Kategorier
Læserbrev Politik

Moderniseringen af PostNord er tiltrængt

Jeg ser frem til moderniseringen af PostNord (Danmark), da den offentligt ejede virksomhed i mange år har været underlagt dårlig ledelse (kilde 4), manglende udvikling og ringe service til kunderne (kilde 2). Jeg håber derfor, at servicen som PostNord leverer fremadrettet bliver mere fokuseret, tidssvarende og bedre.

EU-kommissionen har godkendt, at den danske stat kan hjælpe PostNord (Danmark) med et beløb op på 1,2 milliarder kroner (kilde 1) over de næste år. Dette er med henblik på at redde postvæsenet ud af den redelighed, som dårlig ledelse og ringe eksekvering (kilde 2) har sat den offentligt ejede virksomhed i. Den dårlige ledelse har bl.a. været baseret på obskure skøn, hvor topledelsen har regnet med at brevmængden og antallet af tjenestemænd ville følges ad (kilde 4), og derfor har man ikke udvist rettidig omhu med at kapacitets tilpasse virksomheden (kilde 3). Ligeledes har topledelsen i PostNord fuldstændig undervurderet indflydelsen af digitalisering hos PostNords kunder (herunder i staten).

Det er naturligvis ærgerligt at en del postmedarbejdere mister deres arbejde på grund af moderniseringen, men de har kun topledelsen i PostNord at takke for den situation. I en privat virksomhed så havde man også fyret medlemmer af bestyrelsen og direktionen på gråt papir.

 

Med venlig hilsen

 

Peter Sjølin
Medlem af Liberal Alliance i Solrød.

 

Kilder:

  1. https://www.business.dk/transport/eu-godkender-dansk-statsstoette-til-massefyringer-i-postnord
  2. https://finans.dk/erhverv/ECE9971366/fejl-daarlig-service-og-hoeje-priser-storkunder-klar-til-at-fyre-postnord/?ctxref=forside
  3. https://www.dr.dk/nyheder/penge/tjenestemaend-koster-fem-milliarder-ved-post-lukning
  4. https://politiken.dk/oekonomi/art5862933/Postv%C3%A6snet-skal-halveres-og-have-milliarder-i-tilskud
Kategorier
Læserbrev Politik

Ros til Mette Bock for moderniseringen af DR

Danmarks Radio (DR) har i mange år været i en lidt speciel situation. Organisationen der har til hensigt at berige os alle med kunst, kultur og nyheder har i stigende grad brugt sine ressourcer på underholdning og på at konkurrere med private virksomheder. DR har ganske rigtigt formået at købe nogle TV-serier til broadcast fx Borgen, Krøniken, Rejseholdet og Forbrydelsen, men i den seneste tid har fokus været på at skabe kanaler og indhold der konkurrerer med TV2, TV3, ComedyCentral med flere. Indhold som ganske enkelt ikke kan betragtes som oplysende eller inden for public service. På det seneste er DR stagneret i forhold til at finde på nyt kvalitetsindhold. Det var med andre ord på tide, at ledelsen i DR blev sat på en brændende platform for, at tvinge DR til at skabe nyt og innovativt indhold.

 

Jeg vil derfor benytte lejligheden til at rose kulturminister Mette Bock. Hun har formået, sammen med regeringen, at skabe de nødvendige forhold til at DR kan udvikle sig til at blive en relevant public service og kulturinstitution igen.

 

Med venlig hilsen

 

Peter Sjølin
Medlem af Liberal Alliance i Solrød

Kategorier
Læserbrev

Ingen kæmper hårdere

Intet parti i Danmark kæmper hårdere end Liberal Alliance for, at borgerne kan få mere frihed, højere vækst, mindre bureaukrati og lavere skatter. Kampen foregår i kommunerne, regionerne og i Folketinget.

I Solrød Kommune har Liberal Alliance bl.a. foreslået, at livestreame byrådsmøderne via internettet, så flere borgere har mulighed for at følge med i debatterne. Dette giver mere frihed.

Sammen med Grundejerne fremlagde Liberal Alliance et alternativt budget for 2018, som var fuldt finansieret. I budgetforslaget var der luft til udskiftning af inventar på folkeskolerne i kommunen og en natbus til Havdrup. Budgetforslaget ville, hvis det blev vedtaget, have givet folkeskoleeleverne bedre rammer for deres undervisning i folkeskolen og sikret både unge og ældre mulighed for at rejse mellem de store byer i kommunen i weekenderne.

