Kategorier
Up in Time

Fuld sympati for demonstranterne i Hong Kong

#Frihed

Det er intet mindre end uhyggelige billeder man på det seneste har set fra Hong Kong, hvor en kommunistisk marionetregering er ved at få indført lovgivning der kan underminere det demokratiske styre. Det er ligeledes uhyggeligt at se, hvordan det røde Beijing-regime anvender “lokale” kampenheder til at nedkæmpe demonstranterne, så det ikke fremstår som at Beijing-regimet slår ned på civilbefolkningen.

Hong Kong viser på denne måde, at det er svært nødvendigt for Vesten at opretholde et godt og anvendeligt samarbejde med Taiwan, som modsat folkerepublikken Kina ikke er et diktatur, men et demokrati.

Kategorier
Up in Time

Læste bøger i 2019

Jeg fik læst en del bøger i første halvdel af 2019, hvoraf nogle af bøgerne er genlæsning. Nedenfor er et lille uddrag:

 • “Where to play” af Gruber & Tal. (2017).
 • “Notat” af Fosdal (2019).
 • “Patterns of Strategy” af Hoverstadt & Loh (2017).
 • “Scenario Planning in Organizations” af Chermack (2011).
 • “Governance of IT” af Holt (2013).

Jeg regner med at få læst flere bøger om strategisk planlægning og scenarieplanlægning i den anden halvdel af 2019.

Kategorier
EU Up in Time

Jeg vil stemme på Henrik Boye til valget om EU-parlamentet

Henrik Boye (LA) er klart den bedste kandidat til valget til Europa-parlamentet i 2019, fordi han har en pragmatisk tilgang til EU, hvor Henrik vil arbejde for mere frihed og højere vækst.

Snart skal vi stemme til Europa-parlamentet. Der er mange gode kandidater fra mange forskellige partier og lister som stiller op til valget, men for mig er der især en kandidat der skiller sig ud fra mængden. Det er Henrik Boye (LA) fra Solrød. Det skyldes at han har valgt en pragmatisk tilgang til den Europæiske Union, hvor Henrik vil fokusere på, at gøre EU bedre til at skabe vækst i medlemslandene. Dette er med henblik på at løfte levestandarden i Danmark, men også i medlemslande som i skrivende stund har behov for økonomisk vækst for at skabe arbejdspladser, så flere arbejdsparate borgere kan forsørge sig selv og skabe grundlaget for en bedre fremtid.

Henrik er heldigvis ikke en kulturfanatiker, som ønsker at finansiere alle mulige besynderlige fælles europæiske kunst- og kulturprojekter, hvilket står i skærende kontrast til de nuværende medlemmer af den liberale gruppe (ALDE) i Europa-parlamentet.

Henrik arbejder også ud fra en dagsorden der tager sit udgangspunkt i at skabe mere frihed for den enkelte borger, forening og virksomhed. Frihed i den forstand:

  • Borgere får flere rettigheder mod de respektive nationalstaters styringsregimer.
  • Borgere får bedre adgang til retshjælp i de enkelte medlemslande, men også en bedre adgang til den europæiske menneskerettighedsdomstol.
  • Borgere får bedre beskyttelse mod EU’s styringsregime.
  • Borgere frit kan bevæge sig inden for EU, men med respekt og rimelighed få adgang til service- og velfærdsydelser i de enkelte medlemslande.
  • Foreninger får bedre vilkår og lempelser i forhold til dataforordningen (GDPR).
  • Foreninger får mere tilgængelige og nemmere ved at søge om tilskud ved EU.
  • Virksomheder får bedre muligheder for at søge om tilskud til udviklingsprojekter, erhvervsklynger og eksportfremstød fra EU.
 • Virksomheder skal have nemmere ved at importere og eksportere varer mellem EU-lande og lande uden for EU fx i form af flere frihandelsaftaler.

Mere frihed og en bedre levestandard til alle europæere!

Med venlig hilsen

Peter Flemming Teunissen Sjølin
Medlem af Liberal Alliance

Kategorier
Up in Time

Kommissionen for almindeligheder

Sophie Løhdes (Venstre) berømte ministerium for offentlig innovation har haft en kommission for offentligledelse med henblik på at udarbejde anbefalinger til ledelse i den offentlige sektor. Resultatet er intet mindre end en samling af uimponerede almindeligheder som godt nok er sat ind i en rapport med fine billeder og ”fancy” grafik der forsørger at legitimere, at der faktisk er sket noget i kommissionen og anbefalingerne er baseret på ”en videnskabelig fremgangsmåde”. På trods af de imponerende mange grafer, billeder og anbefalinger så fremstår rapporten som indeholdende helt basale ledelsesmæssige anbefalinger.

