God ide til borgmesteren 24-12-17

På Solrød Kommunes hjemmeside kan man dele sine gode ideer med borgmesteren. Jeg har derfor sendt denne gode ide af sted til Niels, som jeg håber også vil synes det er en god ide. Det kan måske være at Niels endda vil kæmpe for ideen i byrådet.

Hej Niels,

Først og fremmest så ønskes du en glædelig jul og et godt nytår. Hertil morgen kom jeg i tanke om endnu en god ide, som jeg ved også vil have din interesse. Min ide tager sit udgangspunkt i at få undersøgt behovet for ISO-certificering af de erhvervsrettede og tekniske processer i Solrød Kommune, jeg foreslår dette, da det fremgår i referatet fra seneste byrådsmøde, at Teknik- og Miljøforvaltningen har begået en alvorlig procesfejl i forhold til Kommuneplanen 2017-2029. Dette medfører at en til flere indstillinger skal udarbejdes til Økonomi-, Teknik- og Miljøudvalget samt byrådet vedrørende tilføjelser og ændringer til den nu vedtagne kommuneplan. ISO-certificeringen må bør resultere i implementeringen af bedre forretningsprocesser og et bedre og mere effektivt workflow i Teknik- og miljøforvaltningen. Jeg vil i den forbindelse anbefale at et eksternt konsulentbureau fx VIVE eller Strand & Donslund anvendes med henblik på procesafklaring og implementering.

Fejl af den karakter skaber ikke mere værdi for borgerne, foreningerne og erhvervslivet i Solrød Kommune og det giver ligeledes anledning en alvorlig granskning af de interne processer i Teknik- og Miljøforvaltningen og bekymringer hos formanden for det pågældende udvalg. Jeg har ligeledes bemærket, at Venstre i Solrød (ditogmitsolrod.dk) har bemærket, at der findes et behov for en ISO-certificering af kommunens erhvervsrettede og tekniske processer, og derfor må det også have din interesse.

 

Med venlig hilsen

 

Peter Sjølin
Medlem af Liberal Alliance i Solrød

God ide til borgmesteren 19-12-17

På Solrød Kommunes hjemmeside kan man dele sine gode ideer med borgmesteren. Jeg har derfor sendt denne gode ide af sted til Niels, som jeg håber også vil synes det er en god ide. Det kan måske være at Niels endda vil kæmpe for ideen i byrådet.

Hej Niels,

Datasikkerhed og IT-sikkerhed er emner der bliver mere og mere vigtigt, at kommunens administration og forvaltninger får styr på bruger- og adgangstyring og sikring af personhenførbare data. Kalundborg Kommune har lige haft en sag, hvor flere tusinde personnumre lå tilgængelige på kommunens hjemmeside, ligeledes har Middelfart Kommune haft sag, hvor alle med adgang til internettet potentielt set kunne tilgå kommunens sagsbehandlingssystemer og andre fagsystemer. Sådanne forhold er stærkt kritisable og er med til at undergrave borgernes frihed.

Min ide tager sit udgangspunkt i, at Solrød Kommune får en decideret IT-sikkerhedsstrategi med tilhørende handlingsplan. Et punkt i handlingsplanen kunne være tilslutningen til den fælleskommunale forening “OS2”, som har en scanningsmotor til kommuners hjemmesider med henblik på at identificere personnumre m.v., så disse kan fjernes og ikke udstilles til uvedkommende.

Med venlig hilsen

 

Peter Sjølin
Medlem af Liberal Alliance i Solrød

God ide til borgmesteren 15-12-17

På Solrød Kommunes hjemmeside kan man dele sine gode ideer med borgmesteren. Jeg har derfor sendt denne gode ide af sted til Niels, som jeg håber også vil synes det er en god ide. Det kan måske være at Niels endda vil kæmpe for ideen i byrådet.

Hej Niels,

Jeg gik en tur i går eftermiddags og her kom jeg til at tænke på, at der findes en del borgere, også i Solrød Kommune, der antageligt vil have glæde af daginstitutioner med fleksible arbejdstider. Årsagen til dette skyldes, at borgerne kan have jobs der kræver, at de er tilgængelige inden for et bestemt tidsrum, hvilket ikke nødvendigvis passer godt med åbningstiderne i daginstitutionerne.

