Kategorier
Up in Time

Nytårshilsen: Velkommen til 2018

Vi nærmer os 2018 i hastige skridt og jeg kan nu tænke tilbage på året der gik, og det har været et begivenhedsrigt år.  Jeg vil i denne anledning ønske jer alle et godt og lykkebringende nytår. Nedenfor kan I læse mine betragtninger fra året der gik og de opgaver, som jeg vil komme til at arbejde med i løbet af 2018.

Fra det karrieremæssige perspektiv

Jeg har sammen med mine gode kollegaer i Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering fået sendt en større distribueret IT-løsning i udbud. Det er tanken at IT-løsningen på sigt skal bruges som en IT-platform til at understøtte indberetninger af geografiske indberetninger samt andre indberetninger. IT-platformen skal i første omgang understøtter Skatteministeriets arbejde med geografiske data i relation til ejendomsvurderingerne, som i løbet af 2019 vil blive gjort tilgængelige for grundejerne og ejerne af ejendomme. IT-platformen leveres af Atkins ud fra en såkaldt agil kontrakt (K03), hvortil IT-platformen vil blive bygget på open source teknologier som Apache Camel, Apache TomCat, Wildfly og Java. Ligeledes forventes proprietær-software som 1Integrate at blive anvendt til validering af geografiske indberetninger. Det er også et projekt med mange forskellige typer interessenter som for eksempel:

  • Skatteministeriet.
  • Statens IT.
  • Atkins.
  • Styrelser der på sigt kan forestille sig at foretage indberetninger og geografiske data.

I 2018

Jeg vil i ovenstående projekt fungerer som enterprise-arkitekt og som product owner med henblik på at sikre en funktionelløsning til domænet kaldet geografiske variable i SDFE.

 

Fra det personlige perspektiv

Cecilie og jeg bor stadig sammen, og heldigvis for det, og vi er begge i gang med vores uddannelser. For mit vedkommende så er jeg i gang med et deltidsstudium på Copenhagen Business School kaldet HD2 International Business, der som navnet antyder, ledelse af internationale virksomheder herunder:

  • Strategiudvikling for internationale virksomheder.
  • Produktudvikling.
  • Etablering på nye markeder.
  • Projektledelse på tværs af lande og kulturer.
  • International forhandling.
  • Internationaliseringsprocessen.

Derudover så deltog jeg i kommunalvalgkampen. Det var første gang at jeg stillede op, og det var en god oplevelse. Jeg vil i denne forbindelse takke for de personlige stemmer, som jeg fik ved valget.

I 2018

Jeg skal i 2018 i gang med mit HD2-afgangsprojekt og det bliver efter alt at dømme et litteraturstudie i begrebet “strategisk arkitektur” dog ud fra en international kontekst. Det vil det meste af begyndelsen af 2018, hvor jeg påbegynde arbejdet med emnet. Det tror jeg bliver spændende, da der findes mange interessante tilgange. “Strategisk arkitektur” vil også blive et emne, som jeg blogge om i løbet af 2018 på henholdsvis enterprisearkitekten.com og digitalkommune.com.

Kategorier
Studie

Studierne begyndte igen

I dag gik jeg i gang med studierne igen. I denne omgang var der tale om HD2 International Business seminarprojekt (anden del). I første omgang skal jeg facilitere en diskussion af mit seminarudkast og det vil sikkert vil sige sig at blive en spændende proces. Selve seminarrapporten forventes leveret den 1. februar 2017.

Jeg har i min seminarrapport valgt at skrive om begrebet strategisk arkitektur, hvortil jeg har taget udgangspunkt i muligheden for at gennemføre undersøgelsen som et single case-studie. Studiet tager sit udgangspunkt i en dansk IT-virksomhed der i gang med at internationalisere, og som har direkte fremmede investeringer (FDI) på markeder i Europa. Indtil videre har det været en spændende at fordybe sig i undersøgelsesdesign, selvom det først er om et årstid, at jeg skal til at skrive den endelige HD2 afhandling.

Udover seminarprojektet, så har jeg et marketingsfag, som jeg skal deltage i og hvilket jeg også ser frem til. Det bliver spændende at se lidt nærmere på priselasticitet; nu mangler jeg blot at få købt pensum.

Kategorier
Blog

Velkommen 2017

Året 2016 er nu overstået, det er lidt vemodigt at sige farvel til et sådan et spændende år, som har budt på mange interessante nyheder.

I 2016 fyldte jeg 30 år. Det var et af de kringlede hjørner at komme forbi, men min kæreste Cecilie hjalp mig godt igennem og arrangerede en fremragende fest, som vil blive husket i mange år frem.

I sommeren 2016 skiftede jeg job fra Københavns Kommunes til Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (forkortet SDFE). For mig at se var det et godt træk og det er et spændende projekt, som jeg er blevet allokeret til. Projektet har til formål at understøtte Skatteministeriet (og dennes styrelser) med at anvende geodata til at foretage ejendomsvurderinger ud fra. Anvendelsen af geodata til denne type forvaltningsområde er helt nyt for SDFE og projektet vil også åbne op for en ny kanal for at berigtige geodata og registre i den danske stat.

2016 blev året, hvor jeg for første gang fik besøgt den spanske ferieø Gran Canaria. Det var overordnet set et fint besøg og en god ferie, men undervejs oplevede min kæreste og jeg også nogle kulturkløfter mellem dansk og spansk kultur. Konceptet service varierede især meget mellem de to kulturer.

Året 2016 blev også året, hvor jeg påbegyndte en ny uddannelse. Uddannelsen kaldes for en HD2 International Business, og jeg studerer denne ved Copenhagen Business School. Jeg synes, at emnerne indtil videre har vist sig ganske spændende og det har åbnet op for nogle nye perspektiver inden for nogle af de koncepter og begreber, som jeg allerede har studeret og anvendt i praksis.

2016 blev også året, hvor jeg lukkede ned for IT-lederbloggen, hvilket skyldes at jeg ikke har haft tid til at vedligeholde den og skabe nyt indhold. En del af indholdet fra IT-lederbloggen vil fremover være til at finde på min primære fagblog kaldet enterprisearkitekten.com .

Sidst men ikke mindst, så vil jeg ønske jer alle sammen et godt nytår, og jeg håber, at vores veje også vil krydses i det nye år.

 

Med venlig hilsen,

Peter Flemming Teunissen Sjølin

Kategorier
CBS

Til møde på CBS

Copenhagen Business School (tidligere kendt som Handelshøjskolen i København) vil gerne videreføre cand.it (e-Business) linjen på CBS. I den forbindelse skal jeg til et møde på Howitzvej 60 (2000 Frederiksberg) i morgen (mandag den 8. april 2013). Det bliver spændende at se og høre nærmere om, hvad “scope” er at videreføre uddannelsen på CBS.