Man skulle tro det var en teaser for DJØF med løgn 4

Per Helge, manden bag ”DJØF med løgn”, var ikke sen til at udpege en række spændende initiativer, som rapporten havde ført med sig, hvortil anbefalinger som:

 1. ”Ledere skal udvikle sig”,
 2. ”Ledere skal sætte holdet”,
 3. ”Udnyt medarbejderressourcerne”,
 4. ”Ledere skal sætte retning”,
 5. ”Topledere og ledere af ledere skal afstå fra detailstyring” og,
 6. ”Dialogen mellem ledelse og medarbejdere skal understøtte borgerperspektivet”.

Ovenstående er alle anbefalinger som man vil kunne finde en bog om moderne virksomhedsledelse, hvor man da vel at mærke udskifter ”dialogen mellem ledelse og medarbejdere skal understøtte borgerperspektivet” til ”Fokus skal være på kunden”.

En ledelsesbog fra Harvard Business Press?

Det virker oprigtigt til at kommissionen har haft svært ved at identificere, hvad produktet egentlig skulle vise sig at være, og man begik derfor den klassiske fejl i offentlige kommissioner, nemlig at arbejde langsomt og ende med at publicere en bog med tilsvarende hjemmeside. Sophie Løhde kunne have fået et svar hurtigere og nemmere ved at gå købe en moderne ledelsesbog på Saxo.com, og få en embedsmand eller to til at skrive et notat om de fremtidige retningslinjer for ledelse i den offentlige sektor.

Kommissionen til at afslutte alle kommissioner

Ledelseskommissionen har med al tydelighed demonstreret, hvorfor skatteyderne skal kræve af de folkevalgte at stoppe med at nedsætte kommissioner, da der ganske enkelt ikke kommer noget fornuftigt ud af dem. I stedet relevante planer og fremgangsmåder til ledelse i den offentlige sektor, har skatteyderne i stedet finansieret en kommission for almindeligheder.

 

Kategorier
Up in Time

Statsministeren har ret til et privatliv

Lars Løkke Rasmussen er for tiden i medierne omhandlende en sag, hvor han efter sigende har fungeret som bisidder (se kilde 2) for sin kone i en personalesag, hvor fru. Løkke Rasmussen angiveligt har haft nogle samarbejdsvanskeligheder med sin chef. Det er som sådan en privatsag, som ikke kommer offentligheden ved og som i udgangspunktet ikke har offentlighedens interesse. Fru. Løkke Rasmussen har antageligt haft behov for moralsk støtte, siden hun efter sigende har haft sin husbond som sin bisidder, når det efter sigende var tale om en personalesag, hvor normal praksis vil være at have sin tillidsrepræsentant som bisidder. Lad fred være med det og det bør være i privatlivets fred.

Det er til gengæld lettere problematisk, at personen med rollen statsminister kan antage, at han/hun på det ene tidspunkt er mindre mindre (se kilde 3) statsminister og i sin “sædvanlige” arbejdstid kan være mindre mere statsminister. Når personen som har titlen/rollen statsminister træder ind på et kontor i en offentlig ejet institution, så vil personen automatisk blive antaget som statsminister (uanset om det er mere mindre eller mindre mindre). Det er desværre ikke første gang, at Lars Løkke Rasmussen har udvist mindre mere dømmekraft, en sådan situation var for eksempel da han var sundhedsminister og købte cigaretter og pølser på borgernes regning, en anden situation da han var formand for GGGI og tog et familiemedlem (på GGGIs regning) med til Brasilien, en tredje situation da han var amtsborgmester og brugte midler på hotelophold, casinobesøg m.v (se kilde 1).  Listen er desværre lang og ikke desto mindre skulle man tro, at en politiker med den tyngde og erfaring samt uddannelsesmæssige baggrund som jurist (cand.jur) havde kompetencerne til at opretholde en professionel dømmekraft.

Jeg vil til gengæld rose statsminister Lars Løkke Rasmussen for sin folkelige- og direkte kommunikation med pressen (via Twitter) efter Ekstrabladet offentliggjorde historien. Det giver et interessant indblik i de kognitive processer hos top-politikeren.

 

Med venlig hilsen

 

Peter Sjølin
Medlem af Liberal Alliance

 

Kilde 1: https://da.wikipedia.org/wiki/Lars_L%C3%B8kke_Rasmussen

Kilde 2: https://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/danskpolitik/loekke-troppede-op-paa-rektors-kontor-solrun-fyret-som-laerer/7128604

Kilde 3: https://www.youtube.com/watch?v=9ar0TF7J5f0

 

Kategorier
Up in Time

John Maynard Keynes (Keynesiansk økonomi)

Ovestående video er relevant for dig, som tror på at staten kan løse økonomiske problemer, og at økonomier kan reduceres til cirkulære flows.

Kategorier
Up in Time

107-års jubilæet for fødslen af Ronald Reagan

Ronald Reagan (1981) (Licens: Public Domain)

 

I dag ville præsident Ronald Reagan have fyldt 107 år.