Liberal Alliance foreslog i 2017, at Solrød Kommunes administrative processer skulle analyseres af VIVE (vive.dk) for at nedbringe mængden af bureaukrati i kommunen. Dette er et klokkeklart bevis på, at Liberal Alliance kæmper hårdt for en mere effektiv kommune. Nogle vil sige, at intet parti i Solrød kæmper hårdere for at give borgerne den bedst mulige kommune.

 

Med venlig hilsen

Peter Sjølin
Medlem af Liberal Alliance i Solrød

Kategorier
Læserbrev Politik

Afskaf Fingerplanen

Den offentlige sektor har et stort og forgrenet bureaukrati der blandt andet foretager en masse planlægning om, hvordan borgere og virksomheder må placere sig geografisk og inden for hvilke landzoner. Fingerplanen er et eksempel på en overflødig plan, og Fingerplanen er tilmed væksthæmmende, da planen i et meget stort omfang begrænser kommuner, som for eksempel Solrød Kommune i at udstykke arealerne i kommunen. Det vil sige, at selvom man inden for en kort årrække vil opleve, at en stor del af befolkningen vil gå på pension ikke bare kan tildele flere arealer til opdyrkning af erhvervslivet, som ellers ville kunne være med til at finansiere opretholdelsen af velfærdsydelserne og levestandarden.

 

Fingerplanen har indflydelse på en lang række kommuner, hvortil både de bureaukratiske processer bliver påvirket og de lokale erhvervsliv bliver påvirket. Et lokalt eksempel fra før nytår er fra Solrød Kommune, hvor byrådet måtte acceptere, at kommuneplanen kun delvist kunne besluttes, da Teknik- og Miljøforvaltningen ikke havde taget højde for de nærmere processer og mekanismer i udarbejdelse af Fingerplanen. Et andet lokalt eksempel er fra Lejre Kommune, hvor virksomheder ganske enkelt har måtte fraflytte kommunen på jagt efter større og tilgængelige erhvervsarealer, da kommunen ikke kunne allokere mere areal til virksomhederne på grund af restriktionerne i Fingerplanen. Det betyder i realiteten set, at skatteyderne betaler det offentlige (for udarbejdelse af Fingerplanen) for at blive fattigere (tvinge virksomhederne ud af kommunerne omkring Hovedstaden).

Højere vækst på Sjælland kræver et opgør bureaukratiets formynderi og afskaffelse af Fingerplanen.

 

Med venlig hilsen

 

Peter Sjølin
Medlem af Liberal Alliance i Solrød.

Kategorier
Læserbrev Politik

Der er intet der er gratis i offentlig forvaltning

Intet er gratis, ej heller i offentlig forvaltning. Dette burde Solrød Kommunes kommunikation med borgere, foreninger og virksomheder reflektere. Desværre er dette ikke tilfældet i dag, hvor besøgende på Solrød Kommunes hjemmeside fejlagtigt bliver oplyst om “gratis tilbud” og “gratis services”.  Offentlige services og tilbud er ikke “gratis” men skattefinansieret.

 

Når det offentlige herunder kommunerne udfører en service eller giver et tilbud, så bliver disse finansieret af den skat som borgerne og virksomhederne betaler. I Solrød Kommune vil der være tale om kommuneskatten. Derfor er det en falsk varebetegnelse, når Solrød Kommune omtaler tilbud og services som værende gratis. I realiteten er kommunens tilbud og services skattefinansieret og bør beskrives og omtales som sådan. Bente og Bent fra kommunen går ikke “gratis” på arbejde og det er ligeledes ikke “gratis” for kommunen at stille arbejdspladser medvidere til rådighed for Bente og Bent, da både strøm, telefon, kontorplads og IT skal være tilgængelige for dem.

 

Varde Kommune har allerede vist vejen frem på dette område, hvor kommunen efter kommunalvalget 2017 har omstillet sin kommunikation til at afspejle de reelle forhold i offentlig forvaltning og kalder derfor tilbud og services skattefinansieret.

