Overplanlægning i den offentlige sektor

På det sidste møde i byrådet i 2017 blev kommuneplanen for Solrød Kommune vedtaget, dog med en undtagelse set i forhold til erhvervsarealerne mellem Køge Bugt Motorvejen og Ringsted Banen. Disse områder måtte gå tilbage til en status af “Perspektivareal”, da man i planlægningen af kommuneplanen ikke havde taget højde for Fingerplanen 2017. Fingerplanen varetages modsat kommuneplanen af Erhvervsstyrelsen og dermed i en helt anden del af den offentlige sektor.

 

Ifølge Teknologirådet da er der lagt planer for 140 % af det danske territorium, hvilket jo enten indikerer, at man i den offentlige sektor forventer at få Skåne, Halland og Blekinge tilbage fra svenskerne, eller at den offentlige sektor har et for stort fokus på planlægning og at tilgodese bureaukratiet. Jeg kan som teknisk projektleder nikke genkendende til, at planlægning er en herlig øvelse, og jeg kan personligt godt se, hvorfor man i den offentlige sektor kan lide denne øvelse. Desværre er overplanlægning en øvelse der koster samfundet ressourcer og underminere samfundets fleksibilitet og udviklingsmuligheder.

Mindre bureaukrati

En mere effektiv offentlig sektor kræver at der gøres op med overplanlægningen og dermed er der også et presserende behov for et opgør med bureaukratiet og ikke mindst bureaukratiets kompleksitet og omfang.

 

I Solrød Kommune er eksemplet, at omfanget af papirarbejdet i Teknik og Miljøforvaltningen i forhold til kommuneplanen for omfangsrigt til, at formanden for Økonomi-, Teknik og Miljøudvalget har været i stand til at foretage det fornødne opsyn med forvaltningens arbejde på området. Det alene bør være en indikator på at bureaukratiet er blevet for omfangsrigt også i Solrød Kommune. Der bør gøres noget og der bør gøres noget med henblik på udfordre bureaukratiet, der udover at være kompliceret og dyrt også er med til at mindske den frihed som borgere, foreninger og virksomheder kan få.

Mere frihed

For at få mere frihed og et bedre samfund, hvor løsninger findes på de problemer som findes vedrørende:

 • Økonomisk vækst.
 • Teknologisk udvikling.
 • Miljøet og klimaet.

 

Der er med andre ord behov for et opgør med den måde offentlig forvaltning fungerer på og det behov der findes for planlægning. Det opgør ser jeg kun Liberal Alliance være bannerfører for.

 

Med venlig hilsen

 

Peter Sjølin
Medlem af Liberal Alliance i Solrød

God ide til borgmesteren 23-12-17

På Solrød Kommunes hjemmeside kan man dele sine gode ideer med borgmesteren. Jeg har derfor sendt denne gode ide af sted til Niels, som jeg håber også vil synes det er en god ide. Det kan måske være at Niels endda vil kæmpe for ideen i byrådet.

Hej Niels,

Jeg har en idé, som jeg også tror vil have din interesse. Min ide tager sit udgangspunkt i, at give folkeskolerne i Solrød Kommune mere frihed til at tilrettelægge skoledagen for eleverne. Det kan for eksempel ske ud fra de samme rammer og principper som blev beskrevet i ‘Rammeforsøget’, som undervisningsministeriet udgav i starten af 2017. Friheden bør efter min mening bruges til følgende:

 • Kortere skoledag for eleverne.
 • Koncentrerede uddannelsesforløb.
 • En skoledag der tager sit udgangspunkt i den enkelte folkeskoleelevs situation.

Børn sendes i skole for, at blive dannet og for at få mulighed senere i livet. Muligheder er basis for mere frihed, hvilket er en god ting.

Du ønskes en god weekend.

 

Med venlig hilsen

 

Peter Sjølin
Medlem af Liberal Alliance i Solrød

God ide til borgmesteren 19-12-17

På Solrød Kommunes hjemmeside kan man dele sine gode ideer med borgmesteren. Jeg har derfor sendt denne gode ide af sted til Niels, som jeg håber også vil synes det er en god ide. Det kan måske være at Niels endda vil kæmpe for ideen i byrådet.

Hej Niels,

Datasikkerhed og IT-sikkerhed er emner der bliver mere og mere vigtigt, at kommunens administration og forvaltninger får styr på bruger- og adgangstyring og sikring af personhenførbare data. Kalundborg Kommune har lige haft en sag, hvor flere tusinde personnumre lå tilgængelige på kommunens hjemmeside, ligeledes har Middelfart Kommune haft sag, hvor alle med adgang til internettet potentielt set kunne tilgå kommunens sagsbehandlingssystemer og andre fagsystemer. Sådanne forhold er stærkt kritisable og er med til at undergrave borgernes frihed.

