Kategorier
Digitalisering Gode ideer til borgmesteren

God ide til borgmesteren 19-12-17

På Solrød Kommunes hjemmeside kan man dele sine gode ideer med borgmesteren. Jeg har derfor sendt denne gode ide af sted til Niels, som jeg håber også vil synes det er en god ide. Det kan måske være at Niels endda vil kæmpe for ideen i byrådet.

Hej Niels,

Datasikkerhed og IT-sikkerhed er emner der bliver mere og mere vigtigt, at kommunens administration og forvaltninger får styr på bruger- og adgangstyring og sikring af personhenførbare data. Kalundborg Kommune har lige haft en sag, hvor flere tusinde personnumre lå tilgængelige på kommunens hjemmeside, ligeledes har Middelfart Kommune haft sag, hvor alle med adgang til internettet potentielt set kunne tilgå kommunens sagsbehandlingssystemer og andre fagsystemer. Sådanne forhold er stærkt kritisable og er med til at undergrave borgernes frihed.

Min ide tager sit udgangspunkt i, at Solrød Kommune får en decideret IT-sikkerhedsstrategi med tilhørende handlingsplan. Et punkt i handlingsplanen kunne være tilslutningen til den fælleskommunale forening “OS2”, som har en scanningsmotor til kommuners hjemmesider med henblik på at identificere personnumre m.v., så disse kan fjernes og ikke udstilles til uvedkommende.

Med venlig hilsen

 

Peter Sjølin
Medlem af Liberal Alliance i Solrød

Kategorier
Læserbrev

Læserbrev: Borgerne skal inddrages i udvælgelsen af kunst og kultur

Jeg er af den holdning, at Solrød Kommune gerne må bruge midler og ressourcer på kunst og kultur, hvis borgerne vel at mærke inddrages i, hvilken slags kunst og kultur der indkøbes og opstilles i rundt omkring i kommunen.

Solrød Kommune er placeret på plads 98 ud af 98 mulige i Ugebrevet Mandag Morgens undersøgelse af kommunerne, hvor Solrød Kommune i gennemsnit bruger 81 kroner pr. indbygger på kunst og kultur. Det er ikke nødvendigvis en dårlig ting, hvis borgerne da vel at mærke blev inddraget mere i udvælgelsen af den kunst og kultur som indkøbes. Det er desværre ikke tilfældet, når kommunens administration i sin begejstring over valghandlingen, der fandt sted den 21. november 2017,  udvælger en kunstner til at tegne og male et kunstmaleri uden at konsultere borgerne.

For mig virker det også som, at Solrød Kommunes administrations måde at udvælge kunst på tangere til frås med skattemidlerne, da man ikke på forhånd vidste, hvordan kunstværket ville se ud og om det egnede sig til udstilling. Det er skat som borgerne betaler i den tro, at midlerne bruges til at opretholde en god og effektiv service og for at gøre Solrød Kommune til et bedre sted at bo. Jeg vil derfor anbefale administrationen og byrådet at inddrage borgerne mere, når borgernes penge bruges på kunst.

Med venlig hilsen

 

Peter Sjølin
Medlem af Liberal Alliance i Solrød

Kategorier
Blog Solrød Kommune Solrød Strand

Hvad Solrød Kommune kunne have fået ud af rammeforsøget for folkeskolerne

Jeg er af den holdning at desto flere muligheder, som kommunerne og folkeskolerne får for at støtte den enkelte elev, desto mere vil den enkelte elev få ud af undervisningen. Rammeforsøget er netop en sådan mulighed, som kommunalbestyrelsen kunne have brugt for at opnå bedre forhold for eleverne.

 

Skolereformen har fastlåst skolerne til at fungere som en heldagsskole, hvor eleverne skal være agere indenfor de rammer, som systemet sætter for dem, hvilket er med til at gøre en del af eleverne skoletrætte i en ung alder og på et tidligt klassetrin (læs kilde 2). De kommuner med visionære kommunalbestyrelser, det vil sige dem, som har ansøgt rammeforsøget, vil i højere grad kunne få kommunernes folkeskoler til at tilpasse undervisningsforløbet til den enkelte elev, hvilket er at give den enkelte elev flere muligheder (læs kilde 3). Tilpasningen består blandt andet af muligheden for en kortere skoledag, specielle udviklingsforløb herunder:

 1. Særlige turboforløb for elever med behov.
 2. Talentforløb for elever med relevante kompetencer.
 3. Særlige teknologiforløb til at højne undervisningsforløbene.

 

Solrød Kommune har implementeret folkeskolen regelret ud fra de anvisninger, som den daværende SRSF-regering fik indført med støtte fra Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti. Solrød Lærerforening har i 2016 ytret ønske om at gøre skoledagene kortere (se kilde 1), og her viser det sig at især de yngre elever vil have fordel af en kortere skoledag, men argumentationen fra kommunens administration tager sit udgangspunkt i at kommunens økonomi er under pres, på trods af det pågældende regnskabsår resulterede i et overskud på 140 millioner kroner (læs kilde 7). Dermed sagt så har administrationen og et flertal i har kommunalbestyrelsen foretaget en lidt underlig prioritering i forhold til at der dannes et relativt højt overskud for regnskabsåret med et forventet råderum på 40,5 millioner kroner (læs kilde 8).

