Kategorier
Blog

Der må være noget om snakken

Når man søger på Liberal Solrød på Google.com, så er det kun Liberal Alliance der fremgår af søgemaskinens resultater. Der må jo være noget om snakken. Det leder til gengæld til spørgsmålet: Hvilken ideologi har Venstre i Solrød? og hvilken ideologi har mon Det Radikale Venstre i Solrød?

Kategorier
Blog

Der er intet så praktisk som en god teori

Byrådet i Solrød Kommune har vedtaget en ny og kompliceret skraldeordning. Det er en ordning som vil påføre mange borgere og private husejere at skulle ombygge på deres grund så der er plads til ekstra skraldecontainere. Ligeledes bliver frekvensen for afhentning af skrald forringet og prisen stiger. Det massive flertal i byrådet valgte oven i købet ikke at involvere borgerne, på trods af formålet med mere skraldesortering egentlig er at få borgerne til at ændre adfærd. Det er en klokkeklar fejl, og det er en fejl der oven i købet belyses grundigt i de fleste værker omhandlende forandringsteori og organisationsforandring.

Best practice, standarder og teorier er utopiske, eller er de?

I debatten om kommunens seneste forandringsprojekt, da havde jeg en speciel dialog, eller måsk rettere en sepciel monolog, med det lokale konservative byrådsmedlem Hans Odder. Hans bemærkede i debatten at det var besynderligt, at Liberal Alliance ønskede, at involvere borgerne i et forandringsprojekt, nu hvor det var dikteret af regeringen og EU at man skal genbruge mere (op mod 50 % af husholdningsaffaldet). I den forbindelse skrev jeg til Hans, at han med fordel ville kunne konsultere værker af Lewin (Kurt Lewin), Kotter (John P. Kotter) og  Pries-Heje (Jan Pries-Heje). De tre førnævnte teoretikere arbejder med forandringsledelse og forandringsteorier også i kontekst af organisationsforandring. Jeg blev forundret, da jeg fik følgende svar:

 

“At henvise til “værker” af store tænkere ud i affaldssortering m.m. ændrer jo ikke på fakta.” – Hans Odder, Det Konservative Folkeparti (3. maj 2018).

Ovenstående citat blev efterfulgt af følgende:

“Vi må og skal, tage beslutninger der kan realiseres og ikke tilbyde i utopier.” Hans Odder, Det Konservative Folkeparti (3.maj 2018).

 

I udgangspunktet rigtigt, men ved at konsultere teorier om forandringsledelse og forandringsteori, så ville Hans have bemærket at forudsætningerne for beslutningen havde ændret sig. I øvrigt var det klodset af Hans at bemærke at teorierne skulle lede til utopiske tilstande, især når man læser Kurt Lewin:

 

“A business man once stated that there is nothing so practical as a good theory” – Kurt Lewin (Karl E. Weick, “Theory and practice in the real world.” in: The Oxford Handbook of Organization Theory, Tsoukas et al. (eds.), ‎Oxford University Press, 2003, p. 460; Also in Lewin, K. (1951))

 

Ekstrem risikoappetit

Det at man ikke at konsultere eller involvere dem som skal ændre adfærd er en indikator på ekstrem risikoappetit og det samtidigt at kalde teorier, best practices og standarder for utopiske svarer sig til at:

  • En pilot nægter at udarbejde en flyeplan for sit passagerfly, da der er minimal risiko for styrt, men dødeligheden kan være høj.
  • En projektleder der nægter at udarbejde et risikoregister fordi risici er minimale, men projektet kan gå galt, hvis man ikke planlægger ud fra risici.
  • En vandværkschef der nægter at læse installationsvejledningen på et vandfilter, fordi det at vandet kan blive inficeret af en bakterie er minimal, men folk kan dø af det.

Når borgerne ikke involveres, så vil det være en større risiko for, at borgerne ikke ændre adfærd. Dermed også en større risiko for at de forventede miljømæssige gevinster ved affaldssortering udebliver. Det må jo så også stride imod konservativ politik at øge risikoen i projekter som finansieres af kommunekassen, da højere risici også leder til større sandsynlighed for at borgernes penge tabes.

 

Den rigtige fremgangsmåde tager udgangspunkt i involvering

Heldigvis har vi Liberal Alliance som ønsker at involvere borgerne, når det jo trods alt er dem som både finansiere projektet, skal ændre adfærd og finansiere eventuelle byggeprojekter på egen ejendom for at leve op til den nye skraldeordning.

