Kategorier
Gode ideer til borgmesteren

God ide til borgmesteren om “Solrød Erhvervskile”

Kære Niels,

Jeg håber, at du har haft en god sommer og ikke mindst en god sommerferie.

Jeg synes, at det vil være en god ide, hvis du og byrådet (herunder Økonomiudvalget) får udarbejdet en egentlig business case der klart beskriver fordelene, ulemperne og forventede gevinster ved at udlægge området “Solrød Erhvervskilen” til transport- og logistikvirksomheder samt bygninger der skal huse varelagrer. 

Jeg vil hertil anbefale, at byrådet og ikke mindst økonomiudvalget offentliggør business casen, så det vil stå klart for borgerne og ikke mindst politikerne i Solrød Kommune, hvilke fordele og ulemper som transportcentret forventes at medføre. Hertil må business casen gerne sandsynliggøre, hvornår eventuelle fordele og ulemper samt omkostninger finansieret af kommunen vil blive realiseret samt de forventede risici.

Du er, som altid, meget velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål eller kommentarer.

Med venlig hilsen

Peter Flemming Teunissen Sjølin
Medlem af Liberal Alliance i Solrød

Kategorier
Gode ideer til borgmesteren

God ide til borgmesteren 24-12-17

På Solrød Kommunes hjemmeside kan man dele sine gode ideer med borgmesteren. Jeg har derfor sendt denne gode ide af sted til Niels, som jeg håber også vil synes det er en god ide. Det kan måske være at Niels endda vil kæmpe for ideen i byrådet.

Hej Niels,

Først og fremmest så ønskes du en glædelig jul og et godt nytår. Hertil morgen kom jeg i tanke om endnu en god ide, som jeg ved også vil have din interesse. Min ide tager sit udgangspunkt i at få undersøgt behovet for ISO-certificering af de erhvervsrettede og tekniske processer i Solrød Kommune, jeg foreslår dette, da det fremgår i referatet fra seneste byrådsmøde, at Teknik- og Miljøforvaltningen har begået en alvorlig procesfejl i forhold til Kommuneplanen 2017-2029. Dette medfører at en til flere indstillinger skal udarbejdes til Økonomi-, Teknik- og Miljøudvalget samt byrådet vedrørende tilføjelser og ændringer til den nu vedtagne kommuneplan. ISO-certificeringen må bør resultere i implementeringen af bedre forretningsprocesser og et bedre og mere effektivt workflow i Teknik- og miljøforvaltningen. Jeg vil i den forbindelse anbefale at et eksternt konsulentbureau fx VIVE eller Strand & Donslund anvendes med henblik på procesafklaring og implementering.

Fejl af den karakter skaber ikke mere værdi for borgerne, foreningerne og erhvervslivet i Solrød Kommune og det giver ligeledes anledning en alvorlig granskning af de interne processer i Teknik- og Miljøforvaltningen og bekymringer hos formanden for det pågældende udvalg. Jeg har ligeledes bemærket, at Venstre i Solrød (ditogmitsolrod.dk) har bemærket, at der findes et behov for en ISO-certificering af kommunens erhvervsrettede og tekniske processer, og derfor må det også have din interesse.

 

Med venlig hilsen

 

Peter Sjølin
Medlem af Liberal Alliance i Solrød

Kategorier
Gode ideer til borgmesteren

God ide til borgmesteren 20-12-17

På Solrød Kommunes hjemmeside kan man dele sine gode ideer med borgmesteren. Jeg har derfor sendt denne gode ide af sted til Niels, som jeg håber også vil synes det er en god ide. Det kan måske være at Niels endda vil kæmpe for ideen i byrådet.

Hej Niels,

Nu er der kun fire dage til jul og jeg håber, at du får tid til at nyde julefreden. Jeg har en ide, som jeg gerne vil dele med dig.

Min ide tager sit udgangspunkt i, at Solrød Kommunes Økonomi-, Teknik- og Miljøforvaltning får afklaret muligheden for at etablere en supercykelsti i retning af København. Det er selvsagt nødvendigt at både Solrød Kommune og nabokommunerne kan blive enige om placeringen af supercykelstien, så borgere i Solrød og omkringliggende kommuner kan få mulighed for komme hurtigt og sikkert til København på cykel.