 

Folkeskolereformen virker ligeledes til at være ineffektivt implementeret i en række kommuner (læs kilde 4), hvor de forskellige fagligheder ikke bruges rigtigt, eller at folkeskolelærer, pædagoger med flere ikke koordinerer tilstrækkeligt til at eleverne og elevernes forældre ikke får den fulde effekt  af de ressourcer der allokeres til folkeskolerne. Der er med andre ord spild af ressourcer, hvilket kommunerne bl.a. ved hjælp af rammeforsøget ville kunne mindske. Solrød Kommunes “Skolepolitiks” punkt 1 og punkt 3 (læs kilde 5) kunne med andre implementeres nemmere og smartere ved, at kommunalbestyrelsen havde ansøgt rammeforsøget. Den fordel får de 35 kommuner, som havde et visionært flertal i kommunalbestyrelsen, så de ansøgte rammeforsøget.

 

Rammeforsøget ville også have givet Solrød Kommune og folkeskolerne flere muligheder for at realisere Solrød Kommunes “Sammenhængende Børnepolitik” (læs kilde 6, side 44).

 

Digitalisering og IT fylder mere, og rammeforsøget ville også give folkeskolerne flere muligheder for at give eleverne mulighed for en dybere introduktion til de tekniske elementer, hvilket kun ville styrke eleverne. I tilfælde af kommunalbestyrelsen havde stemt for at ansøge rammeforsøget, så kunne folkeskolerne bruge de “tidssvarende” digitale redskaber (læs kilde 9) som Solrøds folkeskoler råder over endnu bedre, hvormed skatteyderne indirekte også ville få mere service for den samme skat.

 

Administrationens afklaring af behovet for ansøge og deltage i rammeforsøget virker til at have været foregået i hastværk og uden at have anvendt god praksis for indsamling af informationer/forvaltningskik, konsultering af vedtagne strategier på området for Solrød Kommune og på grund af den hastige afklaring, så må det have været uden at skolebestyrelserne var blevet hørt i sagen.

Argumenterne fra henholdsvis viceborgmester Kim Sunesen fra Venstre og Jan Færch fra Grundejerlisten om, at Liberal Alliance forsøger at føre Christiansborg politik i kommunalbestyrelsen, uden hold i virkeligheden.

 

Med venlig hilsen

Peter Flemming Teunissen Sjølin
Kandidat til kommunalbestyrelsen for Liberal Alliance i Solrød

 

Kilder:

 1. Lærerforeningen i Solrød Kommune: http://www.solrodnyt.dk/solrodnyt/?article=14557
 2. Artikel fra Jyllands-Posten: http://jyllands-posten.dk/indland/ECE8089503/B%C3%B8rnel%C3%A6ge-Skolereformen-g%C3%B8r-b%C3%B8rnene-syge/
 3. Udmeldelsesbrevet 14b og 16a: http://www.uvm.dk/aktuelt/uvm/2017/april/170405-nu-kan-kommuner-og-skoler-deltage-i-forsoeg-med-fleksibel-skoledag
 4. Artikel i Politiken: http://politiken.dk/indland/uddannelse/art5959492/P%C3%A6dagoger-bruges-for-tit-som-pauseklovne-i-folkeskolen
 5. Solrød Kommunes “Skolepolitik anno 2014”: http://www.solrod.dk/media/1023905/caseno12-9495_740393_v1_skolepolitiske-maal-2014.pdf
 6. Solrød Kommunes “Sammenhængende børnepolitik” anno 2010: http://www.solrod.dk/media/508095/sammenhaengende-boernepolitik.pdf
 7. Årsberetning: http://www.solrod.dk/eDagsorden/committee_691/agenda_281177/documents/68b762cf-3467-4df7-9956-b142eff82699.pdf
 8. Nyt fra byrådsmødet den 24-april-2017: http://www.solrod.dk/kommunen/nyheder/nyheder/2017/apr/nyt-fra-byraadsmoedet-24-april
 9. Solrød Kommunes “Medieguide” på folkeskoleområdet anno 2016/2017: http://www.solrod.dk/media/1686656/medieguide-2016-2017-solroed-kommune.pdf
Kategorier
Arrangementer Solrød Kommune

