Visioner

Jeg forestiller mig, at forvaltningen af Solrød Kommune skal være fokuseret på borgernes og virksomhedernes behov, hvilket vil sige at borgernes og virksomhedernes muligheder for at komme i dialog med kommunen skal være i top.

Jeg mener, at Solrød Kommunes forvaltninger skal leve op til at minimum 95 % af borgerne og virksomhederne oplever, at Solrød Kommune behandler deres henvendelser hurtigt, effektivt og med den fornødne kompetence. Det vil sige, at Solrød Kommune skal have en borgerservice og en virksomhedsservice der er tilgængelig på de tidspunkter, hvor borgere og virksomheder har mulighed for at være dialog med kommunen. Jeg mener dermed, at borgerne ikke skal være tvunget til at tage en dag fri for arbejde for at være i dialog med borgerservice. Ligeledes mener jeg, at virksomhederne skal have mulighed for at få være dialog med kommunen hurtigt og effektivt. Jeg forestiller mig derfor også, at Solrød Kommune investerer yderligere i digitale selvbetjeningsløsninger og rationalisere forretningsprocesserne i sine forvaltninger.

Solrød Kommune skal kunne rumme innovation og fornyelse, hvilket vil sige, at Solrød Kommune aktivt skal arbejde for at tiltrække højteknologisk erhverv og understøtte en højere grad af tiltrækning af virksomheder til kommunen.

Jeg forestiller mig, at Solrød Kommune, skal have en transparent forvaltning, hvor borgere og virksomheder har mulighed for digitalt at kunne se samtlige sager, som de har hos Solrød Kommune.

Jeg mener, at Solrød Kommune skal være med til at understøtte børn og unge bliver underholdt og stimuleret, så de opnår deres potentiale akademisk såvel som menneskeligt, og ikke bruger deres energi på hærværk og kriminalitet.