Vækstpolitik i Greve, men ikke i Solrød

Solrød har indgået et samarbejde med Greve Kommune vedrørende erhvervsservice, hvor iværksættere m.v. bliver sendt til Greve Kommune, hvis de ønsker vejledning og eventuelt en plads i et kontorfællesskab. Uden en erhvervs- og vækststrategi vil det ikke være muligt for Solrød Kommune at tiltrække virksomheder og sikre en bæredygtig vækst som kan finansiere borgerservice, hjemmehjælp, folkeskolerne med videre i fremtiden.

På Greve Erhvervscenters hjemmeside kan man også læse om samarbejdet, men også om Greve Kommunes vækststrategi. Dette er bemærkelsesværdigt set i lyset af Solrød Kommune ikke fremhæves på trods af værende partner i samarbejdet. Vækstpolitikken er også et udtryk for, at Greve Kommune aktivt prøver at tiltrække virksomheder til at generere vækst, men dette ikke er tilfældet i Solrød Kommune.

For mig indikerer dette, at borgerne i Solrød Kommune betaler for, at Greve Kommune kan få et bedre og vækstorienteret erhvervsliv. Det vil komme borgerne i Greve Kommune til gavn, når de store efterkrigsgenerationer går på pension, men det vil ikke komme borgerne i Solrød Kommune til gavn. Da man ikke vil kunne beskatte virksomhederne der har deres hjemstavn i anden kommune.

Erhvervslivet i Solrød Kommune har behov for højere vækst, hvilket skal være med til at finansiere, at borgerne kan få mere frihed. Derfor vil jeg anbefale, at Solrød Kommune får:

  • En erhvervs- og vækststrategi
  • En proaktiv erhvervsservice.
  • En fremtidssikret kommuneplan der giver plads til højteknologiske og greentech virksomheder.

 

Med venlig hilsen

 

Peter Sjølin
Medlem af Liberal Alliance i Solrød

 

Flere virksomheder ønskes

Jeg vil, som kandidat for Liberal Alliance, arbejde for at erhvervslivet i Solrød Kommune får bedre betingelser for vækst, hvilket indebærer:

  • Hjemtagelse af erhvervsservice fra Greve Kommune.
  • Få Solrød Kommunes erhvervsservice til at opsøge højteknologiske og vækstskabende virksomheder med henblik på at få dem til at flytte til Solrød Kommune.
  • Få udarbejdet en fremtidssikret kommuneplan der tager hensyn til vækst og etablering af de nye virksomheder.

Ugebrevet Mandag Morgen har udgivet en undersøgelse der indikerer, at Solrød Kommune har et relativt godt erhvervsklima, hvor der findes relativt mange virksomheder per indbygger i kommunen. Solrød Kommune bliver således vurderet som værende værdig en 11.plads ud af 98 mulige. Det er som sådan ikke dårligt, dog er der også et ganske stort rum for forbedring, hvis Solrød Kommune skal være et godt sted at bo i fremtiden.

Den demografiske udvikling peger i retning af flere lønmodtagere fra de store efterkrigsgenerationer vil gå på pension. Det betyder, at Solrød Kommune bliver nødt til at finde andre kilder til at finansiere den borgernære service. Derfor er flere virksomheder og vækst i erhvervslivet nødvendigt for, at Solrød Kommune på sigt vil have adgang til den rette finansiering af et godt serviceniveau.

Med venlig hilsen

Peter Sjølin
Kandidat til byrådet for Liberal Alliance i Solrød

En proaktiv erhvervsservice ønskes

Liberal Alliance og jeg vil arbejde for, at Solrød Kommunes erhvervsservice gøres proaktiv. Det er nødvendigt, da Solrød Kommune ellers vil få svært ved at sikre et godt og højt serviceniveau til borgere, foreninger og virksomheder indenfor en overskuelig fremtid.

Solrød Kommune er i dag en bosætningskommune, hvor der findes et relativt lille erhvervsklima og kommunen begrænses, desværre, af “Fingerplanen” som administreres af erhvervsminister Brian Mikkelsen og Erhvervsstyrelsen. Heldigvis for borgerne i Solrød Kommune, så har moderne teknologier medført at en række nye typer virksomheder kan sikre en høj vækst og profit på mindre plads. Solrød Kommune har, på grund af sin placering tæt på hovedstaden og tæt på de højerer læreranstalter, relativt nemt ved at tiltrække de personer og virksomheder der vil være i stand til at skabe den fornødne vækst. Liberal Alliance og jeg forestiller os, at de fremtidige virksomheder der vil kunne skabe den højere vækst vil være højteknologiske og arbejde i en vis udstrækning med greentech, og de vil slå sig ned i Solrød Kommune, hvis de ellers er opmærksomme på mulighederne.

For at de rette mennesker og de rette virksomheder kan tiltrækkes til Solrød Kommune, så kræver det en proaktiv erhvervsservice, som jævnligt vil besøge universiteterne, som jævnligt vil tage kontakt til opstartsvirksomheder i hovedstaden eller omkringliggende kommuner og som hurtigt og effektivt vil kunne sagsbehandle forespørgslerne, som erhvervslivet har.

Solrød Kommune køber i dag erhvervsservice funktionen fra Greve Kommune, hvilket ikke bidrager til at skabe et mere proaktivt erhvervsklima i Solrød Kommune. Dette skyldes at fokus og distance er et andet sted end på de udfordringer der findes i erhvervsklimaet i Solrød Kommune og derfor skal erhvervsservice hjemtages til Solrød.

Derfor vil Liberal Alliance og jeg arbejde for:

  • Hjemtage og styrke Solrød Kommunes erhvervsservice.
  • At udarbejde og vedtage af en fremtidsrettet erhvervsstrategi for Solrød Kommune.
  • At sikrer en proaktiv kommunikation med erhvevrslivet i Solrød og med højteknologiske og greentech virksomheder.

 

Med venlig hilsen

Peter Sjølin
Kandidat til byrådet for Liberal Alliance i Solrød.

Forlængelse af samarbejdet med Greve Kommunes erhvervsservice

En forlængelse af samarbejdet med Greve Kommune om erhvervsservice til virksomhederne i Solrød Kommune er en dårlig nyhed for erhvervslivet.

For at skabe en proaktiv erhvervsservice i Solrød Kommune, så vil jeg arbejde for:
+ Hjemtage og styrke Solrød Kommunes erhvervsservice.
+ At udarbejde og vedtage af en fremtidsrettet erhvervsstrategi for Solrød Kommune.
+ At sikrer en proaktiv kommunikation med erhvervslivet i Solrød og med højteknologiske og greentech virksomheder.