 

Med venlig hilsen

 

Peter Sjølin
Medlem af Liberal Alliance i Solrød

Kategorier
Digitalisering Læserbrev Politik

Digitalisering bør prioriteres højere på den politiske dagsorden

Hvis Danmark skal forblive et land med velstand, et land med vækst og et land med en høj grad af frihed, så skal digitaliseringen prioriteres højere på den politiske dagsorden. Det skyldes at digitalisering har ført til, at flere virksomheder kan producere mere og skabe adgange til nye markeder, hvilket betyder at velstanden og levestandarden er øget over de sidste 20 år i Danmark. De digitale værktøjer der er blevet produceret af mindre virksomheder og teknologi-giganter har gjort det lettere for almindelige mennesker at kommunikere og skaffe sig adgang til viden.

 

Digitalisering fylder ikke meget på den politiske dagsorden i øjeblikket, hvor der i skrivende stund ikke findes et IT- eller digitaliseringsudvalg på Christiansborg. Lokalt er digitalisering heller ikke prioriteret, for eksempel i Solrød Kommune har byrådet ikke prioriteret digitalisering, og aktiviteterne om digitalisering bliver varetaget af en fælleskommunal forening i hovedstadsområdet, med varierende ejerskab i kommunerne. Det burde prioriteres højere, da digitalisering er en af de største katalysatorer for vækst og frihed i dagens Danmark.

 

Med venlig hilsen

Peter Sjølin
Medlem af Liberal Alliance i Solrød

Kategorier
Læserbrev Politik

Rygestop er en privatsag

Det er ikke en kommunal opgave at betale borgeres rygestop. Borgerne er myndige og har selv valgt at påbegynde en afhængighed til nikotin, chokolade, lakrids og andet tobaksproducenterne blander i tobakken for at fastholde rygere. Et flertal i Økonomi-, Teknik- og Miljøudvalget vil til gengæld gerne opbygge barnepige kommunen, hvor mennesker skal gøres til klienter.

 

På byrådsmødet den 29. januar 2018 skal byrådet tage stilling til, hvordan midler til rygestop medicin skal fordeles. Her har administrationen lagt op til at midler fra regnskabsåret 2017 overføres til budget 2018, og at opgaven med at rekruttere rygere skal placeres i Solrød Kommunes Job- og Socialcenter.  Ikke alene medfører forslaget en forøgelse af bureaukratiet i Solrød Kommune, da Job- og Socialcentret skal til at registrere borgere med lyst til at stoppe med at ryge. Administrationen forventer også at bruge udlevere medicin til borgerne, vel at mærke skattefinansieret.  For mig er er det grotesk at kommunen skulle bruge penge på rygestop medicin, når der er en meget lille succesrate (I bedste fald 30 % jf. indstillingen til Økonomi-, Teknik og Miljøudvalget).

 

I stedet for at bruge pengene på rygestop medicin, så vil jeg i stedet foreslå, at kommunen bruger pengene på at modernisere legepladserne i kommunen, da det har en større nytteværdi.

 

Med venlig hilsen

Peter Sjølin
Medlem af Liberal Alliance i Solrød

Kategorier
Digitalisering Læserbrev Politik

Nationalbanken afviser e-kronen

Hvis Danmark skal være til at finde blandt de mest digitaliserede lande om fem til 10 år fra nu, så skal Danmark have en anerkendt kryptovaluta.

Berlingske kunne den 19. januar 2018 berette, at den danske nationalbank ikke ønsker at udvikle en national anerkendt kryptovaluta, hvilket ellers ville kunne matche de ambitioner som den svenske nationalbank har sat i søen. Ideen om en dansk kryptovaluta flugter ellers godt med de investeringer, som staten har foretaget i emnet, som for eksempel på IT Universitet i København, hvor et helt forskningscenter er dedikeret til forskning i kryptovalutaer og blockchain teknologier m.v.

Hugo Frey Jensen (nationalbankdirektør) argumenterer for, at Dankortet udgør en digital valuta og man derfor ikke behøver at udvikle en kryptovaluta der kan bruges af borgerne. Dette er efter min mening en helt forkert fremgangsmåde der anlægges af nationalbanken, især hvis man ønsker at højne det danske digitaliseringsniveau, så Danmark forhåbentligt kan indhente Estland, Sverige med flere.