 

Med venlig hilsen

 

Peter Sjølin
Medlem af Liberal Alliance i Solrød.

Kategorier
Blog

Søren Pinds farvel til dansk politik er et tab for Danmark

Det er et tab for Danmark, at Søren Pind har valgt at forlade sin post som minister, sin plads i folketinget og dansk politik. Søren var en ener og han mestrede mange discipliner indenfor politik. Søren havde evnerne til både at skabe opmærksom for liberalismen, men også at kunne indgå brede forlig med politiske modstandere. På den måde skabte Søren et rum som gjorde det umulige muligt og på den måde skabte Søren værdi.

Søren vil blive savnet og jeg håber på, at Martin Geertsen vil kunne overtage på nogle af de områder som Søren forlader med sit exit.

Heldigvis har Danmark stadig et liberalistisk parti, men det hedder ikke Venstre, det hedder Liberal Alliance.

Kategorier
Politik

Frihandel et emne på landsmødet i Liberal Alliance

“Frihandel er truet af protektionistiske kræfter. Frihandel gør mennesker friere og giver muligheder og velstand.” – Simon Emil Ammitzbøll-Bille (Liberal Alliances landsmøde 2018).

Kategorier
Blog Politik

Et parti for de flittige

Den 7. april 2018 afholdte Liberal Alliance et glimrende landsmøde. Mødet blev åbnet af Leif Mikkelsen gjorde opmærksom, at 550 medlemmer af Liberal Alliance der var mødt op. Anders Samuelsen gjorde opmærksom på i sin åbningstale, at Liberal Alliance aldrig har haft så mange opnåede resultater som nu. Anders Samuelsen gjorde hertil opmærksom på, at LIberal Alliance mere end et værdiparti, da det også er et reformparti. Hertil gjorde Anders Samuelsen, at Liberal Alliance ikke er bange for at skabe resultater.

På landsmødet kom Anders Samuelsen ind på, at der er hårdt at sidde i regering, hvorfor man også må forvente at få nogle slag og tabe nogle slåskampe, men overordnet set, så vurderer han at Liberal Alliance har gjort det bedre i regering end før partiet i gik i regering, hvilket kan måles på antallet af resultater, som partiet har skabt. I nedenstående citat bemærker Anders Samuelsen ind på partiets holdning til at deltage i regeringen:

“Vi tager ansvar, fordi vi vægter vores ansvar mere end vores forfængelighed” – Anders Samuelsen (Liberal Alliances landsmøde 2018).

Anders Samuelsen gjorde opmærksom på, at Danmark som land og som samfund blevet rigt, fordi danskerne har været flittige. Derfor skal samfundet understøtte at borgerne fortsat kan være flittige, hvilket kommer til udtryk i nedenstående citat:

“Det er flid der har gjort Danmark rigt.” – Anders Samuelsen (Liberal Alliances landsmøde 2018).

Hertil gjorde Anders opmærksom på, at Danmark fortsat skal være et åbent samfund også over for udlændinge der ønsker at bidrage fx ved at stifte virksomheder og bygge produkter og løsninger som skaber mere værdi. Dette kommer til udtryk i nedenstående citat:

“Hvis vi lukker døren til omverdenen, så bliver vi fattigere. Danmark skal være med allerforrest og være en vindernation igen.” – Anders Samuelsen (Landsmøde i Liberal Alliance).

På landsmødet kom Lars Seier også med fine betragtninger, hvortil  han bemærkede en del om det politiske system i Danmark:

“Utålmodighed er en dårlig evne, at have i dansk politik, hvor ting ofte går i står.” – Lars Seier (Landsmøde i Liberal Alliance).

Simon Emil Ammitzbøll-Bille bemærkede i sin tale ved landsmødet, at Liberal Alliance aldrig er kommet igennem med så meget af sin politik, som det har været tilfældet inden for de sidste 15 måneder, hvilket kommer til udtryk i nedenstående citat:

“LA er kommet igennem med mere end på noget andet tidspunkt i Liberal Alliances historie.” – Simon Emil Ammitzbøll-Bille (Landsmøde i Liberal Alliance).

Det var med andre ord et godt liberalt landsmøde, hvor Anders Samuelsen satte retningen for partiet ved at udpege, at Liberal Alliance skal være for de flittige. Hertil bemærkede Anders Samuelsen, at vi skal arbejde for, at få Danmark i retning af nye solbeskinnede højder.