Min ide tager sit udgangspunkt i, at Solrød Kommune får en decideret IT-sikkerhedsstrategi med tilhørende handlingsplan. Et punkt i handlingsplanen kunne være tilslutningen til den fælleskommunale forening “OS2”, som har en scanningsmotor til kommuners hjemmesider med henblik på at identificere personnumre m.v., så disse kan fjernes og ikke udstilles til uvedkommende.

Med venlig hilsen

 

Peter Sjølin
Medlem af Liberal Alliance i Solrød

God ide til borgmesteren 18-12-17

På Solrød Kommunes hjemmeside kan man dele sine gode ideer med borgmesteren. Jeg har derfor sendt denne gode ide af sted til Niels, som jeg håber også vil synes det er en god ide. Det kan måske være at Niels endda vil kæmpe for ideen i byrådet.

Hej Niels,

Så blev det mandag igen og i aften afholdes det sidste byrådsmøde i år, det er blandt andet byrådsmødet, hvor kommuneplanen skal vedtages eller forkastes afhængigt af den politiske stemning i byrådet.

Jeg har en ide, som jeg gerne vil dele med dig. I forhold til kommuneplanen, så er der flere erhvervsarealer i Solrød Kommune som er blevet udlagt til opførsel af logistik virksomheder. I en verden, hvor 3D-print bliver mere og mere almindeligt, og borgerne vil snart have adgang til at kunne købe designs og printe for eksempel tøj, møbler og mad hjemme hos dem selv. Det betyder at der vil være et mindre behov for logistik virksomheder, hvorfor arealerne i stedet bør udlægges til højteknologiske virksomheder og green-tech virksomheder.

Anvendelse af erhvervsarealerne på en bedre måde end de bruges i dag, vil give erhvervslivet i Solrød Kommune bedre rammer for at opnå højere vækst. Højere vækst kan bruges til at finansiere velfærd og herunder skattelettelser, hvilket samtidigt skaber et bedre grundlag for mere frihed. Disse er jo gode ting, og jeg håber derfor, at du vil kæmpe for dette.

 

Med venlig hilsen

 

Peter Sjølin
Medlem af Liberal Alliance i Solrød

 

God ide til borgmesteren 04-12-17

På Solrød Kommunes hjemmeside kan man dele sine gode ideer med borgmesteren. Jeg har derfor sendt denne gode ide af sted til Niels, som jeg håber også vil synes det er en god ide. Det kan måske være at Niels endda vil kæmpe for ideen i byrådet.

Hej Niels,

Jeg stod med morgenkaffen i en min vanlige kaffekop der hjemme og tog en slurk. Pludseligt kom jeg i tanke om endnu en god ide, som jeg gerne vil dele med dig, og jeg fik næsten kaffen galt i halsen. Det er jo mandag, så tingene har det med at gå skævt den første dag i arbejdsugen. Jeg kan i øvrigt læse på kommunens hjemmeside, at byrådet holder møde i aften med henblik på, at få stemt konstitutions-aftalen igennem, det bliver spændende er jeg sikker på.

Jeg har bemærket, at Solrød Kommune har brugt lidt ekstra på kontoen “Fælles Telefoni og IT” i 2017 (23,3 millioner kroner) set i forhold til 2016 (20,6 millioner kroner), og administrationen nu forventer at skulle skære ned på omkostningerne i 2018 og fastholde et budget på 21,66 millioner kroner for årene 2019 og 2020. For mig virker det som en sænkning af budgettet på 7 %, hvilket må siges at være ambitiøst, set i lyset af Solrød Kommune ikke har en digitaliseringsstrategi eller en kanalstrategi.

Min ide tager sit udgangspunkt i, at Solrød Kommune får formuleret en forretningsorienteret digitaliserings- og kanalstrategi, hvori kommunens mål med optimering ved hjælp af IT opstilles. På den måde har administrationen, direktionen og byrådet nemmere ved at prioritere, hvilke projekter der skal sættes i gang og hvilke der skal stoppes eller helt lukkes. En forretningsorienteret digitaliserings- og kanalstrategi vil gøre det mere sandsynligt at Solrød Kommune vil kunne indfrie målet med at sænke omkostningerne til fælles telefoni og IT. Jeg synes også det vil være en god ide at publicere digitaliserings- og kanalstrategien på kommunens hjemmeside, så vi borgere også har mulighed for at orientere os i, hvad kommunen styres efter.

