Kategorier
Politik

Danmark bør anerkende Taiwan

Siden slutningen af den kinesiske borgerkrig har Kina været delt i to. På den ene side står Folkerepublikken Kina og på den anden side Republikken Kina på Taiwan (eller i kort form Taiwan).

Folkerepublikken er som bekendt det største af de to lande, og Folkerepublikken Kina anerkender ikke Taiwan som en selvstændig og uafhængig stat. Folkerepublikken Kina har  formuleret en politik kaldet “Et Kina politikken”, og det er en politik som Folkerepublikken Kina forsøger at påtvinge andre lande. Politiken tager sit udgangspunkt i, at kun Folkerepublikken bliver anerkendt, og Taiwan ikke skal anerkendes på samme niveau som et land.

Folkerepublikken er ledet af et totalitært regime, og det regime er ledet af et kommunistisk parti. Det er et parti, hvis ugerninger har ført til hungersnød, fangelejre og folkemord som kun kan findes i samme målestok som i Sovjetunionen og Nazityskland. Folkerepublikken har også brugt sit militær til at besætte andre lande, og flyttet egne statsborgere ind i disse med henblik på at styrke sit greb om territorierne.

Taiwan som har udviklet sig til et demokrati og respekterer  i dag menneskerettighederne. Ganske rigtigt, så var Taiwan et militærdiktatur indtil 1984, hvor det kinesiske nationalistiske parti havde eneretten på magten, men dette har som bekendt ændret sig. Folkerepublikken Kina har trods ambitioner om at oprette et proletariatets diktatur ikke ambition om at respektere menneskerettigheder. Heldigvis har Taiwan udviklet sig til et demokrati og i dag overholder Taiwan menneskerettighederne.

Taiwan er i stigende grad blevet udfordret af Folkerepublikken Kina ved at Kina presser andre suveræne stater til kun at anerkende Folkerepublikken Kina og dermed underkende Taiwans ret til at eksistere som en selvstændig stat. Det er dybt bekymrende, at stormagter presser andre lande til at forkaste langvarige relationer og det er en adfærd der i sidste end vil ende med konflikt. Danmark er selv en mindre stat, når det kommer til den politiske scene. Nok er Danmark det tredje største NATO-land, når man regner rigsfællesskabet med i landarealet, men på den politiske scene har Danmark ikke samme styrke som med landmasserne, men på trods af det så har Danmark mulighed for at påvirke de politiske processer på et globalt plan fx i institutioner som EU og FN, hvis det danske diplomati da ellers spilles rigtigt. Danmark er ligesom Taiwan en miniput nation, og hvis de små lande ikke holder sammen, så vil de “store” lande tage, hvad de kan ved forhandlingsbordet eller i værste fald med militærmagt. Blandt andet derfor bør Danmark anerkende Taiwan.

 

Med venlig hilsen

 

Peter Flemming Teunissen Sjølin
Medlem af Liberal Alliance

Kategorier
Læserbrev Politik

Moderniseringen af PostNord er tiltrængt

Jeg ser frem til moderniseringen af PostNord (Danmark), da den offentligt ejede virksomhed i mange år har været underlagt dårlig ledelse (kilde 4), manglende udvikling og ringe service til kunderne (kilde 2). Jeg håber derfor, at servicen som PostNord leverer fremadrettet bliver mere fokuseret, tidssvarende og bedre.

EU-kommissionen har godkendt, at den danske stat kan hjælpe PostNord (Danmark) med et beløb op på 1,2 milliarder kroner (kilde 1) over de næste år. Dette er med henblik på at redde postvæsenet ud af den redelighed, som dårlig ledelse og ringe eksekvering (kilde 2) har sat den offentligt ejede virksomhed i. Den dårlige ledelse har bl.a. været baseret på obskure skøn, hvor topledelsen har regnet med at brevmængden og antallet af tjenestemænd ville følges ad (kilde 4), og derfor har man ikke udvist rettidig omhu med at kapacitets tilpasse virksomheden (kilde 3). Ligeledes har topledelsen i PostNord fuldstændig undervurderet indflydelsen af digitalisering hos PostNords kunder (herunder i staten).