Kategorier
Politik

Ros til Carl Andersen for at stå vagt for ideologien

Carl Andersen, som er landsformand for Liberal Alliances Ungdom, holdte en glimrende tale på Liberal Alliances landsmøde. Talen tog sit udgangspunkt i at den offentlige sektor i Danmark er blevet for stor og omfangsrig, og det er nødvendigt at reducere den offentlige sektors størrelse med henblik på at skabe bedre rammer for, at borgerne kan udfolde sig og leve deres liv.

Ikke alene var talens indhold sand, men den var også bevægende. Derfor vil jeg rose Carl Andersen for sin tale og sit ideologiske klarsyn.

 

Med venlig hilsen

Peter Sjølin
Medlem af Liberal Alliance i Solrød

Kategorier
Mere frihed

Mere frihed til borgerne i Solrød Kommune

Mere frihed til borgerne i Solrød Kommune er en nødvendighed for at skabe bedre trivsel og et grundlag for højere vækst. Jeg har opstillet fem indsatser, som jeg mener, at kommunen kunne sætte i gang med henblik på at skabe mere frihed ud fra gode liberale principper.

Kategorier
Læserbrev Politik

Ros til Mette Bock for moderniseringen af DR

Danmarks Radio (DR) har i mange år været i en lidt speciel situation. Organisationen der har til hensigt at berige os alle med kunst, kultur og nyheder har i stigende grad brugt sine ressourcer på underholdning og på at konkurrere med private virksomheder. DR har ganske rigtigt formået at købe nogle TV-serier til broadcast fx Borgen, Krøniken, Rejseholdet og Forbrydelsen, men i den seneste tid har fokus været på at skabe kanaler og indhold der konkurrerer med TV2, TV3, ComedyCentral med flere. Indhold som ganske enkelt ikke kan betragtes som oplysende eller inden for public service. På det seneste er DR stagneret i forhold til at finde på nyt kvalitetsindhold. Det var med andre ord på tide, at ledelsen i DR blev sat på en brændende platform for, at tvinge DR til at skabe nyt og innovativt indhold.

 

Jeg vil derfor benytte lejligheden til at rose kulturminister Mette Bock. Hun har formået, sammen med regeringen, at skabe de nødvendige forhold til at DR kan udvikle sig til at blive en relevant public service og kulturinstitution igen.

 

Med venlig hilsen

 

Peter Sjølin
Medlem af Liberal Alliance i Solrød

Kategorier
Læserbrev Politik

Afskaf Fingerplanen

Den offentlige sektor har et stort og forgrenet bureaukrati der blandt andet foretager en masse planlægning om, hvordan borgere og virksomheder må placere sig geografisk og inden for hvilke landzoner. Fingerplanen er et eksempel på en overflødig plan, og Fingerplanen er tilmed væksthæmmende, da planen i et meget stort omfang begrænser kommuner, som for eksempel Solrød Kommune i at udstykke arealerne i kommunen. Det vil sige, at selvom man inden for en kort årrække vil opleve, at en stor del af befolkningen vil gå på pension ikke bare kan tildele flere arealer til opdyrkning af erhvervslivet, som ellers ville kunne være med til at finansiere opretholdelsen af velfærdsydelserne og levestandarden.

 

Fingerplanen har indflydelse på en lang række kommuner, hvortil både de bureaukratiske processer bliver påvirket og de lokale erhvervsliv bliver påvirket. Et lokalt eksempel fra før nytår er fra Solrød Kommune, hvor byrådet måtte acceptere, at kommuneplanen kun delvist kunne besluttes, da Teknik- og Miljøforvaltningen ikke havde taget højde for de nærmere processer og mekanismer i udarbejdelse af Fingerplanen. Et andet lokalt eksempel er fra Lejre Kommune, hvor virksomheder ganske enkelt har måtte fraflytte kommunen på jagt efter større og tilgængelige erhvervsarealer, da kommunen ikke kunne allokere mere areal til virksomhederne på grund af restriktionerne i Fingerplanen. Det betyder i realiteten set, at skatteyderne betaler det offentlige (for udarbejdelse af Fingerplanen) for at blive fattigere (tvinge virksomhederne ud af kommunerne omkring Hovedstaden).

Højere vækst på Sjælland kræver et opgør bureaukratiets formynderi og afskaffelse af Fingerplanen.

 

Med venlig hilsen

 

Peter Sjølin
Medlem af Liberal Alliance i Solrød.

Kategorier
Folketingsvalg Politik

Frihed, Fremgang og Frisind

 

Liberal Alliance har gode kort på hånden til næste folketingsvalg (Fra venstre mod højre):