Kategorier
EU Up in Time

Jeg vil stemme på Henrik Boye til valget om EU-parlamentet

Henrik Boye (LA) er klart den bedste kandidat til valget til Europa-parlamentet i 2019, fordi han har en pragmatisk tilgang til EU, hvor Henrik vil arbejde for mere frihed og højere vækst.

Snart skal vi stemme til Europa-parlamentet. Der er mange gode kandidater fra mange forskellige partier og lister som stiller op til valget, men for mig er der især en kandidat der skiller sig ud fra mængden. Det er Henrik Boye (LA) fra Solrød. Det skyldes at han har valgt en pragmatisk tilgang til den Europæiske Union, hvor Henrik vil fokusere på, at gøre EU bedre til at skabe vækst i medlemslandene. Dette er med henblik på at løfte levestandarden i Danmark, men også i medlemslande som i skrivende stund har behov for økonomisk vækst for at skabe arbejdspladser, så flere arbejdsparate borgere kan forsørge sig selv og skabe grundlaget for en bedre fremtid.

Henrik er heldigvis ikke en kulturfanatiker, som ønsker at finansiere alle mulige besynderlige fælles europæiske kunst- og kulturprojekter, hvilket står i skærende kontrast til de nuværende medlemmer af den liberale gruppe (ALDE) i Europa-parlamentet.

Henrik arbejder også ud fra en dagsorden der tager sit udgangspunkt i at skabe mere frihed for den enkelte borger, forening og virksomhed. Frihed i den forstand:

  • Borgere får flere rettigheder mod de respektive nationalstaters styringsregimer.
  • Borgere får bedre adgang til retshjælp i de enkelte medlemslande, men også en bedre adgang til den europæiske menneskerettighedsdomstol.
  • Borgere får bedre beskyttelse mod EU’s styringsregime.
  • Borgere frit kan bevæge sig inden for EU, men med respekt og rimelighed få adgang til service- og velfærdsydelser i de enkelte medlemslande.
  • Foreninger får bedre vilkår og lempelser i forhold til dataforordningen (GDPR).
  • Foreninger får mere tilgængelige og nemmere ved at søge om tilskud ved EU.
  • Virksomheder får bedre muligheder for at søge om tilskud til udviklingsprojekter, erhvervsklynger og eksportfremstød fra EU.
 • Virksomheder skal have nemmere ved at importere og eksportere varer mellem EU-lande og lande uden for EU fx i form af flere frihandelsaftaler.

Mere frihed og en bedre levestandard til alle europæere!

Med venlig hilsen

Peter Flemming Teunissen Sjølin
Medlem af Liberal Alliance

Kategorier
Arrangementer Politik

En rygende travl lørdag formiddag i Solrød Centret

Mine medkandidater fra Liberal Alliance og jeg var oppe i Solrød Centret i lørdags for at tale med vælgerne og sprede de liberale budskaber. Disse blev taget godt imod af de handlende i Solrød Centret, og vi havde rygende travlt, da solrødderne kom med en masse gode input og ideer til, hvordan Solrød Kommune kan blive et endnu bedre sted at bo.

Vi fik også rig lejlighed til at drøfte politik med forbipasserende der gerne ville have uddybet synspunkter, som mine medkandidater og jeg har vedrørende mulighederne i Solrød Kommune.

Alt i alt var det fremragende lørdag og det tegner lyst for solrødderne.

Med venlig hilsen

Peter Sjølin
Kandidat til byrådet for Liberal Alliance i Solrød

Kategorier
Politik Solrød Kommune

Hvorfor vil kommunen ikke effektivisere?

Henrik Boye fra Liberal Alliance i Solrød havde fremsat forslaget om, at Solrød Kommune skulle søge puljen ved Økonomi- og Indenrigsministeriet med henblik på forenkle og effektivisere administrationen, så borgerne i Solrød Kommune kunne få en bedre service for de samme midler. I dag kom det frem at Solrød Kommune ikke ønsker, at ansøge Økonomi- og Indenrigsministeriet om bistand (puljen) fra KORA for at identificere unødigt bureaukrati. Sagen har været til behandling i Økonomi-, Teknik-, og Miljøudvalget, hvori det fremgår at Solrød Kommunes administration mener (uden nærmere argumentation eller forklaring) at det vil være for ressourcekrævende at ansøge om bistanden fra KORA og at gennemføre en undersøgelse af kommunens administrative forretningsprocesser og regler.

Det er absurd at administrationen kan slippe af sted med en så mangelfuld argumentation, og endnu værre at flertallet i Økonomi-, Teknik-, og Miljøudvalget accepterer argumentationen og ikke kræver en uddybning fra kommunens administration. Svaret fra administrationen viser et behov for implementering af gennemsigtig forvaltning, hvor vi borgere i højere grad vil kunne følge med i, hvorfor embedsmændene mener, som de gør, og træffer de beslutninger, som de gør.

En forenkling af reglerne og processerne i administrationen vil kunne lede til at frigøre midler der vil kunne bruges på de borgernære serviceområder. Derfor bistanden fra KORA have været med til at øge velfærden for borgerne i Solrød Kommune.

Det er ærgerligt – brand ærgerligt. Jeg håber på, at Liberal Alliance fortsætter sin kamp for at mindske bureaukratiet og effektivisere kommunen. Jeg håber samtidigt at de andre partier i kommunalbestyrelsen kommer på bedre tanker og handle i borgernes interesser, hvilket vil sige slanke bureaukratiet og gøre Solrød Kommunes administration smartere og bedre.