Kategorier
EU Up in Time

Jeg vil stemme på Henrik Boye til valget om EU-parlamentet

Henrik Boye (LA) er klart den bedste kandidat til valget til Europa-parlamentet i 2019, fordi han har en pragmatisk tilgang til EU, hvor Henrik vil arbejde for mere frihed og højere vækst.

Snart skal vi stemme til Europa-parlamentet. Der er mange gode kandidater fra mange forskellige partier og lister som stiller op til valget, men for mig er der især en kandidat der skiller sig ud fra mængden. Det er Henrik Boye (LA) fra Solrød. Det skyldes at han har valgt en pragmatisk tilgang til den Europæiske Union, hvor Henrik vil fokusere på, at gøre EU bedre til at skabe vækst i medlemslandene. Dette er med henblik på at løfte levestandarden i Danmark, men også i medlemslande som i skrivende stund har behov for økonomisk vækst for at skabe arbejdspladser, så flere arbejdsparate borgere kan forsørge sig selv og skabe grundlaget for en bedre fremtid.

Henrik er heldigvis ikke en kulturfanatiker, som ønsker at finansiere alle mulige besynderlige fælles europæiske kunst- og kulturprojekter, hvilket står i skærende kontrast til de nuværende medlemmer af den liberale gruppe (ALDE) i Europa-parlamentet.

Henrik arbejder også ud fra en dagsorden der tager sit udgangspunkt i at skabe mere frihed for den enkelte borger, forening og virksomhed. Frihed i den forstand:

  • Borgere får flere rettigheder mod de respektive nationalstaters styringsregimer.
  • Borgere får bedre adgang til retshjælp i de enkelte medlemslande, men også en bedre adgang til den europæiske menneskerettighedsdomstol.
  • Borgere får bedre beskyttelse mod EU’s styringsregime.
  • Borgere frit kan bevæge sig inden for EU, men med respekt og rimelighed få adgang til service- og velfærdsydelser i de enkelte medlemslande.
  • Foreninger får bedre vilkår og lempelser i forhold til dataforordningen (GDPR).
  • Foreninger får mere tilgængelige og nemmere ved at søge om tilskud ved EU.
  • Virksomheder får bedre muligheder for at søge om tilskud til udviklingsprojekter, erhvervsklynger og eksportfremstød fra EU.
 • Virksomheder skal have nemmere ved at importere og eksportere varer mellem EU-lande og lande uden for EU fx i form af flere frihandelsaftaler.

Mere frihed og en bedre levestandard til alle europæere!

Med venlig hilsen

Peter Flemming Teunissen Sjølin
Medlem af Liberal Alliance

Kategorier
Mere frihed

Mere frihed til borgerne i Solrød Kommune

Mere frihed til borgerne i Solrød Kommune er en nødvendighed for at skabe bedre trivsel og et grundlag for højere vækst. Jeg har opstillet fem indsatser, som jeg mener, at kommunen kunne sætte i gang med henblik på at skabe mere frihed ud fra gode liberale principper.

Kategorier
Gode ideer til borgmesteren

God ide til borgmesteren 14-12-17

På Solrød Kommunes hjemmeside kan man dele sine gode ideer med borgmesteren. Jeg har derfor sendt denne gode ide af sted til Niels, som jeg håber også vil synes det er en god ide. Det kan måske være at Niels endda vil kæmpe for ideen i byrådet.

Hej Niels,

Jeg fik en ide her til morgen, som jeg tror, også vil have din interesse. En af årsagerne til at Solrød Kommune er et godt sted at bo skyldes, at foreningerne bidrager til at borgerne kan være engagerede i fritiden.

Min ide tager sit udgangspunkt i, at gøre det nemmere for foreningerne og borgerne med henblik på at finde hinanden, og at gøre det lettere for borgerne at stifte nye foreninger. Da vi er i den digitale tidsalder, så vil det være nærliggende, at Solrød Kommune anskaffer en digital løsning til at understøtte at foreningerne kan gøre opmærksomme på sig selv eller at borgerne kan komme i dialog med hinanden. Den digitale løsning kunne for eksempel være udstillet gennem Solrød Kommunes hjemmeside. Den digitale løsning behøver ikke at være kommerciel eller kompliceret at udvikle.

Den digitale løsning vil kunne give borgerne mulighed for at danne et overblik over aktive foreninger og ligeledes vil borgere der søger andre deltagere til at stifte foreninger kunne bruge løsningen til at skabe et bedre grundlag for at stifte nye foreninger. Det jeg forestiller mig vil være, at det vil være foreningerne og borgerne der står for at skabe indholdet og det på den måde ikke vil være et behov for at afsætte årsværk i kommunens administration til formålet.

Udførelsen af ideen skaber et grundlag for mere frihed til borgerne og foreningerne, og det er en god ting.

 

Med venlig hilsen

Peter Sjølin
Medlem af Liberal Alliance i Solrød

Kategorier
Gode ideer til borgmesteren

God ide til borgmesteren 05-12-17

På Solrød Kommunes hjemmeside kan man dele sine gode ideer med borgmesteren. Jeg har derfor sendt denne gode ide af sted til Niels, som jeg håber også vil synes det er en god ide. Det kan måske være at Niels endda vil kæmpe for ideen i byrådet.

Hej Niels,

Jeg håber, at du havde et godt møde med byrådet i går. Jeg kom i tanke om endnu en idé, som jeg tænker også kan have din interesse.

Jeg har observeret en mulighed for, at kunne involvere flere borgere, foreninger og virksomheder i lokalpolitik, men det kræver at byrådet og du som borgmester er villige til at gå skridtet fra det klassiske byrådsmøde og ind i den digitale tidsalder.

Jeg tænker, at byrådsmøderne og udvalgsmøderne kunne filmes digitalt og gøres tilgængelige på Solrød Kommunes hjemmeside, så borgere  kan følge med hjemmefra. Borgerne kan jo antageligt have travlt og de har derfor ikke har tid til at møde på biblioteket klokken 18:45 for at kunne overvære de åbne møder. Jeg har ligeledes bemærket, at det ikke er et nyt koncept, da både Køge og Roskilde har anvendt konceptet i et godt stykke tid nu.

Involveringen af flere borgere, foreninger og virksomheder i lokalpolitik vil give flere muligheder for en åben dialog og bedre løsninger. På den måde får man også mulighed for at opnå mere frihed og bedre rammer. Det er jo en god ting, ikke sandt?

 

Med venlig hilsen

 

Peter Sjølin
Medlem af Liberal Alliance i Solrød