvorfor lokal udvikling? Har Barcelona et så stort software-community? Fokus burde være på funktionalitet og ikke på licensformer. Det kunne jo være et proprietært produkt ville kunne løse opgaven bedre og mere omkostningseffektivt end et tilsvarende open source produkt.
 3. Opbygning af et lokalt “Community”, hvor udviklingsopgaver tildeles til. Dette kan virke i strid med den europæiske udbudslov, hvor udbud kan have grænseoverskridende interesser og udbud over en hvis størrelse skal meddeles TED (EU tidende), så virksomheder i alle EU lande kan byde på opgaven.
 4. Ekstrem tæt deadline. Overgangen forventes at skulle ske inden  udgangen af 2019, hvor der er valg til bystyret.
 5. Licensomkostninger er, som regel, ikke den største udgift ved drive IT-løsninger, men der findes naturligvis undtagelser. Open source software (som i FOSS) er ikke nødvendigvis billigere at opretholde drift på eller udvikle funktioner til. Især ikke, hvis der først skal skabes et “community”.

 

I Danmark har visse kommuner slået sig sammen i såkaldte brugergrupper der har udbudt udvikling af for eksempel ESDH-systemer (fx SBSYS) og organisationsstamdata (fx OS2MO) samt KOMBIT. Der udfordringer med de førnævnte danske modeller, men de har hver især deres styrker, nemlig at fokus har været på funktionalitet og der findes mere end en aktør der investerer i udvikling og som sidenhen bruger det. Andre modeller blandt kommuner har væres Digitaliseringsforening Sjælland og Den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforening (DSD), hvor foreningerne har forsøgt at bistå medlemskommunerne med implementering af IT-løsninger og udbud af nye systemer der måske kunne vise sig at have fælles værdi.

 

Det er med andre ord fokus på i et fællesskab at udvikle funktionalitet eller udbyde funktionalitet som kan deles mellem kommunerne. Der er ikke nødvendigvis fokus på at systemer udvikles med henblik på at udgives som open source. Dermed sagt så vil vil de fleste af de førnævnte danske modeller kunne anvendes til at få IT-løsninger der er “best of breed” og ikke bare open source.

 

Dette blogindlæg er ikke en kritik af open source eller FOSS produkter og services. De har bestemt deres berettigelse, dog er open source og FOSS ikke vidundermidler og FOSS produkter er ikke nødvendigvis bedre til organisationers eller brugeres behov. Der skal oftest være en individuel bedømmelse af, hvilket kommercielt og proprietær software der kan udskiftes og hvilket organisationen skal forblive på. Et eksempel som Version2 beskriver er München, hvor bystyret er på vej til at skifte tilbage til en Microsoft baseret platform. Dette er bl.a. fordi bystyret ikke kunne få den funktionalitet det efterspurgte på via den open source platform, som bystyret havde valgt.

Den rette fremgangsmåde

Jeg har, som tidligere skrevet, intet imod FOSS eller open source. Produkterne skal dog vælges med omhu i forhold til de relevante funktioner der efterspørges af organisationen, i dette tilfælde bystyret i Barcelona.

Det som er vigtigt for at en kommune eller anden organisation kan få mere funktionalitet til lavere omkostninger er:

 • Hvad vil bystyret opnå og hvorfor inden deadline i 2019.
 • Hvordan skal bystyrets organisering være med henblik på at nå bedre resultater ved brug af IT.
 • Hvilken type software kan betragtes som best of breed inden for bystyrets forskellige domæner. Og vil disse kunne implementeres inden deadline i 2019? Set i forhold til udbudsprocesser og kravspecifikationer m.v.
 • Hvilken licensform kan bystyret forhandle sig frem til med den eller de valgte leverandører.
 • Hvor godt kan leverandøren eller leverandørerne understøtte IT-løsningen.

Konklusion

Bystyret i Barcelona vil antageligt opleve, at overgangen til free and open source software (FOSS) ikke vil lede til de ønskede resultater og dermed fejle. Dette skyldes at fremgangsmåden der beskrives på henholdsvis El Pais og Version2 indeholder en række problemstillinger herunder brud på lovgivning og en ekstrem tæt deadline. Bystyret burde hellere undersøge, hvilken type organisering og software der skal til for at gøre bystyrets administration endnu mere effektivt.

Kilder

 1. URL: https://www.version2.dk/artikel/barcelona-vil-skifte-windows-linux-1084041
 2. URL: https://elpais.com/ccaa/2017/12/01/catalunya/1512145439_132556.html

En maskine eller mennesker: Politikerne har ikke styr på økonomien

Politikere der støtter op om den Keyensianske model vil til hver en tid påstå, at de kan styre økonomien igennem en central plan fx ved at opspare en masse penge i kommunekassen. Det er dog ikke den bedste måde at skabe vækst på eller skabe en økonomi der skaber de bedst mulige måder for borgerne at opnå de mål, som de har hver især. Den Keyensianske model tager sit udgangspunkt i at “forbrug” skaber væksten og “forbrug” kan skabe højere velstand.

 

Den østrigske skole tager sit udgangspunkt i at økonomien er organisk og derfor vil det være den enkelte borgers handlinger der skaber vækst. Der er med andre ord ikke muligt at skabe en centralplan, hvis vækst er målet.