God ide til borgmesteren 23-12-17

På Solrød Kommunes hjemmeside kan man dele sine gode ideer med borgmesteren. Jeg har derfor sendt denne gode ide af sted til Niels, som jeg håber også vil synes det er en god ide. Det kan måske være at Niels endda vil kæmpe for ideen i byrådet.

Hej Niels,

Jeg har en idé, som jeg også tror vil have din interesse. Min ide tager sit udgangspunkt i, at give folkeskolerne i Solrød Kommune mere frihed til at tilrettelægge skoledagen for eleverne. Det kan for eksempel ske ud fra de samme rammer og principper som blev beskrevet i ‘Rammeforsøget’, som undervisningsministeriet udgav i starten af 2017. Friheden bør efter min mening bruges til følgende:

  • Kortere skoledag for eleverne.
  • Koncentrerede uddannelsesforløb.
  • En skoledag der tager sit udgangspunkt i den enkelte folkeskoleelevs situation.

Børn sendes i skole for, at blive dannet og for at få mulighed senere i livet. Muligheder er basis for mere frihed, hvilket er en god ting.

Du ønskes en god weekend.

 

Med venlig hilsen

 

Peter Sjølin
Medlem af Liberal Alliance i Solrød

God ide til borgmesteren 21-12-17

På Solrød Kommunes hjemmeside kan man dele sine gode ideer med borgmesteren. Jeg har derfor sendt denne gode ide af sted til Niels, som jeg håber også vil synes det er en god ide. Det kan måske være at Niels endda vil kæmpe for ideen i byrådet.

Hej Niels,

Solrød Kommune er en af de kommuner der har en relativ lav kommuneskat, altså set i procent, men det er samtidigt en af kommunerne der har mere end rigeligt i kommunekassen set ud fra Økonomi- og Indenrigsministeriets anbefalinger.

Der findes mange gode grunde til at arbejde for lavere skatter. En af disse er at lavere skat skaber et større råderum for den enkelte skatteyder. Dette råderum giver den enkelte skatteyder mere frihed. Mere frihed er en god ting, hvilket bør være noget som kæmpes for i Solrød Byråd.

Du ønskes en god dag.

 

Med venlig hilsen

 

Peter Sjølin
Medlem af Liberal Alliance i Solrød

 

God ide til borgmesteren 20-12-17

På Solrød Kommunes hjemmeside kan man dele sine gode ideer med borgmesteren. Jeg har derfor sendt denne gode ide af sted til Niels, som jeg håber også vil synes det er en god ide. Det kan måske være at Niels endda vil kæmpe for ideen i byrådet.

Hej Niels,

Nu er der kun fire dage til jul og jeg håber, at du får tid til at nyde julefreden. Jeg har en ide, som jeg gerne vil dele med dig.

Min ide tager sit udgangspunkt i, at Solrød Kommunes Økonomi-, Teknik- og Miljøforvaltning får afklaret muligheden for at etablere en supercykelsti i retning af København. Det er selvsagt nødvendigt at både Solrød Kommune og nabokommunerne kan blive enige om placeringen af supercykelstien, så borgere i Solrød og omkringliggende kommuner kan få mulighed for komme hurtigt og sikkert til København på cykel.

På nuværende tidspunkt bruges Strandvejen og Københavnsvej af bl.a. motionscyklister og om sommeren kan det gå helt galt, når børn, unge og ældre også færdes på det kombinerede fortov- og cykelsti. Jeg er af den holdning, at det vil blive mere sikkert for cyklisterne, fodgængerne og bilisterne, at cyklisterne kan rykke over på en supercykelsti. Det giver borgerne mere frihed og det er jo en god ting.

 

Du ønskes en god dag.

 

Med venlig hilsen

 

Peter Sjølin
Medlem af Liberal Alliance i Solrød

 

God ide til borgmesteren 11-12-17

På Solrød Kommunes hjemmeside kan man dele sine gode ideer med borgmesteren. Jeg har derfor sendt denne gode ide af sted til Niels, som jeg håber også vil synes det er en god ide. Det kan måske være at Niels endda vil kæmpe for ideen i byrådet.

Hej Niels,

Så blev det mandag og jeg kom på endnu en ide. Jeg kom i tanke om, at Solrød Kommune takkede nej (efter en afstemning i byrådet) til, at kommunens forretningsgange skulle analyseres af KORA (nu kendt som VIVE), hvortil Økonomi- og Indenrigsministeriet ville yde bistand.

Solrød Kommunes procesregler er ikke blevet mindre komplicerede siden dengang og der findes stadig et behov for at få gjort forretningsgangene bedre, så flere ressourcer kan gå til velfærd og herunder skattelettelser.

Min ide tager derfor sit udgangspunkt i, at Solrød Kommune tager kontakt til VIVE eller et andet eksternt konsulenthus med henblik på at analysere Solrød Kommunes forretningsgange for at fjerne unødige procesregler og unødigt bureaukrati.

 

Med venlig hilsen

Peter Sjølin
Medlem af Liberal Alliance i Solrød

God ide til borgmesteren 06-12-17

På Solrød Kommunes hjemmeside kan man dele sine gode ideer med borgmesteren. Jeg har derfor sendt denne gode ide af sted til Niels, som jeg håber også vil synes det er en god ide. Det kan måske være at Niels endda vil kæmpe for ideen i byrådet.