Det er naturligvis ærgerligt at en del postmedarbejdere mister deres arbejde på grund af moderniseringen, men de har kun topledelsen i PostNord at takke for den situation. I en privat virksomhed så havde man også fyret medlemmer af bestyrelsen og direktionen på gråt papir.

 

Med venlig hilsen

 

Peter Sjølin
Medlem af Liberal Alliance i Solrød.

 

Kilder:

  1. https://www.business.dk/transport/eu-godkender-dansk-statsstoette-til-massefyringer-i-postnord
  2. https://finans.dk/erhverv/ECE9971366/fejl-daarlig-service-og-hoeje-priser-storkunder-klar-til-at-fyre-postnord/?ctxref=forside
  3. https://www.dr.dk/nyheder/penge/tjenestemaend-koster-fem-milliarder-ved-post-lukning
  4. https://politiken.dk/oekonomi/art5862933/Postv%C3%A6snet-skal-halveres-og-have-milliarder-i-tilskud
Kategorier
Blog Politik

Dommedagsurets visere viser stadig på 5 minutter i 12

Præsident Donald J. Trump har i dag announceret, at han og amerikanske repræsentanter ikke vil deltage i topmødet mellem Nordkorea og USA vedrørende muligheden for at normalisere forholdene mellem de to lande og med henblik på at sikre en atomnedrustning på den koreanske halvø. Med aflysningen af topmødet ændrer ikke på, at dommedagsuret stadig viser fem minutter i tolv, og det ville have samme position, hvis den snart 65 år gamle krig blev afsluttet i 2018. Der findes nemlig en række andre konflikter der skal findes løsninger på og som har et større potentiale for at udvikle sig. Koreakrigens genudbrud og Nordkorea er en trussel mod de moderne og udviklede østasiatiske økonomier, men Nordkoreas primære allierede, Folkerepublikken Kina har ikke interesse i en konflikt og Kina vil antagelige holde Nordkorea i skak, hvilket de amerikanske styrker i Sydkorea også gør. Krigen går derfor antageligt ikke hen og bliver en varm krig, men i stedet vil den antageligt holde sig til en slags de facto fredsaftale indtil dagen, hvor den nordkoreanske økonomi bryder sammen eller en ‘kontrarevolution’ opstår og fjerne det kommunistisk inspirerede diktatur i Nordkorea.

Kategorier
Politik

Lederskabet i de afrikanske lande skal udvikles og opkvalificeres

Det er ikke nødvendigvis ulandsbistand i kroner og øre der på sigt vil gøre en forskel for det afrikanske kontinent. Det kan i stedet være støtte til udvikling af lederne (i de forskellige afrikanske lande). Patrick Awuah, som præsenterer sine ideer i videoen nedenfor, bemærker at ledere ikke kun er de politiske ledere. Det er virksomhedsledere, læger, skolelærere, politifolk, advokater m.v.

 

Kategorier
Politik

Frihandel et emne på landsmødet i Liberal Alliance

“Frihandel er truet af protektionistiske kræfter. Frihandel gør mennesker friere og giver muligheder og velstand.” – Simon Emil Ammitzbøll-Bille (Liberal Alliances landsmøde 2018).

Kategorier
Blog Politik

Et parti for de flittige

Den 7. april 2018 afholdte Liberal Alliance et glimrende landsmøde. Mødet blev åbnet af Leif Mikkelsen gjorde opmærksom, at 550 medlemmer af Liberal Alliance der var mødt op. Anders Samuelsen gjorde opmærksom på i sin åbningstale, at Liberal Alliance aldrig har haft så mange opnåede resultater som nu. Anders Samuelsen gjorde hertil opmærksom på, at LIberal Alliance mere end et værdiparti, da det også er et reformparti. Hertil gjorde Anders Samuelsen, at Liberal Alliance ikke er bange for at skabe resultater.