På nuværende tidspunkt bruges Strandvejen og Københavnsvej af bl.a. motionscyklister og om sommeren kan det gå helt galt, når børn, unge og ældre også færdes på det kombinerede fortov- og cykelsti. Jeg er af den holdning, at det vil blive mere sikkert for cyklisterne, fodgængerne og bilisterne, at cyklisterne kan rykke over på en supercykelsti. Det giver borgerne mere frihed og det er jo en god ting.

 

Du ønskes en god dag.

 

Med venlig hilsen

 

Peter Sjølin
Medlem af Liberal Alliance i Solrød

 

Kategorier
Gode ideer til borgmesteren

God ide til borgmesteren 17-12-17

På Solrød Kommunes hjemmeside kan man dele sine gode ideer med borgmesteren. Jeg har derfor sendt denne gode ide af sted til Niels, som jeg håber også vil synes det er en god ide. Det kan måske være at Niels endda vil kæmpe for ideen i byrådet.

Hej Niels,

Jeg har en ide, som jeg også tror vil have din interesse.  Solrød Kommunes politik for fritid og kultur er særdeles udateret og fokuserer essentielt set kun på tre ting:

  1. Idræt.
  2. Et selvbetjent bibliotek.
  3. Samarbejde med foreningslivet, men primært med idrætsforeninger.

Det er bestemt ikke en dårlig ide, at Solrød Kommune fokuserer på at støtte op om idrætsforeningerne og at der findes et selvbetjening bibliotek, dog giver strategien ikke et billede af, hvad Solrød Kommune vil opnå eller hvordan man vil opnå det. Det er jo hvad en strategi skal bruges til.

Jeg vil ligeledes anbefale, at fritids- og kulturpolitikken bliver opdateret, så det også bliver muligt for kommunens fritids- og kulturforvaltning kan støtte op om den relevante organisering og arrangering af arrangementer. I forbindelse med formuleringen af den nye strategi, da vil jeg anbefale, at strategien bliver sendt i høring, så bl.a. borgere og kulturforeninger kan komme med bidrag.

Det giver mere frihed og på den måde bliver Solrød Kommune mere attraktiv for borgerne at bosætte sig i.

 

Du ønskes en god søndag.

Med venlig hilsen

 

Peter Sjølin
Medlem af Liberal Alliance i Solrød

 

Kategorier
Gode ideer til borgmesteren

God ide til borgmesteren 12-12-17

På Solrød Kommunes hjemmeside kan man dele sine gode ideer med borgmesteren. Jeg har derfor sendt denne gode ide af sted til Niels, som jeg håber også vil synes det er en god ide. Det kan måske være at Niels endda vil kæmpe for ideen i byrådet.

Hej Niels,

Unge mennesker i Solrød Kommune mangler et sted at samles, hvor de kan lytte til musik, drikke sodavand og moderat alkohol samt nyde hinandens samvær.

Min ide omhandler, at Solrød Kommune anvender ungdomsskolen på en anden måde end det gøres i dag. Det kunne for eksempel være ved at indrette et lokale med relevant udstyr, så de unge kan bruge rummet til at lytte til musik, slappe af eller hænge ud. Det kunne også vise sig at være en anden placering der tjener formålet bedre, men det vigtige er at de unge mennesker kan bruge stedet om eftermiddagen og aftenen. Det vil give de unge mere frihed og gøre Solrød Kommune til et bedre sted at bo.

 

Med venlig hilsen

Peter Sjølin
Medlem af Liberal Alliance i Solrød

Kategorier
Gode ideer til borgmesteren

God ide til borgmesteren 10-12-17

På Solrød Kommunes hjemmeside kan man dele sine gode ideer med borgmesteren. Jeg har derfor sendt denne gode ide af sted til Niels, som jeg håber også vil synes det er en god ide. Det kan måske være at Niels endda vil kæmpe for ideen i byrådet.

Hej Niels,

Her til morgen kom jeg i tanke om en ide, som jeg er sikker på også vil have din interesse. Min ide går ud på, at borgere i Solrød Kommune vil få mere frihed, hvis kommunens byer bliver bedre forbundne. Mere frihed er jo en god ting.

