Blogprojekterne

Det går godt med blogprojekterne. Jeg får jævnligt udgivet forskellige blogindlæg omhandlende IT-ledelse, enterprisearkitektur og IT-udvikling. Jeg håber på, at jeg fremadrettet kan få udarbejdet og publiceret en lang række blogindlæg omhandlende IT-arkitektur og enterprisearkitektur for at udbrede kendskabet til moderne IT-ledelse og vække inspiration hos enterprisearkitekter og IT-ledere.

Mit fokus i den kommende tid vil være enterprisearkitekten.com og et nyt blogprojekt omhandlende IT-strategi. I vil få mere information, når tiden nærmer sig.

Eksekver strategi igennem EA

På tirsdag den 18. Juni 2013 afholder IT Universitet i København et arrangement om enterprisearkitektur. Så vidt jeg har forstået er fokus for arrangementet arbejdet med at implementere strategi igennem anvendelsen af enterprisearkitektur. Arrangementet er gratis at deltage i og foregår på IT Universitetet.

Du kan finde mere information på masters.itue.dk .

Bogen i uge 25 (2013)

I uge 25 vil jeg bruge min tid på at læse en bog, som jeg har fået fra Gartner Inc. Bogen bærer titlen ”Event Processing: Designing IT Systems for Agile Companies” af K. Mani Chandy & W. Roy Schulte fra 2010.

Jeg ser frem til at læse bogen, som jeg kan se har visse kapitler som omhandler applikationsarkitektur og Service-orienteret Arkitektur (SOA). Alle tre ting er interessante set i forhold til enterprisearkitektur som håndterer tekniske perspektiver som applikationer og infrastruktur.  Måske kan nogle af deres ideer bruges.

Har du hørt om EAVoices?

John Gøtze har sat et nyt projekt i gang omhandlende en bog om enterprisearkitektur som tager sit udgangspunkt i at EA bloggere sender kapitler til John som så vil vurderer materialet til en ny bog. Det virker som et spændende projekt, og jeg forventer at deltage i det.

Det bliver et rigtig spændende proces, og jeg håber på at kunne bidrage med et enkelt kapitel.

Hvorfor er der ikke flere som blogger om enterprisearkitektur på dansk?

Jeg synes, at det ærgerligt at der er så få danske blogs om enterprisearkitektur, hvor indholdet vel at mærke er skrevet på dansk. Enterprisearkitektur er nok et niche emne, men begrebet er egentlig vigtigt i forhold til moderne it-ledelse, planlægning og navigering i kompleksitet.

Hvad kan der gøres for at flere bloggere begynder at skrive blogs på dansk om enterprisearkitektur?