Kategorier
Gode ideer til borgmesteren

God ide til borgmesteren 18-12-17

På Solrød Kommunes hjemmeside kan man dele sine gode ideer med borgmesteren. Jeg har derfor sendt denne gode ide af sted til Niels, som jeg håber også vil synes det er en god ide. Det kan måske være at Niels endda vil kæmpe for ideen i byrådet.

Hej Niels,

Så blev det mandag igen og i aften afholdes det sidste byrådsmøde i år, det er blandt andet byrådsmødet, hvor kommuneplanen skal vedtages eller forkastes afhængigt af den politiske stemning i byrådet.

Jeg har en ide, som jeg gerne vil dele med dig. I forhold til kommuneplanen, så er der flere erhvervsarealer i Solrød Kommune som er blevet udlagt til opførsel af logistik virksomheder. I en verden, hvor 3D-print bliver mere og mere almindeligt, og borgerne vil snart have adgang til at kunne købe designs og printe for eksempel tøj, møbler og mad hjemme hos dem selv. Det betyder at der vil være et mindre behov for logistik virksomheder, hvorfor arealerne i stedet bør udlægges til højteknologiske virksomheder og green-tech virksomheder.

Anvendelse af erhvervsarealerne på en bedre måde end de bruges i dag, vil give erhvervslivet i Solrød Kommune bedre rammer for at opnå højere vækst. Højere vækst kan bruges til at finansiere velfærd og herunder skattelettelser, hvilket samtidigt skaber et bedre grundlag for mere frihed. Disse er jo gode ting, og jeg håber derfor, at du vil kæmpe for dette.

 

Med venlig hilsen

 

Peter Sjølin
Medlem af Liberal Alliance i Solrød

 

Kategorier
Blog Politik

Kommuneplan: Industri 4.0 ændrer alt

Solrød Kommune skal ændre kommuneplanen for at sikre den fremtidige vækst der skal til for at opretholde et godt serviceniveau til børn, ældre og foreninger. Industri 4.0 kommer til at ændre alt, og derfor skal erhvervsarealerne fordeles anderledes og til andre erhvervsformål.

Industri 4.0 vil betyde, at erhvervslivets produktion bliver digitaliseret og varerne i højere grad produceres lokalt. Industri 4.0 forventes at påvirke dansk erhvervsliv inden 2020. Derfor skal kommuneplanen opdateres, så profitskabende højteknologiske virksomheder kan slå sig ned i Solrød Kommune.

Solrød Kommune er en lille kommune når det kommer til erhvervslivet, hvilket i fremtiden kan skabe nogle udfordringer for at skabe rammer for vækst i kommunen. Solrød Kommune har i sin seneste kommuneplan lagt op til at enkelte arealer lægges ud til virksomheder der beskæftiger sig med logistik. Dermed sagt så må man forvente at erhvervsområderne bør kunne anvendes af andre typer virksomheder end logistik virksomheder, da der i mindre grad vil være behov for transport af varer, når disse produceres lokalt.

Liberal Alliance og jeg vil derfor arbejde for at kommuneplanen tilpasses, så erhvervsarealerne i Solrød Kommune målrettes relevate profitskabende virksomheder, så Solrød Kommune også fremtiden vil være et godt sted at bo og den kommunale service kan finansieres.

Med venlig hilsen

Peter Sjølin
Byrådskandidat (nr. 4 på listen)  for Liberal Alliance i Solrød.