Du ønskes en god mandag og et godt byrådsmøde.

Med venlig hilsen

 

Peter Sjølin
Medlem af Liberal Alliance i Solrød

Giv patienterne valgfrihed

Jeg er af den holdning, at patienterne skal have størst mulig valgfrihed også i forhold til måltider.

I disse dage er der mange historier om, at halal-kød serveres til patienterne på hospitalerne i Region Sjælland. Det har haft betydning for en kandidat til regionsformandsposten i Region Sjælland. Her trak Dansk Folkeparti sig fra en konstitueringsaftale på grund af en politisk ambition om at stoppe servering af halal-kød på regionens hospitaler, hvilket ikke gik i tråd med de andre parter i konstitutionen.

Stop for servering af halal-kød er efter min mening en helt forkert fremgangsmåde, da et forbud vil indskrænke patienternes frihed. Den nuværende model, hvor patienterne ikke kan træffe et aktivt valg og som ej heller giver patienterne valgfrihed, er ligeledes ikke et ambitiøs politisk mål.

Jeg vil i stedet foreslå, at politikerne arbejder aktivt for at give patienterne mere frihed også i forhold til valg af måltider på hospitalerne. Det kan blandt andet gøres ved hjælp af en digital selvbetjeningsløsning. Selvbetjeningsløsningen vil også kunne understøtte patienter med andre behov fx veganere eller folk med præferencer for bestemte typer fødevarer kan opnå mere frihed og større glæde.

Frihed er, at man kan træffe valg på et personligt plan, og den model kan regionen teknologisk understøtte også i forhold til servering af halal-kød på hospitalerne. Selve udviklingen af en selvbetjeningsløsning forventes ikke at være særligt kompliceret, og ligeledes må det forventes relativt nemt for Region Sjællands IT-afdeling at sørge for at selvbetjeningsløsningen vil kunne driftes sikkert.

Køkkenerne, der står for produktion af mad til hospitalerne, vil til at begynde med opleve en smule mere kompliceret produktion i dagligdagen. Med de rette værktøjer og den rigtige implementering vil både køkkenerne på hospitalerne og leverandørerne kunne bidrage til, at borgerne får flere valgmuligheder. På sigt så vil den rette implementering af selvbetjeningsløsningen give køkkenerne muligheden for at opretholde en omkostningseffektiv produktion af mad.

Jeg vil derfor anbefale politikerne i Region Sjælland at arbejde for mere frihed for patienterne i stedet for at implementere begrænsninger.

 

Med venlig hilsen

 

Peter Sjølin
Medlem af Liberal Alliance

God ide til borgmesteren 02-12-17

På Solrød Kommunes hjemmeside kan man dele sine gode ideer med borgmesteren. Jeg har derfor sendt denne gode ide af sted til Niels, som jeg håber også vil synes det er en god ide. Det kan måske være at Niels endda vil kæmpe for ideen i byrådet.

….

Hej Niels,

I denne velsignede vintermåned må man skænke en tanke på året der gik og om budgetterne blev overholdt. I regi af et af indstillingspunkterne til byrådsmødet den 27. november 2017 fremgik det, at Solrød Kommunes forvaltning havde “sparet penge op” til at man kunne bruge midlerne til at finansiere projektering og forberedelse af en ny vinterberedskabsplads.

Jeg synes at det være en god idé, at administrationen og forvaltningerne i udgangspunktet ikke bruger kommunekassen til at spare penge op, men i stedet kun bruger de midler der budgetteres med. Det giver bedre mulighed for at måle om budgetterne overholdes og om de relevante ledere og forvaltninger performer som aftalt. Ligeledes giver det mulighed for, at borgerne, foreningerne og erhvervslivet i Solrød Kommune kan få frigjort midler fra kommunekassen til lavere skatter og afgifter. Lavere skatter og afgifter giver som bekendt et større råderum og derfor flere muligheder. Muligheder giver frihed og det er jo fremragende målsætning.

Du ønskes en god weekend.

Med venlig hilsen

Peter Sjølin
Medlem af Liberal Alliance i Solrød

God ide til borgmesteren 01-12-17

På Solrød Kommunes hjemmeside kan man dele sine gode ideer med borgmesteren. Jeg har derfor sendt denne gode ide af sted til Niels, som jeg håber også vil synes det er en god ide. Det kan måske være at Niels endda vil kæmpe for ideen i byrådet.
….
Hej Niels,

Jeg vil foreslå, at man udnytter stationspladsen bedre end hvad tilfældet er i dag. Jeg har bemærket, at Solrød Kommune sendte en kommuneplan i høring, hvori input blev efterspurgt til en bedre udnyttelse af stationspladsen. Jeg har givet mit input via den digitale platform, som Solrød Kommune sammen med COWI fik præsenteret brugerne (borgerne, foreningerne og virksomhederne) for, dog vil jeg også gerne anvende lejligheden til at dele dem med dig.