Politikudvikling – Solrød, det er tid til forandring

I dag var jeg til en spændende workshop i Liberal Alliance i Solrød, da workshoppen omhandlede den politik, som lokalforeningen ønsker at føre under og efter kommunalvalget. Workshoppen var organiseret som et åbent møde, hvor alle borgere i Solrød Kommune kunne deltage, og arrangementet var velbesøgt. Solrød Kommunes viceborgmester, Kim Sunesen, valgte også at deltage i workshoppen. Kim er egentlig valgt ind i byrådet for Venstre, hvilket vagte min opmærksomhed, det er jo altid interessant at en en folkevalgt fra et andet parti kommer på besøg. Desværre valgte Kim at gå efter en times tid, men inden da gik jeg hen til Kim og spurgte ham, om hvordan det var deltage i et møde der var organiseret af et ægte liberalt parti. Kim svarede, at han i udgangspunktet mente, at man så lidt anderledes på tingene i Liberal Alliance i Solrød end i Venstre i Solrød. Derfor spurgte jeg indtil, hvad man egentlig så anderledes, altså fra Venstres i Solrøds perspektiv, hvortil Kim svarede:

”Venstre i Solrød ser liberalisme som frihed, frisind og fællesskab”; hvortil Kim bemærkede, ”at Liberal Alliance i Solrød nok så det mere som frihed”; hvilket jeg var lidt forundret over. Liberal Alliance ser jo også liberalisme som værende at det individuelle menneske står over systemet, og rammerne i de frie fællesskaber og de fællesskaber, som borgerne er forpligtiget til at deltage i, som det for eksempel er med folkeskolerne og det at være borger i kommunen. Desværre kunne jeg ikke få en uddybning fra Kim, så derfor har jeg så tilladt mig at skrive dette blogindlæg.

I Solrød Kommune står Liberal Alliance for følgende:

 • Mennesket før systemet. Det kunne for eksempel være at folkeskolerne skal tilrettelægge undervisningen ud fra de behov, som den enkelte folkeskoleelev har; hvilket kommunen skal understøtte.
 • En mere effektiv administration af Solrød Kommune. Solrød Kommunes forvaltninger skal analyseres, så aktiviteter, processer og procesregler kan optimeres. På den måde ressourcerne bruges bedre og komme borgerne, foreningslivet og erhvervslivet til gode. Dertil er der en del indikatorer på at det bør være et eksternt konsulenthus der skal foretage analysen, da administrationen ikke selv magter opgaven.
 • Mere gennemsigtighed i de beslutninger som byrådet træffer og de afgørelser som forvaltninger kommer med. Liberal Alliance ser ingen mening i skyggeadministration eller hemmelige planer, da dette ikke kommer til borgerne til gode.
 • En mere ambitiøs erhvervspolitik, så velfærdsniveauet kan opretholdes og udvikles. Desto flere virksomheder der slår sig ned i Solrød Kommune, desto større skattegrundlag og desto flere muligheder findes der for at øge kvaliteten af den service, som borgerne kan få.

Dermed sagt så går Liberal Alliance i Solrød også ind for fællesskaber og frisind, men vi ønsker at implementere det på en måde der tilgodeser borgerne, foreningslivet og erhvervslivet fremfor bureaukratiske systemer. Liberal Alliance i Solrød er ikke et systembevarende parti, men et parti for dem der ønsker forandring til det bedre.

Kategorier
Politik Solrød Kommune

Hvorfor vil kommunen ikke effektivisere?

Henrik Boye fra Liberal Alliance i Solrød havde fremsat forslaget om, at Solrød Kommune skulle søge puljen ved Økonomi- og Indenrigsministeriet med henblik på forenkle og effektivisere administrationen, så borgerne i Solrød Kommune kunne få en bedre service for de samme midler. I dag kom det frem at Solrød Kommune ikke ønsker, at ansøge Økonomi- og Indenrigsministeriet om bistand (puljen) fra KORA for at identificere unødigt bureaukrati. Sagen har været til behandling i Økonomi-, Teknik-, og Miljøudvalget, hvori det fremgår at Solrød Kommunes administration mener (uden nærmere argumentation eller forklaring) at det vil være for ressourcekrævende at ansøge om bistanden fra KORA og at gennemføre en undersøgelse af kommunens administrative forretningsprocesser og regler.

Det er absurd at administrationen kan slippe af sted med en så mangelfuld argumentation, og endnu værre at flertallet i Økonomi-, Teknik-, og Miljøudvalget accepterer argumentationen og ikke kræver en uddybning fra kommunens administration. Svaret fra administrationen viser et behov for implementering af gennemsigtig forvaltning, hvor vi borgere i højere grad vil kunne følge med i, hvorfor embedsmændene mener, som de gør, og træffer de beslutninger, som de gør.

En forenkling af reglerne og processerne i administrationen vil kunne lede til at frigøre midler der vil kunne bruges på de borgernære serviceområder. Derfor bistanden fra KORA have været med til at øge velfærden for borgerne i Solrød Kommune.

Det er ærgerligt – brand ærgerligt. Jeg håber på, at Liberal Alliance fortsætter sin kamp for at mindske bureaukratiet og effektivisere kommunen. Jeg håber samtidigt at de andre partier i kommunalbestyrelsen kommer på bedre tanker og handle i borgernes interesser, hvilket vil sige slanke bureaukratiet og gøre Solrød Kommunes administration smartere og bedre.