Kategorier
Politik

Videooptagelser af de åbne byrådsmøder

Det kræver ikke ret meget at udbrede kendskabet til borgerne om, hvad der besluttes i Solrød Kommunes byråd. En måde at udbrede kendskabet til lokalpolitik til så mange borgere som muligt, vil være ved at videooptage byrådsmøderne og gøre optagelserne tilgængelige på kommunens hjemmeside. Det vil være med til at gøre, at flere borgere i Solrød Kommune engagerer sig i lokalpolitik. Jeg er, som kandidat for Liberal Alliance, interesseret i mere åbenhed i beslutningerne der træffes af byrådet og jeg er ligeledes interesseret i mere åbenhed i kommunens administration. Derfor vil jeg arbejde for, at de åbne byrådsmøder fremover skal videooptages og gøres tilgængelige.

I Køge Kommune har gjort brug af ovenstående i mange år efterhånden og med succes. Mon ikke det også vil kunne lade sig gøre i Solrød Kommune?

Solrød, det er tid til forandring.

Med venlig hilsen

Peter Sjølin
Kandidat til byrådet i Liberal Alliance i Solrød

Kategorier
Læserbrev Politik

Flere virksomheder ønskes

Jeg vil, som kandidat for Liberal Alliance, arbejde for at erhvervslivet i Solrød Kommune får bedre betingelser for vækst, hvilket indebærer:

 • Hjemtagelse af erhvervsservice fra Greve Kommune.
 • Få Solrød Kommunes erhvervsservice til at opsøge højteknologiske og vækstskabende virksomheder med henblik på at få dem til at flytte til Solrød Kommune.
 • Få udarbejdet en fremtidssikret kommuneplan der tager hensyn til vækst og etablering af de nye virksomheder.

Ugebrevet Mandag Morgen har udgivet en undersøgelse der indikerer, at Solrød Kommune har et relativt godt erhvervsklima, hvor der findes relativt mange virksomheder per indbygger i kommunen. Solrød Kommune bliver således vurderet som værende værdig en 11.plads ud af 98 mulige. Det er som sådan ikke dårligt, dog er der også et ganske stort rum for forbedring, hvis Solrød Kommune skal være et godt sted at bo i fremtiden.

Den demografiske udvikling peger i retning af flere lønmodtagere fra de store efterkrigsgenerationer vil gå på pension. Det betyder, at Solrød Kommune bliver nødt til at finde andre kilder til at finansiere den borgernære service. Derfor er flere virksomheder og vækst i erhvervslivet nødvendigt for, at Solrød Kommune på sigt vil have adgang til den rette finansiering af et godt serviceniveau.

Med venlig hilsen

Peter Sjølin
Kandidat til byrådet for Liberal Alliance i Solrød

Kategorier
Læserbrev Solrød Kommune

Åbenhed i Solrød Kommune

Siden årsskiftet fra 2016 til 2017 er Solrød Kommune blevet mærkbart mindre åben i sin kommunikation til borgerne. Det er ganske enkelt ikke længere muligt at finde relevante strategier på Solrød Kommunes hjemmeside, hvilket gælder for følgende strategier:

 1. Kanalstrategi.
 2. Digitaliseringsstrategi.
 3. IT-strategi.
 4. HR-strategi.
 5. Erhvervsudviklingsstrategi.

De ovennævnte strategier er alle relevante i forhold til at kunne bistå udviklingen af Solrød Kommune, så kommunens administration kan bistå kommunalbestyrelsen med at træffe beslutninger på et oplyst grundlag.

Dertil vil åbenhed om strategierne give borgerne, erhvervslivet og foreningslivet i Solrød Kommune en bedre indsigt i, hvad Solrød Kommunes forvaltninger træffer deres afgørelser og beslutninger ud fra. Det vil kun være til borgernes, erhvervslivets og foreningslivets fordel.

Liberal Alliance vil op til og efter kommunalvalget arbejde for:

 1. Gennemsigtighed i beslutningsprocesserne i forvaltningerne og kommunalbestyrelsen samt mindre bureaukrati.
 2. Mere frihed igennem bl.a. at de førnævnte strategier bliver udarbejdet og gjort tilgængelige på kommunens hjemmeside.
 3. Lavere skatter ved at frigøre ressourcer i kommunens forvaltninger og administration ved hjælp af bl.a. digitalisering og kompetenceopbygning.
 4. Mere vækst ved at få formuleret og håndhævet en robust og fremtidssikret erhvervsstrategi.