Hej Niels,

Jeg har bemærket at Solrød Kommune har lokalplaner der ikke er ajourført siden 1970erne vedrørende kapaciteten af grunden der må bebygges. Jeg mener, at det indskrænker grundejernes muligheder for at udnytte deres grunde optimalt og dermed er der tale om en indskrænkelse af den enkelte grundejers frihed.

 

Min ide tager derfor sit udgangspunkt i, at lokalplanerne bliver ajourførte, så det bliver muligt for den enkelte grundejer at udnytte mere af sin grund og dermed få mere frihed. Det vil samtidigt gøre at grundene og ejendommene vil stige i værdi og det vil betyde flere skatteindtægter til Solrød Kommune. Ligeledes vil grundejerne kunne sælge deres grunde til en højere pris, hvilket kan være med til at give dem mere frihed på sigt.

Du ønskes en god dag.

Med venlig hilsen

 

Peter Sjølin
Medlem af Liberal Alliance i Solrød

God ide til borgmesteren 04-12-17

På Solrød Kommunes hjemmeside kan man dele sine gode ideer med borgmesteren. Jeg har derfor sendt denne gode ide af sted til Niels, som jeg håber også vil synes det er en god ide. Det kan måske være at Niels endda vil kæmpe for ideen i byrådet.

Hej Niels,

Jeg stod med morgenkaffen i en min vanlige kaffekop der hjemme og tog en slurk. Pludseligt kom jeg i tanke om endnu en god ide, som jeg gerne vil dele med dig, og jeg fik næsten kaffen galt i halsen. Det er jo mandag, så tingene har det med at gå skævt den første dag i arbejdsugen. Jeg kan i øvrigt læse på kommunens hjemmeside, at byrådet holder møde i aften med henblik på, at få stemt konstitutions-aftalen igennem, det bliver spændende er jeg sikker på.

Jeg har bemærket, at Solrød Kommune har brugt lidt ekstra på kontoen “Fælles Telefoni og IT” i 2017 (23,3 millioner kroner) set i forhold til 2016 (20,6 millioner kroner), og administrationen nu forventer at skulle skære ned på omkostningerne i 2018 og fastholde et budget på 21,66 millioner kroner for årene 2019 og 2020. For mig virker det som en sænkning af budgettet på 7 %, hvilket må siges at være ambitiøst, set i lyset af Solrød Kommune ikke har en digitaliseringsstrategi eller en kanalstrategi.

Min ide tager sit udgangspunkt i, at Solrød Kommune får formuleret en forretningsorienteret digitaliserings- og kanalstrategi, hvori kommunens mål med optimering ved hjælp af IT opstilles. På den måde har administrationen, direktionen og byrådet nemmere ved at prioritere, hvilke projekter der skal sættes i gang og hvilke der skal stoppes eller helt lukkes. En forretningsorienteret digitaliserings- og kanalstrategi vil gøre det mere sandsynligt at Solrød Kommune vil kunne indfrie målet med at sænke omkostningerne til fælles telefoni og IT. Jeg synes også det vil være en god ide at publicere digitaliserings- og kanalstrategien på kommunens hjemmeside, så vi borgere også har mulighed for at orientere os i, hvad kommunen styres efter.

Du ønskes en god mandag og et godt byrådsmøde.

Med venlig hilsen

 

Peter Sjølin
Medlem af Liberal Alliance i Solrød

God ide til borgmesteren 03-12-17

På Solrød Kommunes hjemmeside kan man dele sine gode ideer med borgmesteren. Jeg har derfor sendt denne gode ide af sted til Niels, som jeg håber også vil synes det er en god ide. Det kan måske være at Niels endda vil kæmpe for ideen i byrådet.

Hej Niels,

Jeg var ude og spadsere her til formiddag, og jeg bemærkede, at flere tunneller i Solrød Kommune har forskellige nuancer af grå maling på væggene. Jeg tror, at det hænger sammen med at den virksomhed, som Solrød Kommune har outsourcet opgaver til vedrørende fjernelse af graffiti-hærværk, ikke gør arbejdet godt nok. Det er jo ærgerligt når virksomheden bliver betalt med borgernes skattemidler, og når samtidigt at resultaterne ikke er meget kønnere end den hærværk som oprindeligt skulle udbedres. Det er desværre også en indikator på, at Solrød Kommunes administration og forvaltninger ikke udøver tilstrækkelig kontrol med leverandøren (og sikkert også andre leverandører).

 

Jeg vil derfor foreslå, at Solrød Kommunes administration og forvaltninger bliver organiseret på en bedre måde, når det kommer kontrol med outsourcede opgaver og projekter. Det kunne for eksempel være ved, at man ansatte et par kontrakt-jurister (HA.Jur eller Cand.Merc.Jur) til løbende at foretage den nødvendige kontrol og give leverandørerne modspil. Heldigvis er Solrød Kommune placeret godt, sådan rent geografisk, så det er muligt at tiltrække den nødvendige arbejdskraft.

 

Selvom der vil være tale om en opmanding, så kan det ske at lønsumsudgifterne vil kunne være tjent ind hurtigt, hvis leverandørernes manglende levering af services og produkter bliver opdaget i tide. I dette tilfælde kunne det endda lede til en smukkere kommune.

 

Du ønskes en god weekend.

 

Med venlig hilsen

Peter Sjølin
Medlem af Liberal Alliance i Solrød