95 % af Solrøderne skal være tilfredse med servicen i Solrød Kommune

Jeg mener, at flest mulige borgere i Solrød Kommune skal føle at den service, som de modtager fra kommunen er god, og det er desværre ikke tilfældet i dag. Analyseinstituttet EPSI har foretaget en analyse af borgerne i Solrøds holdning til den service, som Solrød Kommune leverer. Undersøgelsen viste at op mod 30 % af borgerne i Solrød Kommune er utilfredse eller meget utilfredse med den service, som de modtager fra Solrød Kommune. Det er ærgerligt, da Solrød Kommune som helhed har et kæmpe potentiale.

Udvikle og udnytte potentialet

Liberal Alliance har fire principper, som jeg vil arbejde ud fra, så Solrød Kommunes potentiale udvikles og udnyttes:

 • Mere frihed.
 • Højere vækst.
 • Mindre bureaukrati.
 • Lavere skatter.

De fire principper er gensidig forstærkende og de er forklaret i nærmere detaljer nedenfor.

Mere frihed

 • Borgerservice skal have åbent i tidsrum der gør det nemmere for borgerne, at kunne være i dialog med kommunen, så pendlerne ikke behøver at tage fri fra arbejde.
 • Bedre støtte til foreningslivet via en portal, hvor borgere og foreninger kan matches.
 • Mere åbenhed i forvaltningen og alle strategier skal være offentlige tilgængelige på kommunens hjemmeside.
 • Alle strategier skal underlægges demokratisk kontrol, hvormed disse skal godkendes i byrådet.
 • Bedre udnyttelse af ressourcerne i folkeskolen, så børn og unge i højere grad har mulighed for at dygtiggøre sig samt have flere muligheder for at fritid med mening.

Mere frihed for borgere, foreninger og erhvervslivet i Solrød Kommune vil også lede til højere vækst.

Højere vækst

 • Solrød Kommune skal have en erhvervsstrategi og erhvervsservice der i højere grad støtter op om iværksætteri og tiltrækning af relevante højteknologiske virksomheder.
 • Solrød Kommune skal generelt have styrket erhvervsservicen.

Den højere vækst skal bruges at finansiere mere frihed og de lavere skatter. Den højere vækst vil også lede til flere muligheder og dermed mere frihed.

Mindre bureaukrati

 • Solrød Kommune skal digitalisere med mening, så de ansattes og borgernes tid bruges bedst muligt.
 • Administrationen og forvaltningerne skal effektiviseres og et eksternt analysebureau skal med jævne kontrollere at gevinsterne høstes.
 • Administrationen skal have bistand til at foretage regelforenklinger i administrationens og forvaltningernes processer.
 • Solrød Kommune skal ansøge muligheden for at blive en frikommune.

Mindre bureaukrati vil øge borgernes, foreningerne og erhvervslivets muligheder for at skabe vækst. Mindre bureaukrati vil også bidrage til at lavere skatter kan realiseres.

Lavere skatter

 • Lavere skatter for borgere og erhvervslivet realiseres ved hjælp en mærkbar effektivisering af Solrød Kommunes administration og forvaltninger samt den højere vækst.
 • Lavere skat uden ringere service.
 • Lavere skatter ved at udbyde de rigtige opgaver og søge mod bedst mulig udnyttelse af eksisterende kontrakter.
 • Lavere skatter ved bedre gevinst høst af IT- og Telefoni investeringer.

Lavere skatter leder til flere muligheder for at øge væksten og for at borgerne kan få mere frihed. Dertil vil lavere skatter også skabe et bedre grundlag for mindske bureaukratiet, da dermed vil være svære at opbygge kontrolregimer og kongeriger i kommunens administration.

De fire principper vil være med til at gøre Solrød Kommunes service bedre, og jeg er sikker på, at det også vil gøre, at borgerne i Solrød Kommune vil placere kommunen bedre, hvis undersøgelsen blev foretaget igen i 2020. Det kræver dog, at Liberal Alliance i Solrød kan opnå mere indflydelse, end hvad partiet har i dag.

Svag sammenhæng mellem service og det at anbefale nogen at flytte til sin kommune

Det interessante ved undersøgelsen, som EPSI foretog, er at der stort set ingen sammenhæng mellem borgernes lyst til at anbefale andre om at flytte til kommunen sammenlignet med, hvor god servicen er i den pågældende kommune. I undersøgelsen er Egedal rangeret lavest, med kun 52 procent af de adspurgte der mener, at Egedal Kommune leverer en god service. Egedal er arrangeret tredje dårligst, når det kommer til at anbefale andre at flytte til kommunen. Gentofte Kommune, hvor 79 % af de adspurgte har gjort opmærksom på at de er tilfredse eller meget tilfredse med kommunens service, men Gentofte er ikke placeret øverst i undersøgelsen, Gentofte er her på højde med niveauet i Solrød.

Perspektiver

Solrød Kommune havde ved udgangen af 2016 cirka 22.000 borgere. Vores naboer i Køge står relativt dårligere end Solrød Kommune i undersøgelsen, hvor op mod 38 % udtrykker utilfredshed med den kommunale service, men Køge Kommune har også 60.000 borgere dvs. Køge Kommune har 2,7 gange så mange borgere end Solrød Kommune, hvilket dermed også gør det 2,7 gange så svært at opnå samme resultat. Gentofte Kommune har 75.000 borgere, hvilket er 3,4 gange så mange borgere som Solrød Kommune, hvormed det er 3,4 gange så svært for Gentofte Kommune at opretholde et tilsvarende serviceniveau, som det Solrød Kommune præsterer.

Tid til forandring

Jeg vil have flere af borgerne i Solrød oplever en god og tilfredsstillende service fra kommunen. Hvorfor stoppe med 69 % og kaldet det en succes? Eller stoppe ved 79 %? Vi bør i stedet arbejde i retning af 95 % af borgerne, foreningerne og erhvervslivet oplever en god og tilfredsstillende service fra kommunen. Til det har jeg behov for din stemme ved kommunalvalget. Stem på Liberal Alliance og vær med til at skabe tiden til forandring i Solrød Kommune.

Bookmark permalink.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.