Kategorier
Gode ideer til borgmesteren

God ide til borgmesteren om “Solrød Erhvervskile”

Kære Niels,

Jeg håber, at du har haft en god sommer og ikke mindst en god sommerferie.

Jeg synes, at det vil være en god ide, hvis du og byrådet (herunder Økonomiudvalget) får udarbejdet en egentlig business case der klart beskriver fordelene, ulemperne og forventede gevinster ved at udlægge området “Solrød Erhvervskilen” til transport- og logistikvirksomheder samt bygninger der skal huse varelagrer. 

Jeg vil hertil anbefale, at byrådet og ikke mindst økonomiudvalget offentliggør business casen, så det vil stå klart for borgerne og ikke mindst politikerne i Solrød Kommune, hvilke fordele og ulemper som transportcentret forventes at medføre. Hertil må business casen gerne sandsynliggøre, hvornår eventuelle fordele og ulemper samt omkostninger finansieret af kommunen vil blive realiseret samt de forventede risici.

Du er, som altid, meget velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål eller kommentarer.

Med venlig hilsen

Peter Flemming Teunissen Sjølin
Medlem af Liberal Alliance i Solrød

Kategorier
Gode ideer til borgmesteren

God ide til borgmesteren 06-12-17

På Solrød Kommunes hjemmeside kan man dele sine gode ideer med borgmesteren. Jeg har derfor sendt denne gode ide af sted til Niels, som jeg håber også vil synes det er en god ide. Det kan måske være at Niels endda vil kæmpe for ideen i byrådet.

Hej Niels,

Jeg har bemærket at Solrød Kommune har lokalplaner der ikke er ajourført siden 1970erne vedrørende kapaciteten af grunden der må bebygges. Jeg mener, at det indskrænker grundejernes muligheder for at udnytte deres grunde optimalt og dermed er der tale om en indskrænkelse af den enkelte grundejers frihed.

 

Min ide tager derfor sit udgangspunkt i, at lokalplanerne bliver ajourførte, så det bliver muligt for den enkelte grundejer at udnytte mere af sin grund og dermed få mere frihed. Det vil samtidigt gøre at grundene og ejendommene vil stige i værdi og det vil betyde flere skatteindtægter til Solrød Kommune. Ligeledes vil grundejerne kunne sælge deres grunde til en højere pris, hvilket kan være med til at give dem mere frihed på sigt.

Du ønskes en god dag.

Med venlig hilsen

 

Peter Sjølin
Medlem af Liberal Alliance i Solrød