På landsmødet kom Anders Samuelsen ind på, at der er hårdt at sidde i regering, hvorfor man også må forvente at få nogle slag og tabe nogle slåskampe, men overordnet set, så vurderer han at Liberal Alliance har gjort det bedre i regering end før partiet i gik i regering, hvilket kan måles på antallet af resultater, som partiet har skabt. I nedenstående citat bemærker Anders Samuelsen ind på partiets holdning til at deltage i regeringen:

“Vi tager ansvar, fordi vi vægter vores ansvar mere end vores forfængelighed” – Anders Samuelsen (Liberal Alliances landsmøde 2018).

Anders Samuelsen gjorde opmærksom på, at Danmark som land og som samfund blevet rigt, fordi danskerne har været flittige. Derfor skal samfundet understøtte at borgerne fortsat kan være flittige, hvilket kommer til udtryk i nedenstående citat:

“Det er flid der har gjort Danmark rigt.” – Anders Samuelsen (Liberal Alliances landsmøde 2018).

Hertil gjorde Anders opmærksom på, at Danmark fortsat skal være et åbent samfund også over for udlændinge der ønsker at bidrage fx ved at stifte virksomheder og bygge produkter og løsninger som skaber mere værdi. Dette kommer til udtryk i nedenstående citat:

“Hvis vi lukker døren til omverdenen, så bliver vi fattigere. Danmark skal være med allerforrest og være en vindernation igen.” – Anders Samuelsen (Landsmøde i Liberal Alliance).

På landsmødet kom Lars Seier også med fine betragtninger, hvortil  han bemærkede en del om det politiske system i Danmark:

“Utålmodighed er en dårlig evne, at have i dansk politik, hvor ting ofte går i står.” – Lars Seier (Landsmøde i Liberal Alliance).

Simon Emil Ammitzbøll-Bille bemærkede i sin tale ved landsmødet, at Liberal Alliance aldrig er kommet igennem med så meget af sin politik, som det har været tilfældet inden for de sidste 15 måneder, hvilket kommer til udtryk i nedenstående citat:

“LA er kommet igennem med mere end på noget andet tidspunkt i Liberal Alliances historie.” – Simon Emil Ammitzbøll-Bille (Landsmøde i Liberal Alliance).

Det var med andre ord et godt liberalt landsmøde, hvor Anders Samuelsen satte retningen for partiet ved at udpege, at Liberal Alliance skal være for de flittige. Hertil bemærkede Anders Samuelsen, at vi skal arbejde for, at få Danmark i retning af nye solbeskinnede højder.

Kategorier
Politik

Ros til Carl Andersen for at stå vagt for ideologien

Carl Andersen, som er landsformand for Liberal Alliances Ungdom, holdte en glimrende tale på Liberal Alliances landsmøde. Talen tog sit udgangspunkt i at den offentlige sektor i Danmark er blevet for stor og omfangsrig, og det er nødvendigt at reducere den offentlige sektors størrelse med henblik på at skabe bedre rammer for, at borgerne kan udfolde sig og leve deres liv.

Ikke alene var talens indhold sand, men den var også bevægende. Derfor vil jeg rose Carl Andersen for sin tale og sit ideologiske klarsyn.

 

Med venlig hilsen

Peter Sjølin
Medlem af Liberal Alliance i Solrød

Kategorier
Læserbrev Politik

Ros til Mette Bock for moderniseringen af DR

Danmarks Radio (DR) har i mange år været i en lidt speciel situation. Organisationen der har til hensigt at berige os alle med kunst, kultur og nyheder har i stigende grad brugt sine ressourcer på underholdning og på at konkurrere med private virksomheder. DR har ganske rigtigt formået at købe nogle TV-serier til broadcast fx Borgen, Krøniken, Rejseholdet og Forbrydelsen, men i den seneste tid har fokus været på at skabe kanaler og indhold der konkurrerer med TV2, TV3, ComedyCentral med flere. Indhold som ganske enkelt ikke kan betragtes som oplysende eller inden for public service. På det seneste er DR stagneret i forhold til at finde på nyt kvalitetsindhold. Det var med andre ord på tide, at ledelsen i DR blev sat på en brændende platform for, at tvinge DR til at skabe nyt og innovativt indhold.

