Kategorier
Politik

De de fire principper

Jeg har fire principper, som jeg vil arbejde for i Solrød Kommune:

1. Mere frihed. Borgerservice skal kommunikere med borgerne på borgernes præmisser.

2. Mindre bureaukrati. Kommunens ansatte skal bruge mindre tid på unødige registreringer og mere tid på at løse opgaver der skaber værdi for borgerne.

3. Højere vækst. Solrød Kommune skal have en ambitiøs erhvervsstrategi så profitskabende virksomheder findes og slår sig ned i kommunen.

4. Lavere skatter. Lavere skatter til borgere, foreninger og erhvervslivet. Det gavner os alle, at vi kan bruge pengene, som vi ønsker.

Kategorier
Politik

Har I også bemærket at biblioteket ikke kan levere på grund af en IT-opdatering?

Jeg har bemærket, at Solrød Bibliotek har kommunikeret på Facebook, at biblioteket ikke kan leverer bøger til Havdrup og biblioteket kan ikke bestille bøger fra andre biblioteker fra den 1/6, og ligeledes kan lånere ikke afhente bøgerne. Årsagen til dette skyldes åbenbart at kommunen er ved at gå over til et nyt bibliotekssystem der er styret igennem KOMBIT. I KOMBIT kaldes systemet for Fælles Bibliotekssystem (FBS), men af leverandøren kaldes dette for Cicero. Skiftet af systemet medfører åbenbart at brugerne af biblioteket ikke kan bestille materialer eller afhente bøger.

Det som er værd at notere sig om det nye system er, at det egentlig skulle have været klart og anvendt af 96 af landets kommuner i fjerde kvartal 2016, men som det fremgår nu, er løsningen mere end 9 måneder forsinket. Det er værd at bemærke, at der er tale om den samme leverandør der skal levere Solrød Kommunes nye EOJ-system og ESJ-system, som kommunen har anskaffet igennem Den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforening. Det er en klar indikator på, at leverandøren kæmper med at finde de rette ressourcer og styring for at kunne udvikle de IT-systemer, som kommunerne bestiller af dem, hvilket kun kan betragtes som en risiko.

Liberal Alliance og jeg vil arbejde for:

  • Solrød Kommune får bedre styr på administration, digitalisering og IT så borgerne får bedre service og mere værdi for deres skatter.
  • Solrød Kommunes daglige drift ikke forstyres unødigt på grund af IT-opdateringer, IT-fejl eller mangler.
  • Solrød Kommune bliver mere effektiv og opretholder sine forpligtelser.

Med venlig hilsen

Peter Flemming Teunissen Sjølin
Kandidat til kommunalbestyrelsen for Liberal Alliance i Solrød

Kategorier
Up in Time

Moderniseringsministerium vil næppe øge innovationsevnen

På mange måder minder ideen om et moderniseringsministerium som et frisk initiativ, men der findes store konsekvenser ved at åbne et nyt ministerium for håndtering af modernisering af den offentlige sektor.

Lars Løkke Rasmussen (nuværende statsminister på vegne af Venstre Danmarks Liberale Parti) udtalte mandag d. 12 september 2011 at det kunne være en interessant ide at åbne et nyt ministerium, og det tog i den forbindelse ikke ret lang tid før forskellige it-orienterede debtatørere på fx Danmark3Nul begyndte at Twitte om at det ville være et interessant koncept.

Anders Sparre udtrykker følgende på Twitter:

 ”Nyt #moderniseringsministerium lyder lovende – hvis det bliver en stærk minister!” (Twitter — 13/11/2011—12:36).

Ligeledes tog det ikke lang tid før internet-journalisten, bloggeren og debatøren Dorthe Toft kommenterede emnet på Twitter:

”Nedlæg min. for videnskab teknologi og udvikling (VTU). Var lavstatus. #moderniseringsministeriet.” (Twitter — 13/11/2011 — 01:36).

Jeg må erkende, at jeg ikke er enormt begejstret for tanken om et moderniseringsministerium på grund af der allerede findes andre ministerier som tager sig af problemstillingerne så som Finansministeriet som årligt stiller en række økonomiske krav til de forskellige grene af staten. De forskellige grene må så ofte arbejde med forskellige teknikker i forhold til at leve op til Finansministeriets krav om budget overholdelse og service niveauer (det man inden for it-verden kalder for SLA’er). Ydermere så mener jeg ikke at en centralisering på nogen måde vil øge innovationsgraden, altså det jeg anskuer som modernisering. Jeg mener at en centralisering på rigtig mange måder vil være med til at begrænse innovation i den offentlige sektor, og dermed vil det betyde ringere vilkår for vores nation og borgerne i det lange løb.

Der findes i forvejen en række offentlige institutioner som forholder sig til forskellige syn på, modernisering og initiativer til at løse konkrete problemstillinger på deres områder. Ligeledes taler al erfaring for at statens fremgangsmåde for at implementere større moderniserings projekter slår fejl på grund af den politiske virkelighed ikke hænger sammen med den reelle virkelighed. Naturligvis kan forskellige aktører argumentere for at et nyt ”super” ministerium vil kunne gøre en ende på den offentlige sektors problemstillinger ved udvikling af ”moderniseringsprojekter”, men jeg har på fornemmelsen at intet ændres før præmissen for udvikling af offentlige moderniseringsprojekter ændres, hvilket vil sige at folketingspolitikere og politikere på andre niveauer ganske enkelt ikke hele tiden blander sig i projekternes udvikling som det for eksempel skete med AMANDA systemet tilbage i 90erne.

Opsummering:
Centralisering har oftest en meget negativ indflydelse på organisationers innovationsevne, og der findes allerede forskelige offentlige institutioner som varetager forskellige grene af statens trang til modernisering. Der findes efter mit bedste skøn ikke mange gode argumenter for fx at lukke de forskellige ministerier for at oprette et nyt. Brug hellere ressourcerne på at facilitere kommunikation og viden i det offentlige om hvordan de forskellige segmenter af moderniserings projekterne kan håndteres bedre.

—–

Med venlig hilsen
Peter Flemming Teunissen Sjølin