God ide til borgmesteren 22-12-17

På Solrød Kommunes hjemmeside kan man dele sine gode ideer med borgmesteren. Jeg har derfor sendt denne gode ide af sted til Niels, som jeg håber også vil synes det er en god ide. Det kan måske være at Niels endda vil kæmpe for ideen i byrådet.

Hej Niels,

Så blev det fredag og jeg går næsten ud fra, at du også går på juleferie i dag. Jeg har en ide, som jeg tror, at du også have din interesse. Min ide går ud på, at tilpasse Solrød Gammel Skole til et kulturcenter, hvor borgere, foreninger m.v. i hverdagsaftener og i weekenderne kan bruge til forskellige kulturelle formål. Ligeledes kan Havdrup Skole anvendes til lignende formål, så borgere i Havdrup også får adgang til mere kultur.

Flere og bedre kulturarrangementer giver borgerne i Solrød Kommune mere frihed, og det er en god ting, som jeg håber, at du også vil kæmpe for.

Du ønskes en god dag.

 

Med venlig hilsen

Peter Sjølin
Medlem af Liberal Alliance i Solrød

God ide til borgmesteren 13-12-17

På Solrød Kommunes hjemmeside kan man dele sine gode ideer med borgmesteren. Jeg har derfor sendt denne gode ide af sted til Niels, som jeg håber også vil synes det er en god ide. Det kan måske være at Niels endda vil kæmpe for ideen i byrådet.

Hej Niels,

Så blev det Sankta Lucia og vi er nu mere end halvvejs til jul, og mon ikke også at det bliver jul i år.

Jeg har en ide, som jeg er sikker på også vil have din interesse. Jeg mener, at borgerne skal inddrages i udvælgelsen af den kunst og kultur, som kommunen vælger at indkøbe. Derfor bør kommunen offentliggøre de planer der findes for indkøb af kunst og kultur, og kommunen bør ligeledes holde borgerne løbende orienteret om områder, som kommunens administration har planer om at forskønne. På den måde vil borgerne kunne komme til orde og opleve mere frihed i forhold til, hvordan kommunens skattemidler anvendes til at forskønne Solrød, Havdrup, Karlstrup og Jersie samt strandområdet.

Ovenstående fremgangsmåde vil skabe mere frihed, hvilket er en god ting, og ligeledes vil borgerne og foreningerne blive mere engageret i den lokale udvikling.

 

Med venlig hilsen

Peter Sjølin
Medlem af Liberal Alliance i Solrød

Læserbrev: Borgerne skal inddrages i udvælgelsen af kunst og kultur

Jeg er af den holdning, at Solrød Kommune gerne må bruge midler og ressourcer på kunst og kultur, hvis borgerne vel at mærke inddrages i, hvilken slags kunst og kultur der indkøbes og opstilles i rundt omkring i kommunen.

Solrød Kommune er placeret på plads 98 ud af 98 mulige i Ugebrevet Mandag Morgens undersøgelse af kommunerne, hvor Solrød Kommune i gennemsnit bruger 81 kroner pr. indbygger på kunst og kultur. Det er ikke nødvendigvis en dårlig ting, hvis borgerne da vel at mærke blev inddraget mere i udvælgelsen af den kunst og kultur som indkøbes. Det er desværre ikke tilfældet, når kommunens administration i sin begejstring over valghandlingen, der fandt sted den 21. november 2017,  udvælger en kunstner til at tegne og male et kunstmaleri uden at konsultere borgerne.

For mig virker det også som, at Solrød Kommunes administrations måde at udvælge kunst på tangere til frås med skattemidlerne, da man ikke på forhånd vidste, hvordan kunstværket ville se ud og om det egnede sig til udstilling. Det er skat som borgerne betaler i den tro, at midlerne bruges til at opretholde en god og effektiv service og for at gøre Solrød Kommune til et bedre sted at bo. Jeg vil derfor anbefale administrationen og byrådet at inddrage borgerne mere, når borgernes penge bruges på kunst.

Med venlig hilsen

 

Peter Sjølin
Medlem af Liberal Alliance i Solrød

Læserbrev: Borgerne skal inddrages i udvælgelsen af kunst og kultur

Jeg er af den holdning, at Solrød Kommune gerne må bruge midler og ressourcer på kunst og kultur, hvis borgerne vel at mærke inddrages i, hvilken slags kunst og kultur der indkøbes og opstilles i rundt omkring i kommunen.  Jeg vil, som kandidat for Liberal Alliance i Solrød,  arbejde for, at kommunen fremadrettet inddrager borgerne, så vidt det er muligt, inden kunst og kultur indkøbes.

Solrød Kommune er placeret på en 98. plads ud af 98 mulige i Ugebrevet Mandag Morgens undersøgelse af kommunerne, hvor man i gennemsnit bruger 81 kroner pr. indbygger på kunst og kultur. Det er ikke nødvendigvis en dårlig ting, hvis borgerne da vel at mærke blev inddraget mere i udvælgelsen af det som blev indkøbt.

Det er desværre ikke tilfældet, når kommunens administration i sin begejstring over valghandlingen den 21. november 2017,  udvælger en kunstner til at tegne og male et kunstmaleri uden at konsultere borgerne.

Ingen plan

TV2Lorry kunne den 9. november 2017 berette, at Solrød Kommune har købt et uspecificeret kunstmaleri som udarbejdes på valgnatten. I artiklen på TV2Lorry.dk, berettes det at kunstmaleriet bliver malet på et tre meter langt lærred og maleriet skal tage sit udgangspunkt i stemningen i Valgcafén på rådhuset på selve valgnatten. Det kan jo vise sig at være mange ting.

Artiklen på TV2Lorry.dk beskriver hertil, at Solrød Kommune endnu ikke ved, hvor kunstmaleriet skal hænge, men at man påtænker at udstille det et sted, hvor der kommer mange mennesker. For mig virker det som om, at Solrød Kommunes administration har valgt at indkøbe kunst på borgernes regning uden at vide, hvor kunsten skal udstilles og om kunsten vil egne sig til at blive udstillet. Det er med andre ord også en risiko for, at indkøbet ikke bliver en succes og ikke bidrager til et smukkere og bedre Solrød.

Høj risiko og frås

For mig virker det også som, at Solrød Kommunes administrations måde at udvælge kunst på tangere til frås med skattemidlerne. Skat som borgerne betaler i den tro, at midlerne bruges til at opretholde en god og effektiv service og for at gøre Solrød Kommune til et bedre sted at bo.

I det tilfælde at det stod til mig, så ville jeg ikke kunne stemme for et sådan indkøb af kunst, upåagtet af, hvor stor begejstringen end måtte være blandt mellemlederne i Solrød Kommunens administration.

Kilder

TV2Lorry. (2017). Tegner skal dokumentere Solrød valg på  tre meter stort lærred. URL: https://www.tv2lorry.dk/artikel/tegner-skal-dokumentere-solroed-valg-paa-tre-meter-stort-laerred

Ugebrevet Mandag Morgen. (2017). Kommuneportal. URL: https://www.mm.dk/artikel/kommuneportal?appSession=6B7WA144Z2JL06CQ3ZT61IK95N40R71CURM9013B32T2V282GUB90IHR149LOC2VH53WJ29O9M67P1183WM3R00C38OHER3OF909MN2U11V5LX60CPCG87W3OLDM4NH1