Et sted at starte ville være ved at indsætte natbusser til Havdrup i weekenderne, da det vil kunne give borgerne i den næststørste by i kommunen mulighed for at udnytte tilbuddene i Solrød Kommune bedre. Det vil ligeledes give borgerne i strandområdet mulighed for at benytte sig af tilbuddene i Havdrup. Generelt kan det siges at desto lettere det er for borgerne at gøre brug af tilbuddene i Solrød Kommune, desto mere sandsynligt er det at de vil kunne bidrage til en højere vækst i kommunens erhvervsliv.

Du ønskes en god søndag.

 

Med venlig hilsen

Peter Sjølin
Medlem af Liberal Alliance i Solrød

Kategorier
Gode ideer til borgmesteren

God ide til borgmesteren 03-12-17

På Solrød Kommunes hjemmeside kan man dele sine gode ideer med borgmesteren. Jeg har derfor sendt denne gode ide af sted til Niels, som jeg håber også vil synes det er en god ide. Det kan måske være at Niels endda vil kæmpe for ideen i byrådet.

Hej Niels,

Jeg var ude og spadsere her til formiddag, og jeg bemærkede, at flere tunneller i Solrød Kommune har forskellige nuancer af grå maling på væggene. Jeg tror, at det hænger sammen med at den virksomhed, som Solrød Kommune har outsourcet opgaver til vedrørende fjernelse af graffiti-hærværk, ikke gør arbejdet godt nok. Det er jo ærgerligt når virksomheden bliver betalt med borgernes skattemidler, og når samtidigt at resultaterne ikke er meget kønnere end den hærværk som oprindeligt skulle udbedres. Det er desværre også en indikator på, at Solrød Kommunes administration og forvaltninger ikke udøver tilstrækkelig kontrol med leverandøren (og sikkert også andre leverandører).

 

Jeg vil derfor foreslå, at Solrød Kommunes administration og forvaltninger bliver organiseret på en bedre måde, når det kommer kontrol med outsourcede opgaver og projekter. Det kunne for eksempel være ved, at man ansatte et par kontrakt-jurister (HA.Jur eller Cand.Merc.Jur) til løbende at foretage den nødvendige kontrol og give leverandørerne modspil. Heldigvis er Solrød Kommune placeret godt, sådan rent geografisk, så det er muligt at tiltrække den nødvendige arbejdskraft.

 

Selvom der vil være tale om en opmanding, så kan det ske at lønsumsudgifterne vil kunne være tjent ind hurtigt, hvis leverandørernes manglende levering af services og produkter bliver opdaget i tide. I dette tilfælde kunne det endda lede til en smukkere kommune.

 

Du ønskes en god weekend.

 

Med venlig hilsen

Peter Sjølin
Medlem af Liberal Alliance i Solrød

Kategorier
Gode ideer til borgmesteren

God ide til borgmesteren 02-12-17

På Solrød Kommunes hjemmeside kan man dele sine gode ideer med borgmesteren. Jeg har derfor sendt denne gode ide af sted til Niels, som jeg håber også vil synes det er en god ide. Det kan måske være at Niels endda vil kæmpe for ideen i byrådet.

….

Hej Niels,

I denne velsignede vintermåned må man skænke en tanke på året der gik og om budgetterne blev overholdt. I regi af et af indstillingspunkterne til byrådsmødet den 27. november 2017 fremgik det, at Solrød Kommunes forvaltning havde “sparet penge op” til at man kunne bruge midlerne til at finansiere projektering og forberedelse af en ny vinterberedskabsplads.

Jeg synes at det være en god idé, at administrationen og forvaltningerne i udgangspunktet ikke bruger kommunekassen til at spare penge op, men i stedet kun bruger de midler der budgetteres med. Det giver bedre mulighed for at måle om budgetterne overholdes og om de relevante ledere og forvaltninger performer som aftalt. Ligeledes giver det mulighed for, at borgerne, foreningerne og erhvervslivet i Solrød Kommune kan få frigjort midler fra kommunekassen til lavere skatter og afgifter. Lavere skatter og afgifter giver som bekendt et større råderum og derfor flere muligheder. Muligheder giver frihed og det er jo fremragende målsætning.

Du ønskes en god weekend.

Med venlig hilsen

Peter Sjølin
Medlem af Liberal Alliance i Solrød