 

Jeg vil derfor benytte lejligheden til at rose kulturminister Mette Bock. Hun har formået, sammen med regeringen, at skabe de nødvendige forhold til at DR kan udvikle sig til at blive en relevant public service og kulturinstitution igen.

 

Med venlig hilsen

 

Peter Sjølin
Medlem af Liberal Alliance i Solrød

Kategorier
Læserbrev Politik

Afskaf Fingerplanen

Den offentlige sektor har et stort og forgrenet bureaukrati der blandt andet foretager en masse planlægning om, hvordan borgere og virksomheder må placere sig geografisk og inden for hvilke landzoner. Fingerplanen er et eksempel på en overflødig plan, og Fingerplanen er tilmed væksthæmmende, da planen i et meget stort omfang begrænser kommuner, som for eksempel Solrød Kommune i at udstykke arealerne i kommunen. Det vil sige, at selvom man inden for en kort årrække vil opleve, at en stor del af befolkningen vil gå på pension ikke bare kan tildele flere arealer til opdyrkning af erhvervslivet, som ellers ville kunne være med til at finansiere opretholdelsen af velfærdsydelserne og levestandarden.

 

Fingerplanen har indflydelse på en lang række kommuner, hvortil både de bureaukratiske processer bliver påvirket og de lokale erhvervsliv bliver påvirket. Et lokalt eksempel fra før nytår er fra Solrød Kommune, hvor byrådet måtte acceptere, at kommuneplanen kun delvist kunne besluttes, da Teknik- og Miljøforvaltningen ikke havde taget højde for de nærmere processer og mekanismer i udarbejdelse af Fingerplanen. Et andet lokalt eksempel er fra Lejre Kommune, hvor virksomheder ganske enkelt har måtte fraflytte kommunen på jagt efter større og tilgængelige erhvervsarealer, da kommunen ikke kunne allokere mere areal til virksomhederne på grund af restriktionerne i Fingerplanen. Det betyder i realiteten set, at skatteyderne betaler det offentlige (for udarbejdelse af Fingerplanen) for at blive fattigere (tvinge virksomhederne ud af kommunerne omkring Hovedstaden).

Højere vækst på Sjælland kræver et opgør bureaukratiets formynderi og afskaffelse af Fingerplanen.

 

Med venlig hilsen

 

Peter Sjølin
Medlem af Liberal Alliance i Solrød.

Kategorier
Læserbrev Politik

Der er intet der er gratis i offentlig forvaltning

Intet er gratis, ej heller i offentlig forvaltning. Dette burde Solrød Kommunes kommunikation med borgere, foreninger og virksomheder reflektere. Desværre er dette ikke tilfældet i dag, hvor besøgende på Solrød Kommunes hjemmeside fejlagtigt bliver oplyst om “gratis tilbud” og “gratis services”.  Offentlige services og tilbud er ikke “gratis” men skattefinansieret.

 

Når det offentlige herunder kommunerne udfører en service eller giver et tilbud, så bliver disse finansieret af den skat som borgerne og virksomhederne betaler. I Solrød Kommune vil der være tale om kommuneskatten. Derfor er det en falsk varebetegnelse, når Solrød Kommune omtaler tilbud og services som værende gratis. I realiteten er kommunens tilbud og services skattefinansieret og bør beskrives og omtales som sådan. Bente og Bent fra kommunen går ikke “gratis” på arbejde og det er ligeledes ikke “gratis” for kommunen at stille arbejdspladser medvidere til rådighed for Bente og Bent, da både strøm, telefon, kontorplads og IT skal være tilgængelige for dem.

 

Varde Kommune har allerede vist vejen frem på dette område, hvor kommunen efter kommunalvalget 2017 har omstillet sin kommunikation til at afspejle de reelle forhold i offentlig forvaltning og kalder derfor tilbud og services skattefinansieret.

 

Med venlig hilsen

 

Peter Sjølin
Medlem af Liberal Alliance i Solrød