Jeg så gerne, at stationspladsen blev udlagt til opførsel af:

 • Et hotel.
 • Kollegium eller ungdomsboliger.
 • Erhvervshotel.

Jeg vil derfor også forespørge, at der udskrives en arkitektkonkurrence, hvis der kan opnås et flertal for at udnytte stationspladsen bedre.

På forhånd tak og god weekend.

Med venlig hilsen

 

Peter Sjølin
Medlem af Liberal Alliance i Solrød

Flere virksomheder ønskes

Jeg vil, som kandidat for Liberal Alliance, arbejde for at erhvervslivet i Solrød Kommune får bedre betingelser for vækst, hvilket indebærer:

 • Hjemtagelse af erhvervsservice fra Greve Kommune.
 • Få Solrød Kommunes erhvervsservice til at opsøge højteknologiske og vækstskabende virksomheder med henblik på at få dem til at flytte til Solrød Kommune.
 • Få udarbejdet en fremtidssikret kommuneplan der tager hensyn til vækst og etablering af de nye virksomheder.

Ugebrevet Mandag Morgen har udgivet en undersøgelse der indikerer, at Solrød Kommune har et relativt godt erhvervsklima, hvor der findes relativt mange virksomheder per indbygger i kommunen. Solrød Kommune bliver således vurderet som værende værdig en 11.plads ud af 98 mulige. Det er som sådan ikke dårligt, dog er der også et ganske stort rum for forbedring, hvis Solrød Kommune skal være et godt sted at bo i fremtiden.

Den demografiske udvikling peger i retning af flere lønmodtagere fra de store efterkrigsgenerationer vil gå på pension. Det betyder, at Solrød Kommune bliver nødt til at finde andre kilder til at finansiere den borgernære service. Derfor er flere virksomheder og vækst i erhvervslivet nødvendigt for, at Solrød Kommune på sigt vil have adgang til den rette finansiering af et godt serviceniveau.

Med venlig hilsen

Peter Sjølin
Kandidat til byrådet for Liberal Alliance i Solrød

Har Solrød Kommune virkelig behov for endnu en pressemedarbejder?

Budgettet for 2018 blev vedtaget af et flertal uden om Liberal Alliance og Grundejerne, hvilket desværre betød at skatteprocenten og grundskylden forblev den samme i Solrød Kommune. Det betød til gengæld også at et bredt flertal stemte for, at der skal ansættes en pressemedarbejder mere i kommunens administration. Dette vil koste skatteyderne 600.000 kroner om året.

Solrød Kommune er en lille kommune både i forhold til geografiske størrelse og antallet af borgere. Ved afslutningen af 2016 var der 22.017 borgere i kommunen, og det forventes at stige en smule i løbet af 2017.

Jeg må derfor stille spørgsmålet om det virkelig kan passe at Sjællandske Nyheder, SolrødNyt, ViBorHer.dk, og KendDinBy.dk efterspørg så mange kommentarer fra administrationen, at det kan retfærdiggøres at ansætte et årsværk mere? Det tvivler jeg oprigtigt på, at der findes et forretningsbehov for en pressemedarbejder i Solrød Kommune og jeg tvivler endnu mere på, at der findes et behov for yderligere et årsværk til at varetage henvendelser fra pressen. Det er under alle omstændigheder ikke sandsynliggjort, og det minder mest af alt som ”So ein ding müssen wir auch haben” syndrom har ramt kommunes administration.

Jeg vil som kandidat for Liberal Alliance arbejde for, at der kommer flere såkaldte ‘varme hænder’ i Solrød Kommune, dog ikke uden, at administrationen og dens bureaukrati bliver undersøgt og tilpasset, så borgerne får den størst mulige værdi ud af de kommunale services. Ellers bliver de borgernære services og ressourcer blot forringet på grund af unødig administration og bureaukrati.

Solrød Kommunes administration trænger til en dybdegående analyse for, at man kan finde muligheder for at medarbejderne kan arbejde smartere, så færre ressourcer bruges på administrationen og flere ressourcer i stedet kan frigøres til borgernes ve og vel. Det er en af de ting, som jeg vil arbejde for, som kandidat for Liberal Alliance.

Solrød, det er tid til forandring.

Med venlig hilsen

Peter Sjølin
Kandidat til byrådet for Liberal Alliance i Solrød