Moderniseringen af PostNord er tiltrængt

Jeg ser frem til moderniseringen af PostNord (Danmark), da den offentligt ejede virksomhed i mange år har været underlagt dårlig ledelse (kilde 4), manglende udvikling og ringe service til kunderne (kilde 2). Jeg håber derfor, at servicen som PostNord leverer fremadrettet bliver mere fokuseret, tidssvarende og bedre.

EU-kommissionen har godkendt, at den danske stat kan hjælpe PostNord (Danmark) med et beløb op på 1,2 milliarder kroner (kilde 1) over de næste år. Dette er med henblik på at redde postvæsenet ud af den redelighed, som dårlig ledelse og ringe eksekvering (kilde 2) har sat den offentligt ejede virksomhed i. Den dårlige ledelse har bl.a. været baseret på obskure skøn, hvor topledelsen har regnet med at brevmængden og antallet af tjenestemænd ville følges ad (kilde 4), og derfor har man ikke udvist rettidig omhu med at kapacitets tilpasse virksomheden (kilde 3). Ligeledes har topledelsen i PostNord fuldstændig undervurderet indflydelsen af digitalisering hos PostNords kunder (herunder i staten).

Det er naturligvis ærgerligt at en del postmedarbejdere mister deres arbejde på grund af moderniseringen, men de har kun topledelsen i PostNord at takke for den situation. I en privat virksomhed så havde man også fyret medlemmer af bestyrelsen og direktionen på gråt papir.

 

Med venlig hilsen

 

Peter Sjølin
Medlem af Liberal Alliance i Solrød.

 

Kilder:

  1. https://www.business.dk/transport/eu-godkender-dansk-statsstoette-til-massefyringer-i-postnord
  2. https://finans.dk/erhverv/ECE9971366/fejl-daarlig-service-og-hoeje-priser-storkunder-klar-til-at-fyre-postnord/?ctxref=forside
  3. https://www.dr.dk/nyheder/penge/tjenestemaend-koster-fem-milliarder-ved-post-lukning
  4. https://politiken.dk/oekonomi/art5862933/Postv%C3%A6snet-skal-halveres-og-have-milliarder-i-tilskud

Moderniseringsministerium vil næppe øge innovationsevnen

På mange måder minder ideen om et moderniseringsministerium som et frisk initiativ, men der findes store konsekvenser ved at åbne et nyt ministerium for håndtering af modernisering af den offentlige sektor.

Lars Løkke Rasmussen (nuværende statsminister på vegne af Venstre Danmarks Liberale Parti) udtalte mandag d. 12 september 2011 at det kunne være en interessant ide at åbne et nyt ministerium, og det tog i den forbindelse ikke ret lang tid før forskellige it-orienterede debtatørere på fx Danmark3Nul begyndte at Twitte om at det ville være et interessant koncept.

Anders Sparre udtrykker følgende på Twitter:

 ”Nyt #moderniseringsministerium lyder lovende – hvis det bliver en stærk minister!” (Twitter — 13/11/2011—12:36).

Ligeledes tog det ikke lang tid før internet-journalisten, bloggeren og debatøren Dorthe Toft kommenterede emnet på Twitter:

”Nedlæg min. for videnskab teknologi og udvikling (VTU). Var lavstatus. #moderniseringsministeriet.” (Twitter — 13/11/2011 — 01:36).

Jeg må erkende, at jeg ikke er enormt begejstret for tanken om et moderniseringsministerium på grund af der allerede findes andre ministerier som tager sig af problemstillingerne så som Finansministeriet som årligt stiller en række økonomiske krav til de forskellige grene af staten. De forskellige grene må så ofte arbejde med forskellige teknikker i forhold til at leve op til Finansministeriets krav om budget overholdelse og service niveauer (det man inden for it-verden kalder for SLA’er). Ydermere så mener jeg ikke at en centralisering på nogen måde vil øge innovationsgraden, altså det jeg anskuer som modernisering. Jeg mener at en centralisering på rigtig mange måder vil være med til at begrænse innovation i den offentlige sektor, og dermed vil det betyde ringere vilkår for vores nation og borgerne i det lange løb.

Der findes i forvejen en række offentlige institutioner som forholder sig til forskellige syn på, modernisering og initiativer til at løse konkrete problemstillinger på deres områder. Ligeledes taler al erfaring for at statens fremgangsmåde for at implementere større moderniserings projekter slår fejl på grund af den politiske virkelighed ikke hænger sammen med den reelle virkelighed. Naturligvis kan forskellige aktører argumentere for at et nyt ”super” ministerium vil kunne gøre en ende på den offentlige sektors problemstillinger ved udvikling af ”moderniseringsprojekter”, men jeg har på fornemmelsen at intet ændres før præmissen for udvikling af offentlige moderniseringsprojekter ændres, hvilket vil sige at folketingspolitikere og politikere på andre niveauer ganske enkelt ikke hele tiden blander sig i projekternes udvikling som det for eksempel skete med AMANDA systemet tilbage i 90erne.

Opsummering:
Centralisering har oftest en meget negativ indflydelse på organisationers innovationsevne, og der findes allerede forskelige offentlige institutioner som varetager forskellige grene af statens trang til modernisering. Der findes efter mit bedste skøn ikke mange gode argumenter for fx at lukke de forskellige ministerier for at oprette et nyt. Brug hellere ressourcerne på at facilitere kommunikation og viden i det offentlige om hvordan de forskellige segmenter af moderniserings projekterne kan håndteres bedre.

—–

Med venlig hilsen
Peter Flemming Teunissen Sjølin