Jeg vil derfor foreslå, at Solrød Kommune får undersøgt mulighederne for at oprette en eller flere daginstitutioner med fleksible åbningstider, så borgerne på den måde vil kunne opnå mere frihed og erhvervslivet i vil opleve at borgerne er tilgængelige til at løse opgaver. På den måde vil man også opleve højere vækst.

Med venlig hilsen

Peter Sjølin
Medlem af Liberal Alliance i Solrød

God ide til borgmesteren 14-12-17

På Solrød Kommunes hjemmeside kan man dele sine gode ideer med borgmesteren. Jeg har derfor sendt denne gode ide af sted til Niels, som jeg håber også vil synes det er en god ide. Det kan måske være at Niels endda vil kæmpe for ideen i byrådet.

Hej Niels,

Jeg fik en ide her til morgen, som jeg tror, også vil have din interesse. En af årsagerne til at Solrød Kommune er et godt sted at bo skyldes, at foreningerne bidrager til at borgerne kan være engagerede i fritiden.

Min ide tager sit udgangspunkt i, at gøre det nemmere for foreningerne og borgerne med henblik på at finde hinanden, og at gøre det lettere for borgerne at stifte nye foreninger. Da vi er i den digitale tidsalder, så vil det være nærliggende, at Solrød Kommune anskaffer en digital løsning til at understøtte at foreningerne kan gøre opmærksomme på sig selv eller at borgerne kan komme i dialog med hinanden. Den digitale løsning kunne for eksempel være udstillet gennem Solrød Kommunes hjemmeside. Den digitale løsning behøver ikke at være kommerciel eller kompliceret at udvikle.

Den digitale løsning vil kunne give borgerne mulighed for at danne et overblik over aktive foreninger og ligeledes vil borgere der søger andre deltagere til at stifte foreninger kunne bruge løsningen til at skabe et bedre grundlag for at stifte nye foreninger. Det jeg forestiller mig vil være, at det vil være foreningerne og borgerne der står for at skabe indholdet og det på den måde ikke vil være et behov for at afsætte årsværk i kommunens administration til formålet.

Udførelsen af ideen skaber et grundlag for mere frihed til borgerne og foreningerne, og det er en god ting.

 

Med venlig hilsen

Peter Sjølin
Medlem af Liberal Alliance i Solrød

God ide til borgmesteren 04-12-17

På Solrød Kommunes hjemmeside kan man dele sine gode ideer med borgmesteren. Jeg har derfor sendt denne gode ide af sted til Niels, som jeg håber også vil synes det er en god ide. Det kan måske være at Niels endda vil kæmpe for ideen i byrådet.

Hej Niels,

Jeg stod med morgenkaffen i en min vanlige kaffekop der hjemme og tog en slurk. Pludseligt kom jeg i tanke om endnu en god ide, som jeg gerne vil dele med dig, og jeg fik næsten kaffen galt i halsen. Det er jo mandag, så tingene har det med at gå skævt den første dag i arbejdsugen. Jeg kan i øvrigt læse på kommunens hjemmeside, at byrådet holder møde i aften med henblik på, at få stemt konstitutions-aftalen igennem, det bliver spændende er jeg sikker på.

Jeg har bemærket, at Solrød Kommune har brugt lidt ekstra på kontoen “Fælles Telefoni og IT” i 2017 (23,3 millioner kroner) set i forhold til 2016 (20,6 millioner kroner), og administrationen nu forventer at skulle skære ned på omkostningerne i 2018 og fastholde et budget på 21,66 millioner kroner for årene 2019 og 2020. For mig virker det som en sænkning af budgettet på 7 %, hvilket må siges at være ambitiøst, set i lyset af Solrød Kommune ikke har en digitaliseringsstrategi eller en kanalstrategi.

