Kommissionen for almindeligheder

Sophie Løhdes (Venstre) berømte ministerium for offentlig innovation har haft en kommission for offentligledelse med henblik på at udarbejde anbefalinger til ledelse i den offentlige sektor. Resultatet er intet mindre end en samling af uimponerede almindeligheder som godt nok er sat ind i en rapport med fine billeder og ”fancy” grafik der forsørger at legitimere, at der faktisk er sket noget i kommissionen og anbefalingerne er baseret på ”en videnskabelig fremgangsmåde”. På trods af de imponerende mange grafer, billeder og anbefalinger så fremstår rapporten som indeholdende helt basale ledelsesmæssige anbefalinger.

Man skulle tro det var en teaser for DJØF med løgn 4

Per Helge, manden bag ”DJØF med løgn”, var ikke sen til at udpege en række spændende initiativer, som rapporten havde ført med sig, hvortil anbefalinger som:

  1. ”Ledere skal udvikle sig”,
  2. ”Ledere skal sætte holdet”,
  3. ”Udnyt medarbejderressourcerne”,
  4. ”Ledere skal sætte retning”,
  5. ”Topledere og ledere af ledere skal afstå fra detailstyring” og,
  6. ”Dialogen mellem ledelse og medarbejdere skal understøtte borgerperspektivet”.

Ovenstående er alle anbefalinger som man vil kunne finde en bog om moderne virksomhedsledelse, hvor man da vel at mærke udskifter ”dialogen mellem ledelse og medarbejdere skal understøtte borgerperspektivet” til ”Fokus skal være på kunden”.

En ledelsesbog fra Harvard Business Press?

Det virker oprigtigt til at kommissionen har haft svært ved at identificere, hvad produktet egentlig skulle vise sig at være, og man begik derfor den klassiske fejl i offentlige kommissioner, nemlig at arbejde langsomt og ende med at publicere en bog med tilsvarende hjemmeside. Sophie Løhde kunne have fået et svar hurtigere og nemmere ved at gå købe en moderne ledelsesbog på Saxo.com, og få en embedsmand eller to til at skrive et notat om de fremtidige retningslinjer for ledelse i den offentlige sektor.

Kommissionen til at afslutte alle kommissioner

Ledelseskommissionen har med al tydelighed demonstreret, hvorfor skatteyderne skal kræve af de folkevalgte at stoppe med at nedsætte kommissioner, da der ganske enkelt ikke kommer noget fornuftigt ud af dem. I stedet relevante planer og fremgangsmåder til ledelse i den offentlige sektor, har skatteyderne i stedet finansieret en kommission for almindeligheder.