Derfor håber jeg på, at nationalbankdirektør Hugo Frey Jensen og Nationalbanken kommer på bedre tanker og støtter op om udviklingen af e-kronen.

 

Med venlig hilsen

 

Peter Sjølin
Medlem af Liberal Alliance i Solrød

Kategorier
Læserbrev

Offentligt finansieret forskning er ikke tilgængelig for offentligheden

Ingen kvaler, skatteyderne betaler og forlagene lukrere. Det burde næsten være overskriften for de fleste universiteters forskning i Danmark. Det er, desværre, sådan at selvom forskere der er offentligt ansatte udarbejder forskning og udgiver deres forskning, så er forskningen og den tilhørende viden ikke tilgængelig for offentligheden. Det er på trods af skatteyderne har været med til at finansiere forskningen, og at viden kun kan lede til vækst, hvis den er tilgængelig for skatteyderne, som kan omsætte viden til produkter og services.

 

De videnskabelige artikler, som oftest bliver ‘peer-reviewed’ med henblik på at indgå i et videnskabeligt tidsskrift og på videnskabelige konferencer, er ofte gemt bag betalingsmurer. Disse kan omgås, hvis universitetsbibliotekerne har licens til at de studerende kan tilgå artiklerne, eller ved at interesserede køber sig adgang til en eller flere af de videnskabelige artikler.

 

Forlag som for eksempel Springer Verlag har fundet en fin forretningsmodel, hvor man har været i stand til, med minimumsindsats at udgive artikler til enkelt køb og i bogsamlinger. Dette er sket ved samtidigt, at kræve det kun er gennem forlaget. På den måde formår Springer og andre forlag at lukrere på skatteyderne, da forlagene så også kan fastsætte prisen for adgang.

 

Det er ikke kun de studerende eller forskerne der kan have interesse i den viden der er beskrevet i de videnskabelige artikler. Videnskabelige artikler skaber ikke værdi i sig selv, men kun når viden de indeholder bliver omsat til praksis. Derfor bør videnskabelige artikler, der er skrevet af forskere der er ansat ved et skattefinansieret universitet, være frit tilgængelige.


Desværre er det mindre end 24 % af samtlige videnskabelige artikler der udgives af forskere på danske universiteter der er tilgængelige igennem “Open Access”, hvilket er alt for lavt. Det er helt igennem urimeligt, at en så lille en andel er tilgængelig, set i forhold til, at skatteyderne har været med til at finansiere forskningen til at begynde med. Det er igennem den frie og tilgængelige viden, at højere vækst kan skabes i Danmark og dermed komme skatteyderne til gode.

 

Med venlig hilsen

 

Peter Sjølin

Medlem af Liberal Alliance i Solrød

Kategorier
Læserbrev

Overplanlægning i den offentlige sektor

Den offentlige sektors komplekse bureaukrati leder til ringere fleksibilitet og dårligere anvendelse af de ressourcer, som bl.a. kommunerne har. Det skal vi have et opgør med, hvis vi skal have en bedre offentlig sektor og en bedre service.

Ifølge Teknologirådet da er der lagt planer for 140 % af det danske territorium. Det indikerer, at man i den offentlige sektor har et for stort fokus på planlægning.

Et eksempel på overplanlægning er fra Solrød Kommune, hvor byrådet på det sidste møde i 2017 vedtog kommuneplanen, dog med en undtagelse  i forhold til erhvervsarealerne mellem Køge Bugt Motorvejen og Ringsted Banen. Disse områder måtte gå tilbage til en status af “Perspektivareal”. Dette skyldtes at Teknik og Miljøforvaltningen ikke havde taget højde for Fingerplanen 2017. Fingerplanen varetages af Erhvervsstyrelsen og dermed i en helt anden del af den offentlige sektor.

Mindre bureaukrati

En mere effektiv offentlig sektor kræver at der gøres op med overplanlægningen og dermed er der også et presserende behov for et opgør med bureaukratiet.

I eksemplet med Solrød Kommune, så bør Solrød Kommune få gennemgået sine forvaltninger og forretningsprocesser for at få fjernet unødige procesregler og for at få en bedre struktur på forvaltningernes struktur, så man ligeledes kan få bedre styr på forvaltningerne.

Med venlig hilsen

 

Peter Sjølin
Medlem af LIberal Alliance i Solrød