Kategorier
Blog Politik

Et parti for de flittige

Den 7. april 2018 afholdte Liberal Alliance et glimrende landsmøde. Mødet blev åbnet af Leif Mikkelsen gjorde opmærksom, at 550 medlemmer af Liberal Alliance der var mødt op. Anders Samuelsen gjorde opmærksom på i sin åbningstale, at Liberal Alliance aldrig har haft så mange opnåede resultater som nu. Anders Samuelsen gjorde hertil opmærksom på, at LIberal Alliance mere end et værdiparti, da det også er et reformparti. Hertil gjorde Anders Samuelsen, at Liberal Alliance ikke er bange for at skabe resultater.

På landsmødet kom Anders Samuelsen ind på, at der er hårdt at sidde i regering, hvorfor man også må forvente at få nogle slag og tabe nogle slåskampe, men overordnet set, så vurderer han at Liberal Alliance har gjort det bedre i regering end før partiet i gik i regering, hvilket kan måles på antallet af resultater, som partiet har skabt. I nedenstående citat bemærker Anders Samuelsen ind på partiets holdning til at deltage i regeringen:

“Vi tager ansvar, fordi vi vægter vores ansvar mere end vores forfængelighed” – Anders Samuelsen (Liberal Alliances landsmøde 2018).

Anders Samuelsen gjorde opmærksom på, at Danmark som land og som samfund blevet rigt, fordi danskerne har været flittige. Derfor skal samfundet understøtte at borgerne fortsat kan være flittige, hvilket kommer til udtryk i nedenstående citat:

“Det er flid der har gjort Danmark rigt.” – Anders Samuelsen (Liberal Alliances landsmøde 2018).

Hertil gjorde Anders opmærksom på, at Danmark fortsat skal være et åbent samfund også over for udlændinge der ønsker at bidrage fx ved at stifte virksomheder og bygge produkter og løsninger som skaber mere værdi. Dette kommer til udtryk i nedenstående citat:

“Hvis vi lukker døren til omverdenen, så bliver vi fattigere. Danmark skal være med allerforrest og være en vindernation igen.” – Anders Samuelsen (Landsmøde i Liberal Alliance).

På landsmødet kom Lars Seier også med fine betragtninger, hvortil  han bemærkede en del om det politiske system i Danmark:

“Utålmodighed er en dårlig evne, at have i dansk politik, hvor ting ofte går i står.” – Lars Seier (Landsmøde i Liberal Alliance).

Simon Emil Ammitzbøll-Bille bemærkede i sin tale ved landsmødet, at Liberal Alliance aldrig er kommet igennem med så meget af sin politik, som det har været tilfældet inden for de sidste 15 måneder, hvilket kommer til udtryk i nedenstående citat:

“LA er kommet igennem med mere end på noget andet tidspunkt i Liberal Alliances historie.” – Simon Emil Ammitzbøll-Bille (Landsmøde i Liberal Alliance).

Det var med andre ord et godt liberalt landsmøde, hvor Anders Samuelsen satte retningen for partiet ved at udpege, at Liberal Alliance skal være for de flittige. Hertil bemærkede Anders Samuelsen, at vi skal arbejde for, at få Danmark i retning af nye solbeskinnede højder.

Kategorier
Politik

Ros til Carl Andersen for at stå vagt for ideologien

Carl Andersen, som er landsformand for Liberal Alliances Ungdom, holdte en glimrende tale på Liberal Alliances landsmøde. Talen tog sit udgangspunkt i at den offentlige sektor i Danmark er blevet for stor og omfangsrig, og det er nødvendigt at reducere den offentlige sektors størrelse med henblik på at skabe bedre rammer for, at borgerne kan udfolde sig og leve deres liv.

Ikke alene var talens indhold sand, men den var også bevægende. Derfor vil jeg rose Carl Andersen for sin tale og sit ideologiske klarsyn.

 

Med venlig hilsen

Peter Sjølin
Medlem af Liberal Alliance i Solrød

Kategorier
Blog

Det er 100 % sikkert at Solrød Kommune vil spilde 45.360 kroner på rygestop medicin

Økonomi-, Teknik- og Miljøudvalget har den 22. januar 2018 truffet beslutning om, at man vil allokere 64.800 kroner til rygestop medicin med henblik på, at give borgerne “vederlagsfrit” medicin mod rygestop. Indstillingen, som udvalget har truffet belutning ud fra, har til gengæld en tvivlsom kvalitet. Dette er på baggrund af nedenstående:

 1. Indstillingen henviser til at 14 % af borgerne i Solrød Kommune ryger. Dette er uden indikering af usikkerheder i estimatet.  
 2. Indstillingen henviser til Sundhedsstyrelsens overordnede analyse der viser at op mod 30 % der modtager medicinen vil blive røgfrie. Dette er vel at mærke det optimistiske skøn, og samtidigt sætter indstillingen direkte forbindelse fra den landsdækkende undersøgelse til forholdene i Solrød. Det er en klar fejl og ligeledes fremgår det ikke, hvor stor en usikkerhed der er i Sundhedsstyrelsens estimat.
 3. Besynderlig og sjusket semantik i indstillingen. Indstillingens ophavsmand eller kvinde på råber sig ligefrem at der er noget der hedder “vederlagsfrit”, når det kommer til offentlig service. Pengene til rygestop medicinen kommer fra skattemidler og er derfor ikke “vederlagsfrie”, men skattefinansieret.
 4. Indstillingen henviser til, at man estimere med at 43 % af rygerne ønsker at stoppe, men igen har forvaltningen ikke identificeret usikkerhed i estimatet, der i øvrigt er fremfundet i en fem år gammel undersøgelse.

