Mere frihed til borgerne i Solrød Kommune

Mere frihed til borgerne i Solrød Kommune er en nødvendighed for at skabe bedre trivsel og et grundlag for højere vækst. Jeg har opstillet fem indsatser, som jeg mener, at kommunen kunne sætte i gang med henblik på at skabe mere frihed ud fra gode liberale principper.

God ide til borgmesteren 20-12-17

På Solrød Kommunes hjemmeside kan man dele sine gode ideer med borgmesteren. Jeg har derfor sendt denne gode ide af sted til Niels, som jeg håber også vil synes det er en god ide. Det kan måske være at Niels endda vil kæmpe for ideen i byrådet.

Hej Niels,

Nu er der kun fire dage til jul og jeg håber, at du får tid til at nyde julefreden. Jeg har en ide, som jeg gerne vil dele med dig.

Min ide tager sit udgangspunkt i, at Solrød Kommunes Økonomi-, Teknik- og Miljøforvaltning får afklaret muligheden for at etablere en supercykelsti i retning af København. Det er selvsagt nødvendigt at både Solrød Kommune og nabokommunerne kan blive enige om placeringen af supercykelstien, så borgere i Solrød og omkringliggende kommuner kan få mulighed for komme hurtigt og sikkert til København på cykel.

På nuværende tidspunkt bruges Strandvejen og Københavnsvej af bl.a. motionscyklister og om sommeren kan det gå helt galt, når børn, unge og ældre også færdes på det kombinerede fortov- og cykelsti. Jeg er af den holdning, at det vil blive mere sikkert for cyklisterne, fodgængerne og bilisterne, at cyklisterne kan rykke over på en supercykelsti. Det giver borgerne mere frihed og det er jo en god ting.

 

Du ønskes en god dag.

 

Med venlig hilsen

 

Peter Sjølin
Medlem af Liberal Alliance i Solrød

 

Giv patienterne valgfrihed

Jeg er af den holdning, at patienterne skal have størst mulig valgfrihed også i forhold til måltider.

I disse dage er der mange historier om, at halal-kød serveres til patienterne på hospitalerne i Region Sjælland. Det har haft betydning for en kandidat til regionsformandsposten i Region Sjælland. Her trak Dansk Folkeparti sig fra en konstitueringsaftale på grund af en politisk ambition om at stoppe servering af halal-kød på regionens hospitaler, hvilket ikke gik i tråd med de andre parter i konstitutionen.

Stop for servering af halal-kød er efter min mening en helt forkert fremgangsmåde, da et forbud vil indskrænke patienternes frihed. Den nuværende model, hvor patienterne ikke kan træffe et aktivt valg og som ej heller giver patienterne valgfrihed, er ligeledes ikke et ambitiøs politisk mål.

Jeg vil i stedet foreslå, at politikerne arbejder aktivt for at give patienterne mere frihed også i forhold til valg af måltider på hospitalerne. Det kan blandt andet gøres ved hjælp af en digital selvbetjeningsløsning. Selvbetjeningsløsningen vil også kunne understøtte patienter med andre behov fx veganere eller folk med præferencer for bestemte typer fødevarer kan opnå mere frihed og større glæde.

Frihed er, at man kan træffe valg på et personligt plan, og den model kan regionen teknologisk understøtte også i forhold til servering af halal-kød på hospitalerne. Selve udviklingen af en selvbetjeningsløsning forventes ikke at være særligt kompliceret, og ligeledes må det forventes relativt nemt for Region Sjællands IT-afdeling at sørge for at selvbetjeningsløsningen vil kunne driftes sikkert.

Køkkenerne, der står for produktion af mad til hospitalerne, vil til at begynde med opleve en smule mere kompliceret produktion i dagligdagen. Med de rette værktøjer og den rigtige implementering vil både køkkenerne på hospitalerne og leverandørerne kunne bidrage til, at borgerne får flere valgmuligheder. På sigt så vil den rette implementering af selvbetjeningsløsningen give køkkenerne muligheden for at opretholde en omkostningseffektiv produktion af mad.

Jeg vil derfor anbefale politikerne i Region Sjælland at arbejde for mere frihed for patienterne i stedet for at implementere begrænsninger.

 

Med venlig hilsen

 

Peter Sjølin
Medlem af Liberal Alliance

God ide til borgmesteren 02-12-17

På Solrød Kommunes hjemmeside kan man dele sine gode ideer med borgmesteren. Jeg har derfor sendt denne gode ide af sted til Niels, som jeg håber også vil synes det er en god ide. Det kan måske være at Niels endda vil kæmpe for ideen i byrådet.

….

Hej Niels,

I denne velsignede vintermåned må man skænke en tanke på året der gik og om budgetterne blev overholdt. I regi af et af indstillingspunkterne til byrådsmødet den 27. november 2017 fremgik det, at Solrød Kommunes forvaltning havde “sparet penge op” til at man kunne bruge midlerne til at finansiere projektering og forberedelse af en ny vinterberedskabsplads.

Jeg synes at det være en god idé, at administrationen og forvaltningerne i udgangspunktet ikke bruger kommunekassen til at spare penge op, men i stedet kun bruger de midler der budgetteres med. Det giver bedre mulighed for at måle om budgetterne overholdes og om de relevante ledere og forvaltninger performer som aftalt. Ligeledes giver det mulighed for, at borgerne, foreningerne og erhvervslivet i Solrød Kommune kan få frigjort midler fra kommunekassen til lavere skatter og afgifter. Lavere skatter og afgifter giver som bekendt et større råderum og derfor flere muligheder. Muligheder giver frihed og det er jo fremragende målsætning.

Du ønskes en god weekend.

Med venlig hilsen

Peter Sjølin
Medlem af Liberal Alliance i Solrød

Velkommen til det nye lægehus

Den 19. juni stemte et flertal i byrådet for placeringen af et nyt  lægehus på Fasanvej.

Det er godt for de ca. 4.000 tilknyttede borgere, at de kan få kan få nem adgang til sundhedsvæsenet, og at vi i kommunen kan opretholde en god lægedækning og en god sundhed.

Vi i Liberal Alliance stemte imod ændringen af lokalplanen, da Fasanvej er meget trafikeret, og vi finder det sandsynliggjort, at det nye lægehus vil øge trafikken på Fasanvej og dermed øge risikoen for ulykker.

Liberal Alliance vil have højere vækst – også i Solrød, ved at nye virksomheder etableres i kommunen, og i udgangspunktet ønsker Liberal Alliance ikke at blande sig i, hvor virksomhederne placerer sig fysisk i kommunen. Dog ser Liberal Alliance gerne, at det er muligt for kommunens borgere, at kunne bruge deres frihed ved blandt andet at anvende kommunens veje på de tider af døgnet som passer dem og uden at der venter dem trafikkaos.

Liberal Alliance og jeg hilser det nye lægehus velkomment, og vi håber på, at trafikken trods alt bliver til at leve med.

Med venlig hilsen

Peter Sjølin
Kandidat til byrådet for Liberal Alliance i Solrød.