Min ide tager sit udgangspunkt i, at Solrød Kommune får formuleret en forretningsorienteret digitaliserings- og kanalstrategi, hvori kommunens mål med optimering ved hjælp af IT opstilles. På den måde har administrationen, direktionen og byrådet nemmere ved at prioritere, hvilke projekter der skal sættes i gang og hvilke der skal stoppes eller helt lukkes. En forretningsorienteret digitaliserings- og kanalstrategi vil gøre det mere sandsynligt at Solrød Kommune vil kunne indfrie målet med at sænke omkostningerne til fælles telefoni og IT. Jeg synes også det vil være en god ide at publicere digitaliserings- og kanalstrategien på kommunens hjemmeside, så vi borgere også har mulighed for at orientere os i, hvad kommunen styres efter.

Du ønskes en god mandag og et godt byrådsmøde.

Med venlig hilsen

 

Peter Sjølin
Medlem af Liberal Alliance i Solrød

God ide til borgmesteren 03-12-17

På Solrød Kommunes hjemmeside kan man dele sine gode ideer med borgmesteren. Jeg har derfor sendt denne gode ide af sted til Niels, som jeg håber også vil synes det er en god ide. Det kan måske være at Niels endda vil kæmpe for ideen i byrådet.

Hej Niels,

Jeg var ude og spadsere her til formiddag, og jeg bemærkede, at flere tunneller i Solrød Kommune har forskellige nuancer af grå maling på væggene. Jeg tror, at det hænger sammen med at den virksomhed, som Solrød Kommune har outsourcet opgaver til vedrørende fjernelse af graffiti-hærværk, ikke gør arbejdet godt nok. Det er jo ærgerligt når virksomheden bliver betalt med borgernes skattemidler, og når samtidigt at resultaterne ikke er meget kønnere end den hærværk som oprindeligt skulle udbedres. Det er desværre også en indikator på, at Solrød Kommunes administration og forvaltninger ikke udøver tilstrækkelig kontrol med leverandøren (og sikkert også andre leverandører).

 

Jeg vil derfor foreslå, at Solrød Kommunes administration og forvaltninger bliver organiseret på en bedre måde, når det kommer kontrol med outsourcede opgaver og projekter. Det kunne for eksempel være ved, at man ansatte et par kontrakt-jurister (HA.Jur eller Cand.Merc.Jur) til løbende at foretage den nødvendige kontrol og give leverandørerne modspil. Heldigvis er Solrød Kommune placeret godt, sådan rent geografisk, så det er muligt at tiltrække den nødvendige arbejdskraft.

 

Selvom der vil være tale om en opmanding, så kan det ske at lønsumsudgifterne vil kunne være tjent ind hurtigt, hvis leverandørernes manglende levering af services og produkter bliver opdaget i tide. I dette tilfælde kunne det endda lede til en smukkere kommune.

 

Du ønskes en god weekend.

 

Med venlig hilsen

Peter Sjølin
Medlem af Liberal Alliance i Solrød

’Vi plejer at gøre’

Solrød Kommune er et godt sted at bo. Det er til gengæld også en kommune der skal udvikles, da kommunen ellers vil blive afviklet.

Udvikling eller afvikling

Hidtil har Solrød Kommune haft et Venstre-ledet byråd og sammen med et borgerligt-orienteret byråd, har man opnåede hæderlige resultater, men ikke prangende resultater. Ikke prangende i den forstand, at kommunen har et utroligt stort overskud i kommunekassen og et stort udviklingspotentiale i kommunens administration. Dermed sagt så er der indkrævet for mange penge i kommuneskat og for mange penge i grundskyld. Det vil jeg som kandidat for Liberal Alliance gøre op med. Kommunen er til for borgerne og ikke omvendt, hvilket betyder kommunen ikke skal kræve flere penge ind i skat og afgifter end absolut nødvendigt for at levere en god service til borgerne. Ligeledes har det Venstre-ledet byråd ikke stillet nok krav om løbende optimering af kommunens administration og fulgt op på om optimeringerne har fundet sted.