 

Der er med andre ord rum til forbedring af det embedsmæssige håndværk i Solrød Kommune, især når det kommer til betjening af Økonomi-, Teknik og Miljøudvalget. Det betyder samtidigt at udvalget, med undtagelse af Emil Blücher (LA), har stemt for at implementere indsatsen på et ukvalificeret grundlag.

 

Indstillingen anbefaler tilmed at initiativet forankres i Solrød Kommunes Job- og Socialcenter, hvilket giver yderligere udfordringer, da det vil gøre bureaukratiet i kommunen mere kompliceret og forgrenet. Ligeledes vil det betyde at flere data skal indsamles om borgerne, hvilket betyder endnu et register oprettes og skal holdes styr på.

 

Det eneste som vil være 100 % sikkert, hvis indstillingen godkendes på mødet i byrådet den 29. januar 2018, er at kommunen vil spilde 45.360 kroner, hvis man vel at mærke anvender Sundhedsstyrelsens optimistiske skøn.

 

Stop spild af borgernes ressourcer og istedet bruge dem på relevante emner som:

 • Mere frihed.
 • Højere vækst.
 • Mindre bureaukrati.
 • Lavere skatter.

Med venlig hilsen

 

Peter Sjølin
Medlem af Liberal Alliance i Solrød

Kategorier
Blog

95 % af Solrøderne skal være tilfredse med servicen i Solrød Kommune

Jeg mener, at flest mulige borgere i Solrød Kommune skal føle at den service, som de modtager fra kommunen er god, og det er desværre ikke tilfældet i dag. Analyseinstituttet EPSI har foretaget en analyse af borgerne i Solrøds holdning til den service, som Solrød Kommune leverer. Undersøgelsen viste at op mod 30 % af borgerne i Solrød Kommune er utilfredse eller meget utilfredse med den service, som de modtager fra Solrød Kommune. Det er ærgerligt, da Solrød Kommune som helhed har et kæmpe potentiale.

Udvikle og udnytte potentialet

Liberal Alliance har fire principper, som jeg vil arbejde ud fra, så Solrød Kommunes potentiale udvikles og udnyttes:

 • Mere frihed.
 • Højere vækst.
 • Mindre bureaukrati.
 • Lavere skatter.

De fire principper er gensidig forstærkende og de er forklaret i nærmere detaljer nedenfor.

Kategorier
Arrangementer Solrød Kommune

Politikudvikling – Solrød, det er tid til forandring

I dag var jeg til en spændende workshop i Liberal Alliance i Solrød, da workshoppen omhandlede den politik, som lokalforeningen ønsker at føre under og efter kommunalvalget. Workshoppen var organiseret som et åbent møde, hvor alle borgere i Solrød Kommune kunne deltage, og arrangementet var velbesøgt. Solrød Kommunes viceborgmester, Kim Sunesen, valgte også at deltage i workshoppen. Kim er egentlig valgt ind i byrådet for Venstre, hvilket vagte min opmærksomhed, det er jo altid interessant at en en folkevalgt fra et andet parti kommer på besøg. Desværre valgte Kim at gå efter en times tid, men inden da gik jeg hen til Kim og spurgte ham, om hvordan det var deltage i et møde der var organiseret af et ægte liberalt parti. Kim svarede, at han i udgangspunktet mente, at man så lidt anderledes på tingene i Liberal Alliance i Solrød end i Venstre i Solrød. Derfor spurgte jeg indtil, hvad man egentlig så anderledes, altså fra Venstres i Solrøds perspektiv, hvortil Kim svarede:

”Venstre i Solrød ser liberalisme som frihed, frisind og fællesskab”; hvortil Kim bemærkede, ”at Liberal Alliance i Solrød nok så det mere som frihed”; hvilket jeg var lidt forundret over. Liberal Alliance ser jo også liberalisme som værende at det individuelle menneske står over systemet, og rammerne i de frie fællesskaber og de fællesskaber, som borgerne er forpligtiget til at deltage i, som det for eksempel er med folkeskolerne og det at være borger i kommunen. Desværre kunne jeg ikke få en uddybning fra Kim, så derfor har jeg så tilladt mig at skrive dette blogindlæg.

I Solrød Kommune står Liberal Alliance for følgende:

 • Mennesket før systemet. Det kunne for eksempel være at folkeskolerne skal tilrettelægge undervisningen ud fra de behov, som den enkelte folkeskoleelev har; hvilket kommunen skal understøtte.
 • En mere effektiv administration af Solrød Kommune. Solrød Kommunes forvaltninger skal analyseres, så aktiviteter, processer og procesregler kan optimeres. På den måde ressourcerne bruges bedre og komme borgerne, foreningslivet og erhvervslivet til gode. Dertil er der en del indikatorer på at det bør være et eksternt konsulenthus der skal foretage analysen, da administrationen ikke selv magter opgaven.
 • Mere gennemsigtighed i de beslutninger som byrådet træffer og de afgørelser som forvaltninger kommer med. Liberal Alliance ser ingen mening i skyggeadministration eller hemmelige planer, da dette ikke kommer til borgerne til gode.
 • En mere ambitiøs erhvervspolitik, så velfærdsniveauet kan opretholdes og udvikles. Desto flere virksomheder der slår sig ned i Solrød Kommune, desto større skattegrundlag og desto flere muligheder findes der for at øge kvaliteten af den service, som borgerne kan få.

Dermed sagt så går Liberal Alliance i Solrød også ind for fællesskaber og frisind, men vi ønsker at implementere det på en måde der tilgodeser borgerne, foreningslivet og erhvervslivet fremfor bureaukratiske systemer. Liberal Alliance i Solrød er ikke et systembevarende parti, men et parti for dem der ønsker forandring til det bedre.