Kategorier
Politik

En proaktiv erhvervsservice ønskes

Liberal Alliance og jeg vil arbejde for, at Solrød Kommunes erhvervsservice gøres proaktiv. Det er nødvendigt, da Solrød Kommune ellers vil få svært ved at sikre et godt og højt serviceniveau til borgere, foreninger og virksomheder indenfor en overskuelig fremtid.

Solrød Kommune er i dag en bosætningskommune, hvor der findes et relativt lille erhvervsklima og kommunen begrænses, desværre, af “Fingerplanen” som administreres af erhvervsminister Brian Mikkelsen og Erhvervsstyrelsen. Heldigvis for borgerne i Solrød Kommune, så har moderne teknologier medført at en række nye typer virksomheder kan sikre en høj vækst og profit på mindre plads. Solrød Kommune har, på grund af sin placering tæt på hovedstaden og tæt på de højerer læreranstalter, relativt nemt ved at tiltrække de personer og virksomheder der vil være i stand til at skabe den fornødne vækst. Liberal Alliance og jeg forestiller os, at de fremtidige virksomheder der vil kunne skabe den højere vækst vil være højteknologiske og arbejde i en vis udstrækning med greentech, og de vil slå sig ned i Solrød Kommune, hvis de ellers er opmærksomme på mulighederne.

For at de rette mennesker og de rette virksomheder kan tiltrækkes til Solrød Kommune, så kræver det en proaktiv erhvervsservice, som jævnligt vil besøge universiteterne, som jævnligt vil tage kontakt til opstartsvirksomheder i hovedstaden eller omkringliggende kommuner og som hurtigt og effektivt vil kunne sagsbehandle forespørgslerne, som erhvervslivet har.

Solrød Kommune køber i dag erhvervsservice funktionen fra Greve Kommune, hvilket ikke bidrager til at skabe et mere proaktivt erhvervsklima i Solrød Kommune. Dette skyldes at fokus og distance er et andet sted end på de udfordringer der findes i erhvervsklimaet i Solrød Kommune og derfor skal erhvervsservice hjemtages til Solrød.

Derfor vil Liberal Alliance og jeg arbejde for:

  • Hjemtage og styrke Solrød Kommunes erhvervsservice.
  • At udarbejde og vedtage af en fremtidsrettet erhvervsstrategi for Solrød Kommune.
  • At sikrer en proaktiv kommunikation med erhvevrslivet i Solrød og med højteknologiske og greentech virksomheder.

 

Med venlig hilsen

Peter Sjølin
Kandidat til byrådet for Liberal Alliance i Solrød.

Kategorier
Politik

Lad os udnytte stranden bedre

Højere vækst og mere frihed er to principper der vil kunne være med til at gøre livet i Solrød Kommune endnu bedre. Det mener jeg også vil være tilfældet, når det kommer til byplanlægning og turisme.  

Stranden i Solrød Kommune er et stort aktiv, og der er årligt mange borgere i kommunen og turister der benytter sig af stranden, hvilket giver muligheder for at anvende stranden til at skabe vækst for erhvervslivet og mere frihed til borgerne.

Frihed i den forstand at borgerne får flere muligheder for at udfolde sig på stranden, og mere frihed i den forstand at borgerne og turisterne vil få flere valgmuligheder, som led i at lokale virksomheder vil være i stand til at levere produkter og services til dem.

Jeg mener, at stranden kan udnyttes bedre. Derfor vil jeg som kandidat for Liberal Alliance arbejde for:

  • at der om sommeren gøres vollyballnet tilgængelige, og at der etableres en parkeringsplads til autocampere ved Jersie Strandpark.
  • at der i kommuneplanen udpeger et centralt sted  i Solrød, hvor et nyt hotel kan opføres.
  • at Solrød Kommune får udarbejdet en ambitiøs turismestrategi.

 

Med venlig hilsen

Peter Sjølin
Kandidat til byrådet for Liberal Alliance i Solrød