God ide til borgmesteren 07-12-17

På Solrød Kommunes hjemmeside kan man dele sine gode ideer med borgmesteren. Jeg har derfor sendt denne gode ide af sted til Niels, som jeg håber også vil synes det er en god ide. Det kan måske være at Niels endda vil kæmpe for ideen i byrådet.

Hej Niels,

Solrød Kommune er som bekendt velsignet af en flot strand der heldigvis kan bruges af borgerne, men bruges stranden godt nok? Og vil stranden kunne være med til at skabe mere frihed til den enkelte borgere og en højere vækst i erhvervslivet i Solrød Kommune? Det mener jeg.

Min ide tager sit udgangspunkt i, at Solrød Kommune opstiller volleyball nets på stranden om sommeren, da det vil give borgerne mere frihed i form af, de kan deltage i en sport der er centreret om strandmiljøet. Jeg tænker også at en bedre udnyttelse af stranden fx med volleyball net vil kunne tiltrække flere turister til Solrød, hvilket kan lede til en højere vækst i erhvervslivet. Det kræver samtidigt at Solrød Kommune får udarbejdet en ambitiøs turismestrategi og kommunen i kommuneplanen får udlagt stationspladsen eller et andet centralt sted til opførsel af et hotel.

Du ønskes en god dag.

 

Med venlig hilsen

Peter Sjølin
Medlem af Liberal Alliance i Solrød

God ide til borgmesteren 01-12-17

På Solrød Kommunes hjemmeside kan man dele sine gode ideer med borgmesteren. Jeg har derfor sendt denne gode ide af sted til Niels, som jeg håber også vil synes det er en god ide. Det kan måske være at Niels endda vil kæmpe for ideen i byrådet.
….
Hej Niels,

Jeg vil foreslå, at man udnytter stationspladsen bedre end hvad tilfældet er i dag. Jeg har bemærket, at Solrød Kommune sendte en kommuneplan i høring, hvori input blev efterspurgt til en bedre udnyttelse af stationspladsen. Jeg har givet mit input via den digitale platform, som Solrød Kommune sammen med COWI fik præsenteret brugerne (borgerne, foreningerne og virksomhederne) for, dog vil jeg også gerne anvende lejligheden til at dele dem med dig.

Jeg så gerne, at stationspladsen blev udlagt til opførsel af:

  • Et hotel.
  • Kollegium eller ungdomsboliger.
  • Erhvervshotel.

Jeg vil derfor også forespørge, at der udskrives en arkitektkonkurrence, hvis der kan opnås et flertal for at udnytte stationspladsen bedre.

På forhånd tak og god weekend.

Med venlig hilsen

 

Peter Sjølin
Medlem af Liberal Alliance i Solrød