Reagan havde en farverig karriere der tog sit udgangspunkt i sportsjournalistik, sidenhen som skuespiller, fagforeningsformand, guvernør og til sidst som præsident af Amerikas Forenede Stater. Reagan var en visionær leder der fik samlet den amerikanske befolkning og fik bl.a. fremlagt en række interessante økonomiske ideer der var med til at reformere den amerikanske økonomi. Ligeledes fik Reagan sat hårdt mod hårdt mod Sovjetunionen, hvilket var med til at underminere den socialistiske planøkonomi som i sidste ende førte til Sovjetunionens sammenbrud og et frit Europa.

Kategorier
Up in Time

Hvorfor socialisme ikke fungere

Se videoen og bliv klogere på, hvordan frihed og økonomi fungerer, og hvorfor socialisme ikke fungere.

Kategorier
Up in Time

Nytårshilsen: Velkommen til 2018

Vi nærmer os 2018 i hastige skridt og jeg kan nu tænke tilbage på året der gik, og det har været et begivenhedsrigt år.  Jeg vil i denne anledning ønske jer alle et godt og lykkebringende nytår. Nedenfor kan I læse mine betragtninger fra året der gik og de opgaver, som jeg vil komme til at arbejde med i løbet af 2018.

Fra det karrieremæssige perspektiv

Jeg har sammen med mine gode kollegaer i Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering fået sendt en større distribueret IT-løsning i udbud. Det er tanken at IT-løsningen på sigt skal bruges som en IT-platform til at understøtte indberetninger af geografiske indberetninger samt andre indberetninger. IT-platformen skal i første omgang understøtter Skatteministeriets arbejde med geografiske data i relation til ejendomsvurderingerne, som i løbet af 2019 vil blive gjort tilgængelige for grundejerne og ejerne af ejendomme. IT-platformen leveres af Atkins ud fra en såkaldt agil kontrakt (K03), hvortil IT-platformen vil blive bygget på open source teknologier som Apache Camel, Apache TomCat, Wildfly og Java. Ligeledes forventes proprietær-software som 1Integrate at blive anvendt til validering af geografiske indberetninger. Det er også et projekt med mange forskellige typer interessenter som for eksempel:

 • Skatteministeriet.
 • Statens IT.
 • Atkins.
 • Styrelser der på sigt kan forestille sig at foretage indberetninger og geografiske data.

I 2018

Jeg vil i ovenstående projekt fungerer som enterprise-arkitekt og som product owner med henblik på at sikre en funktionelløsning til domænet kaldet geografiske variable i SDFE.

 

Fra det personlige perspektiv

Cecilie og jeg bor stadig sammen, og heldigvis for det, og vi er begge i gang med vores uddannelser. For mit vedkommende så er jeg i gang med et deltidsstudium på Copenhagen Business School kaldet HD2 International Business, der som navnet antyder, ledelse af internationale virksomheder herunder:

 • Strategiudvikling for internationale virksomheder.
 • Produktudvikling.
 • Etablering på nye markeder.
 • Projektledelse på tværs af lande og kulturer.
 • International forhandling.
 • Internationaliseringsprocessen.

Derudover så deltog jeg i kommunalvalgkampen. Det var første gang at jeg stillede op, og det var en god oplevelse. Jeg vil i denne forbindelse takke for de personlige stemmer, som jeg fik ved valget.

I 2018

Jeg skal i 2018 i gang med mit HD2-afgangsprojekt og det bliver efter alt at dømme et litteraturstudie i begrebet “strategisk arkitektur” dog ud fra en international kontekst. Det vil det meste af begyndelsen af 2018, hvor jeg påbegynde arbejdet med emnet. Det tror jeg bliver spændende, da der findes mange interessante tilgange. “Strategisk arkitektur” vil også blive et emne, som jeg blogge om i løbet af 2018 på henholdsvis enterprisearkitekten.com og digitalkommune.com.

Kategorier
Digitalisering Up in Time

Teknologier og ikke politik forandrer samfundet

I dag læste jeg en spændende artikel fra mediet Altinget.dk, hvori Rasmus Nielsen der er udgiver og formand gør opmærksom på, at det altid har været teknologier der har drevet forandringer. Nielsen gør opmærksom på, at politikerne i udgangspunktet kun lovgiver om forandringerne efterfølgende.

Blandt de observationer, som Nielsen gør sig i artiklen er følgende:

 • Uber.
 • AirBnB.
 • Bitcoins og andre kryptovalutaer.

Dette er ganske gode observationer, og for mig giver det anledning til følgende betragtninger:

 • Politik kan bruges til at skabe rammerne for udvikling, hvis de rette politiske profiler og dagsordener er tilstede.
 • Politik bør skabe de bedst mulige rum for udvikling af nye teknologier for at forblive velstående og skabe de relevante konkurrencefordele.
 • Teknologivirksomheder skatteoptimere, da skattelovgivningen er unødig kompliceret.