Et robust transportnet efterspørges

Jeg var på vej hjem fra arbejde, hvortil jeg næsten akkurat var nået frem til Ny Ellebjerg station. Der meddelte lokoføren, at der var problemer med et tog på Ny Ellebjerg station, og derfor kunne S-toget ikke ” komme til perron . Det tog godt 10 minutter før DSB fik styr på sagerne; jeg havde dog fornøjelsen af nedenstående udsigt:


Hvis markedsføringsloven gjalt for DSB, altså på samme vilkår som med det private erhvervsliv, så burde deres slogan være noget lignende:

“DSB: En tredjeklasses service til en førsteklasses pris, men du kan køre med os”.

Fader frost er på besøg

Vinteren kom til Danmark for alvor. Vinteren gjorde sin entré med -7 graders frost i går og -10 graders frost i dag. Jeg har altid syntes, at vinteren havde sin charme, når man havde mulighed for snevejr og is på vandpytter. Det er også tiden der minder en om sine nytårs forudsæt om flere løbeture, hvortil jeg er glad for at kunne slippe med at tage i et træningscenter, hvor der er noget varmere og dermed lidt lettere at få trænet.

På S-togs fronten virker det til, at der stadig er nogle små problemer med jernbanestrækningen, hvor en køreledning er defekt og dermed påvirker togtrafikken, hvilket også er en gene for os pendlere mellem Ny Ellebjerg station og Køge station. Det er for mig en gåde at BaneDanmark kan have foretaget renovation af strømnettet på jernbanestrækningen, når det allerede nu begynder at være problemer på linjen.

På en noget anden front er jeg i gang med at læse bogen ”Ten Faces of Innovation” af Tom Kelley som i udgangspunktet omhandler, hvordan virksomheden IDEO arbejder med konceptet innovation. Der er nogle interessante bud på måder at arbejde på for at skabe innovation, men samtidigt findes der en lang række aldrende produkter der omtales som innovationer i bogen. Jeg regner med at skrive en boganmeldelse af bogen på min blog enterprisearkitekten.com.

Sidst men ikke mindst, så vil jeg ønske jer alle en god weekend.

Jernbanestrækning uden strøm

Jeg havde endnu en aha-oplevelse med BaneDanmark og DSB i går. På vej hjem fra arbejde stod jeg på S-toget på Ny Ellebjerg station, og sædvanen tro var der ikke nok kapacitet på linje E. Der var med andre ord stå pladser til rådighed, og desværre blev pladsproblemet ikke mindre desto længere S-toget kom på linjen. Ved Hundige station blev kapaciteten for alvor afprøvet, da en stor flok mennesker steg ombord i S-toget. Jeg blev først bekendt med årsagen til kapacitetsproblemerne, da toget ankom til Solrød strand station, og lokoføreren efter tre minutters ventetid meddelte, at S-toget ikke ville køre længere på grund af strømsvigt på jernbanestrækningen mellem Solrød strand station og Køge station. Ydermere betød det at næste tog først ville være tilgængelig for videre kørsel 20 minutter senere. Jeg var heldigvis i den situation, at det kun var 2,5 kilometers gå tur i -7 graders varme og moderat vind, hvormed jeg med andre ord hundefrøs.

Jeg må indrømme, at jeg blev noget forundret over situationen med strømmen på jernbanestrækningen, på grund af det relativt omfangsrige vedligeholdelsesprojekt der blev gennemført i løbet af sommeren 2016. Derfor havde jeg egentlig forventet at den slags problemer ikke ville opstå de næste fem til seks år, men jeg blev klogere. Jeg synes egentlig også at det var en dårlig service af DSB, at det ikke tidligere blev gjort opmærksom på situationen, da jeg egentlig havde en aftale, som jeg så blev nødt til at aflyse. Det ville have været mindre irriterende, hvis jeg tidligere havde fået nyhederne om de mulige forsinkelser.

Som sild i en tønde

Endnu engang har jeg haft fornøjelsen af DSB’s evner til at kapacitetsestimere og planlægge. Jeg stod på linje E på Ny Ellebjerg klokken 16:50 og selvom det egentlig burde være uden for myldretiden, så kunne jeg endnu engang få lov til at få en ståplads på vej mod Jersie station.

Jeg er forundret og forbavset over DSB’s evner til at planlægge og kapacitetsestimere, selv når DSB gør brug af eksterne konsulentbureauer til at foretage optællinger, og at DSB anvender big data og andre teknikker til at måle flow, kapacitet, tilfredshed med videre,, så kan DSB ikke ramme den rette kapacitet.

Når sloganet er ”Du kan rejse med os”, så lover man jo heller ikke for meget.

Det nye arbejdsår

På cyklen sprang jeg og af sted til Solrød station det gik. Det nye arbejdsår startede i dag, og desværre overraskede det mig ikke, at DSB også i det nye år startede med tekniske problemer på et eller flere af deres toge. Da jeg sprang af cyklen ved Solrød Station, så meddelte DSB over højtalerne at der var en teknisk fejl på et S-tog oppe i Nordsjælland, hvilket betød at der ville være uregelmæssig drift på linjen mellem Køge og København.

Jeg bliver til stadighed overrasket over statsbanerne og over at selv S-togene nu er i en så ringe en tilstand, at togene skaber regelmæssige problemer for driften på strækningen.

Bortset fra DSBs manglende evne til togdrift, så startede arbejdsåret ganske fint. Selve min arbejdsdag gik med opgaver indenfor projektledelses disciplinen og et par enkelte opgaver inden for IT-arkitketur; men det er først for alvor i morgen, at der kommer liv i styrelsen igen.