Tid til forandring

Det mest anvendte udtryk i Solrød Kommunes administration og forvaltninger er ’Vi plejer at gøre’ og årsagen til, at den kultur og attitude har kunnet udvikle sig skyldes, at man i Solrød Kommune har haft det samme parti og samme ledelseskultur de sidste 40 år. Det er desværre også en indikator på en usund organisationskultur og det har ført til, at Solrød Kommune i dag har et stort udviklingspotentiale som skal realiseres. Dette er med henblik på, at Solrød Kommune fortsat vil være et godt sted at bo også i fremtiden.

Jeg vil, som kandidat for Liberal Alliance, kæmpe for et opgør med ’vi plejer at gøre’ kulturen i Solrød Kommunes administration og forvaltninger. En kulturændring af denne størrelse kræver et vågent øje fra byrådet og det kræver at administrationen udfordres af byrådet.

Det er med andre ord tid til forandring.

Med venlig hilsen

Peter Sjølin
Kandidat til byrådet for Liberal Alliance i Solrød

Kommuneplan: Industri 4.0 ændrer alt

Solrød Kommune skal ændre kommuneplanen for at sikre den fremtidige vækst der skal til for at opretholde et godt serviceniveau til børn, ældre og foreninger. Industri 4.0 kommer til at ændre alt, og derfor skal erhvervsarealerne fordeles anderledes og til andre erhvervsformål.

Industri 4.0 vil betyde, at erhvervslivets produktion bliver digitaliseret og varerne i højere grad produceres lokalt. Industri 4.0 forventes at påvirke dansk erhvervsliv inden 2020. Derfor skal kommuneplanen opdateres, så profitskabende højteknologiske virksomheder kan slå sig ned i Solrød Kommune.

Solrød Kommune er en lille kommune når det kommer til erhvervslivet, hvilket i fremtiden kan skabe nogle udfordringer for at skabe rammer for vækst i kommunen. Solrød Kommune har i sin seneste kommuneplan lagt op til at enkelte arealer lægges ud til virksomheder der beskæftiger sig med logistik. Dermed sagt så må man forvente at erhvervsområderne bør kunne anvendes af andre typer virksomheder end logistik virksomheder, da der i mindre grad vil være behov for transport af varer, når disse produceres lokalt.

Liberal Alliance og jeg vil derfor arbejde for at kommuneplanen tilpasses, så erhvervsarealerne i Solrød Kommune målrettes relevate profitskabende virksomheder, så Solrød Kommune også fremtiden vil være et godt sted at bo og den kommunale service kan finansieres.

Med venlig hilsen

Peter Sjølin
Byrådskandidat (nr. 4 på listen)  for Liberal Alliance i Solrød.

Et flertal i byrådet har stemt for centralisme i folkeskolerne

Jeg deltog som tilskuer på mødet i Solrød Kommunes byråd den 24. april 2017. Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti havde fremsat et forslag om, at give folkeskolerne i Solrød Kommune mulighed for at søge Undervisningsministeriets rammeforsøg for, at gøre skoledagene kortere og bruge ressourcerne på andre undervisningsaktiviteter.

På mødet var jeg vidne til, at  Liberal Alliance blev skudt i skoene, at man ønskede at implementere en folketings-lignende politik. Ligeledes mente flere partier i byrådet (Venstre, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Grundejerne og Havdrup-listen), at man skulle give folkeskolereformen tid til at virke og derfor fastholde centralismens stabilitet. Det vil sige man foretrak at sætte systemet foran mennesket, hvilket må siges at stå i kontrast til Venstres partislogan “Frihed til forskellighed” og Socialdemokratiets partislogan “Plads til alle” .

Henrik Boye, medlem af byrådet for Liberal Alliance, gjorde opmærksom på, at det er Liberal Alliances politik at decentralisere og i dette tilfælde give de lokale folkeskoler flere muligheder for at tilrettelægge undervisningen, så rammerne for eleverne vil være bedst mulige.

Liberal Alliance og jeg går ind for, at gøre Solrød Kommunes administration mere effektiv med henblik på at gøre rammerne for borgerne bedst muligt. Det kan kun opnås ved at decentralisere og give muligheder frem for at begrænse. Dermed sagt så vil det give mest værdi for både borgerne og eleverne, at give folkeskolerne muligheden for at søge rammeforsøget og tilpasse undervisningen efter elevernes behov.