 

For at Solrød Kommune kan blive et endnu bedre sted at leve, så er det tid til forandring.

Med venlig hilsen

Peter Flemming Teunissen Sjølin
Kandidat til kommunalbestyrelsen for Liberal Alliance i Solrød.

 

Kategorier
Projekt

Kender du til GanttProject?

Der findes en række interessante gratis værktøjer som du kan anvende med henblik på at understøtte projektplanlægning. En del af disse værktøjer er gratis og et af disse værktøjer er GanttProject der kan bruges til at lave Gantt-diagrammer. Gantt-diagrammer skaber værdi ved at forskellige typer aktiviteter visualiseres og der kan skabes forbindelser mellem aktiviteterne.

GanttProject har en ganske interessant grafisk brugergrænseflade der kan få selv svage IT-brugere til at anvende programmet til at udarbejde Gantt-diagrammer. Nedenfor kan du se nogle eksempler fra den grafiske brugergrænseflade:

01 Screenshot

02 Screenshot

03 Screenshot

Gantt-diagrammer kan bruges i forhold til at kommunikere en projektplan til de forskellige interessenter der indgår i et projekts livscyklus og dermed kan forskellige interessenter komme med de input der er nødvendige for at projektet kan blive en succes, og derfor bør du give GanttProject en chance, næste gang du udarbejder en projektplan.

Kategorier
Digitalisering

Borgerservice og borgertips

Lad mig starte med at sige, at Solrød Kommune er et godt sted at bo, for det er det. Der findes en fornuftig infrastruktur, der er ikke mange forskellige problemstillinger set i forhold til fattigdom, hjemløse eller hvad der minder om organiseret kriminalitet. Det er jeg glad for, og det bør vi som borgere være glade for, men der findes stadig ting der kan forbedres med henblik at understøtte at livet bliver nemmere og bedre for alle borgere i Solrød Kommune.

 

Et eksempel kunne være tidspunkter for, hvornår borgerservice (oppe på rådhuset) har åbnet, så man ikke skal tage tidligt fri eller møde sent på arbejde for at få ordnet de mere komplicerede sager (spørgsmål, forespørgsler m.m.) med de rette sagsbehandlere ved kommunen. Hvorfor skal de 25.000 borgere tilpasse deres hverdag til borgerservice og ikke omvendt? Det ville give mening at borgerservice i højere grad hvad tid om morgenen eller senere på aften, så borgere i beskæftigelse ville kunne få mulighed for interaktion med kommunen, så det giver mening.

 

Et andet eksempel er ”Borgertip” app’en som Solrød Kommune har investeret i. Den er ikke brugervenlig og dialogen med kommunen, når en sag er indberettet er i det store hele ikke eksisterende. Det giver en lidt underligt situation, når man som borger og indberetter ikke rigtig ved, hvornår eller hvor godt opgaven blev udført. Det skal man selv ud og se med egne øjne.

 

Set i forhold til den manglende brugervenlighed, så burde Solrød Kommune i højere grad involvere brugerne (borgerne) i henhold til de kanalstrategier og borgerservice strategier som udarbejdes. Hertil skal Solrød Kommune i højere grad satse på at få testet borgerservice og digitale værktøjer til borgerservice tidligt i forløbet.

Kategorier
E-government Solrød Kommune

Solrød Politiker Web har meget lange svartider

Solrød Kommune anvender en webapplikation kaldet “Politiker Web”, som borgere og andre kan få adgang til via hjemmesiden, men i den fysiske verden kaldet instant.cohaesio.net; applikationen er simpel og relativt nem at anvende. På trods af dette så svarer webapplikationen meget langsomt, og det er på trods af der antageligvis ikke er ret mange brugere af den (med al respekt for kommunalpolitik).

01 Politiker Web
Politiker Web (Screenshot)

Det virker for mig at se lidt underligt, at en applikation der egentligt skal understøtte en højere grad politisk transparens ikke er mere brugervenlig også set i forhold til svartider.

Ud fra et borgerservice perspektiv, så burde Solrød Kommunes IT-afdeling satse på optimering af applikationen eller en bedre leverandørhåndtering, da det trods alt er tale om en webapplikation der har synlighed blandt borgerne.

