Kategorier
Mere frihed

Mere frihed til borgerne i Solrød Kommune

Mere frihed til borgerne i Solrød Kommune er en nødvendighed for at skabe bedre trivsel og et grundlag for højere vækst. Jeg har opstillet fem indsatser, som jeg mener, at kommunen kunne sætte i gang med henblik på at skabe mere frihed ud fra gode liberale principper.

Kategorier
Læserbrev Politik

Læserbrev: Nummer 44 ud af 98 kommuner

Solrød Kommunes administration og forvaltninger kan optimeres gevaldigt ifølge en ny undersøgelse fra Ugebrevet Mandag Morgen. Solrød Kommunes administration koster i udgangspunktet hver borgere 7.050 kroner om året, hvilket giver Solrød Kommune en placering som nummer 44 ud af 98 kommuner. Det er ganske enkelt ikke godt nok.

Mindre bureaukrati

Jeg vil, som kandidat for Liberal Alliance, arbejde for at bureaukratiet i Solrød Kommune bliver mere effektivt, så færre midler bruges på opretholdelse af bureaukratiet, vel at mærke uden, at servicen bliver forringet. En slankere og bedre administration kan kun opnås ved, at byrådet bliver ved med at udfordre administrationen og forvaltningerne. Jeg vil ligeledes arbejde for, at administrationen og forvaltningernes arbejdsgange bliver undersøgt af en ekstern part, så unødige procesregler og bureaukrati fjernes, så flere midler kan bruges til velfærd.

Tid til forandring

Ugebrevet Mandag Morgen har frigivet en undersøgelse, hvor Solrød Kommune er placeret som nummer 4 ud af 98 på en overordnet skala, hvor ét er bedst og 98 er dårligst. Det er en flot placering, sådan overordnet set. Undersøgelsen gemmer også på nogle interessante nøgletal, hvor Solrød Kommune desværre ikke klarer sig så godt. Et af nøgletallene, hvor Solrød Kommune klarer sig mindre godt er ved omkostningerne for opretholdelse af bureaukratiet. Det må og skal kunne klares bedre.

Solrød, det er tid til forandring.

Med venlig hilsen

Peter Sjølin
Kandidat til byrådet for Liberal Alliance i Solrød

Kategorier
Politik

Havdrup Høstfest

Igen i år deltager Liberal Alliance i Solrød i Havdrup Høstfest. Find os ved den orange ko og hør mere om vores program for udvikling af Solrød Kommune, hvortil vi har fokus på:

  • Mere frihed.
  • Højere vækst.
  • Mindre bureaukrati.
  • Lavere skatter.
Kategorier
Arrangementer Solrød Kommune

Politikudvikling – Solrød, det er tid til forandring

I dag var jeg til en spændende workshop i Liberal Alliance i Solrød, da workshoppen omhandlede den politik, som lokalforeningen ønsker at føre under og efter kommunalvalget. Workshoppen var organiseret som et åbent møde, hvor alle borgere i Solrød Kommune kunne deltage, og arrangementet var velbesøgt. Solrød Kommunes viceborgmester, Kim Sunesen, valgte også at deltage i workshoppen. Kim er egentlig valgt ind i byrådet for Venstre, hvilket vagte min opmærksomhed, det er jo altid interessant at en en folkevalgt fra et andet parti kommer på besøg. Desværre valgte Kim at gå efter en times tid, men inden da gik jeg hen til Kim og spurgte ham, om hvordan det var deltage i et møde der var organiseret af et ægte liberalt parti. Kim svarede, at han i udgangspunktet mente, at man så lidt anderledes på tingene i Liberal Alliance i Solrød end i Venstre i Solrød. Derfor spurgte jeg indtil, hvad man egentlig så anderledes, altså fra Venstres i Solrøds perspektiv, hvortil Kim svarede:

”Venstre i Solrød ser liberalisme som frihed, frisind og fællesskab”; hvortil Kim bemærkede, ”at Liberal Alliance i Solrød nok så det mere som frihed”; hvilket jeg var lidt forundret over. Liberal Alliance ser jo også liberalisme som værende at det individuelle menneske står over systemet, og rammerne i de frie fællesskaber og de fællesskaber, som borgerne er forpligtiget til at deltage i, som det for eksempel er med folkeskolerne og det at være borger i kommunen. Desværre kunne jeg ikke få en uddybning fra Kim, så derfor har jeg så tilladt mig at skrive dette blogindlæg.

I Solrød Kommune står Liberal Alliance for følgende:

  • Mennesket før systemet. Det kunne for eksempel være at folkeskolerne skal tilrettelægge undervisningen ud fra de behov, som den enkelte folkeskoleelev har; hvilket kommunen skal understøtte.
  • En mere effektiv administration af Solrød Kommune. Solrød Kommunes forvaltninger skal analyseres, så aktiviteter, processer og procesregler kan optimeres. På den måde ressourcerne bruges bedre og komme borgerne, foreningslivet og erhvervslivet til gode. Dertil er der en del indikatorer på at det bør være et eksternt konsulenthus der skal foretage analysen, da administrationen ikke selv magter opgaven.
  • Mere gennemsigtighed i de beslutninger som byrådet træffer og de afgørelser som forvaltninger kommer med. Liberal Alliance ser ingen mening i skyggeadministration eller hemmelige planer, da dette ikke kommer til borgerne til gode.
  • En mere ambitiøs erhvervspolitik, så velfærdsniveauet kan opretholdes og udvikles. Desto flere virksomheder der slår sig ned i Solrød Kommune, desto større skattegrundlag og desto flere muligheder findes der for at øge kvaliteten af den service, som borgerne kan få.

Dermed sagt så går Liberal Alliance i Solrød også ind for fællesskaber og frisind, men vi ønsker at implementere det på en måde der tilgodeser borgerne, foreningslivet og erhvervslivet fremfor bureaukratiske systemer. Liberal Alliance i Solrød er ikke et systembevarende parti, men et parti for dem der ønsker forandring til det bedre.