Kategorier
Jersie Station Solrød Kommune

Graffiti i Jersie Strand

En ting, som jeg har bemærket, siden jeg flyttede til Solrød Kommune i 2014, er at der utrolig meget graffiti ved broer, tunneller og lygtepæle der står ved gangstierne ved Jersie station og i områderne op til Uglegårdsskolen.

Forstå mig ret, graffiti kan når det er lavet rigtigt, se pænt ud og være med til at forskønne et område, men det er desværre ikke tilfældet med den graffiti der findes i området. Grafitten omhandler ofte stof (hash) relaterede emner, bandetegn og fodboldklubber. Desværre er de førnævnte motiver ifølge min mening ikke forskønnede for området og ikke med til at skabe et bedre Jersie Strand eller Solrød Strand.

IMAG0508

Graffitien kan ses som et symptom på manglende ungdomstilbud og et manglende passende sted, hvor graffitimalerne kan praktisere deres ”kunst”. I storbyer og metropoler er graffiti typisk et symptom på bandeaktivitet og salg af illegale stoffer, og når områder begynder at se hærget ud, så begynder mennesker ofte at legitimere en yderligere forværring, hvilket vil sige at affald smides ud i områderne og hærværk og vold bliver mere almindeligt, da de typer områder tiltrækker mennesker der ofte trives ved negativ opmærksomhed og ved at udøve negative handlinger på lokalsamfundet.

For at ændre udviklingen og gøre området omkring Jersie Station og området op til og med Uglegårdsskolen mere trygt, så skal der mere til end en kommunal indsats. Det kræver bl.a. at vi borgere registrerer graffitien, så de rette mennesker ved kommunen kan få fjernet graffitien, og det kræver at de borgere der enten ser graffitien blive malet anmelder dem der gør det, så politiet og de sociale myndigheder også har mulighed for at reagere. Sidst men ikke mindst så kræver det også der findes fritidstilbud der tiltrækkende og tilgængelige for de unge mennesker er til stede, da man ellers ikke vil kunne vende udviklingen. Ydermere så er det bedre at få behandlet og dermed mindske hærværket end det er at blive ved med at male grafitten over gang på gang.

Solrød Kommune og borgerne spiller begge en vigtig rolle i denne udvikling, både i forhold til at få anmeldt grafitten og få den fjernet, men også med at få engageret de borgere der overmaler offentlige områder i andre aktiviteter. Heriblandt ved:

 1. En bedre borger-tip-app.
 2. En væg/mur hvor de unge kan graffitimale.
 3. Relevante børne og unge tilbud der er tilgængelige på tidspunkter der gør dem attraktive for graffitimalerne.

 

 

Kategorier
Digitalisering

Monopolbruddet

Hvordan står Solrød Kommune egentlig i forhold til KOMBITs monopolbrud inden med KMDs monopolsystemer?

Det er et spørgsmål som har stor personlig interesse for mig, da det er både et IT spørgsmål, organisatorisk spørgsmål og et økonomisk spørgsmål. Økonomien har betydning i forhold til afgifter der skal betales til Kommunernes Landsforening (KL) og i forhold til de ressourcer der skal investeres i software licenser og implementering af systemerne i kommunen.

Det er også et spørgsmål, som jeg vil forsøge at finde svar på.

Kategorier
Digitalisering

Ny hjemmeside hos Solrød Kommune

Allerede tilbage omkring oktober måned begyndte den nye hjemmeside at blive omtalt mere og mere, og langt om længe er den nu i luften. Se billedet nedenfor:

Screen Shot 2015-03-27 at 18.52.05

 

URL: solrod.dk .

Kategorier
Blog

Blogprojekterne

Det går godt med blogprojekterne. Jeg får jævnligt udgivet forskellige blogindlæg omhandlende IT-ledelse, enterprisearkitektur og IT-udvikling. Jeg håber på, at jeg fremadrettet kan få udarbejdet og publiceret en lang række blogindlæg omhandlende IT-arkitektur og enterprisearkitektur for at udbrede kendskabet til moderne IT-ledelse og vække inspiration hos enterprisearkitekter og IT-ledere.

Mit fokus i den kommende tid vil være enterprisearkitekten.com og et nyt blogprojekt omhandlende IT-strategi. I vil få mere information, når tiden nærmer sig.