Kategorier
Politik

Danmark bør anerkende Taiwan

Siden slutningen af den kinesiske borgerkrig har Kina været delt i to. På den ene side står Folkerepublikken Kina og på den anden side Republikken Kina på Taiwan (eller i kort form Taiwan).

Folkerepublikken er som bekendt det største af de to lande, og Folkerepublikken Kina anerkender ikke Taiwan som en selvstændig og uafhængig stat. Folkerepublikken Kina har  formuleret en politik kaldet “Et Kina politikken”, og det er en politik som Folkerepublikken Kina forsøger at påtvinge andre lande. Politiken tager sit udgangspunkt i, at kun Folkerepublikken bliver anerkendt, og Taiwan ikke skal anerkendes på samme niveau som et land.

Folkerepublikken er ledet af et totalitært regime, og det regime er ledet af et kommunistisk parti. Det er et parti, hvis ugerninger har ført til hungersnød, fangelejre og folkemord som kun kan findes i samme målestok som i Sovjetunionen og Nazityskland. Folkerepublikken har også brugt sit militær til at besætte andre lande, og flyttet egne statsborgere ind i disse med henblik på at styrke sit greb om territorierne.

Taiwan som har udviklet sig til et demokrati og respekterer  i dag menneskerettighederne. Ganske rigtigt, så var Taiwan et militærdiktatur indtil 1984, hvor det kinesiske nationalistiske parti havde eneretten på magten, men dette har som bekendt ændret sig. Folkerepublikken Kina har trods ambitioner om at oprette et proletariatets diktatur ikke ambition om at respektere menneskerettigheder. Heldigvis har Taiwan udviklet sig til et demokrati og i dag overholder Taiwan menneskerettighederne.

Taiwan er i stigende grad blevet udfordret af Folkerepublikken Kina ved at Kina presser andre suveræne stater til kun at anerkende Folkerepublikken Kina og dermed underkende Taiwans ret til at eksistere som en selvstændig stat. Det er dybt bekymrende, at stormagter presser andre lande til at forkaste langvarige relationer og det er en adfærd der i sidste end vil ende med konflikt. Danmark er selv en mindre stat, når det kommer til den politiske scene. Nok er Danmark det tredje største NATO-land, når man regner rigsfællesskabet med i landarealet, men på den politiske scene har Danmark ikke samme styrke som med landmasserne, men på trods af det så har Danmark mulighed for at påvirke de politiske processer på et globalt plan fx i institutioner som EU og FN, hvis det danske diplomati da ellers spilles rigtigt. Danmark er ligesom Taiwan en miniput nation, og hvis de små lande ikke holder sammen, så vil de “store” lande tage, hvad de kan ved forhandlingsbordet eller i værste fald med militærmagt. Blandt andet derfor bør Danmark anerkende Taiwan.

 

Med venlig hilsen

 

Peter Flemming Teunissen Sjølin
Medlem af Liberal Alliance

Kategorier
Blog Politik

Dommedagsurets visere viser stadig på 5 minutter i 12

Præsident Donald J. Trump har i dag announceret, at han og amerikanske repræsentanter ikke vil deltage i topmødet mellem Nordkorea og USA vedrørende muligheden for at normalisere forholdene mellem de to lande og med henblik på at sikre en atomnedrustning på den koreanske halvø. Med aflysningen af topmødet ændrer ikke på, at dommedagsuret stadig viser fem minutter i tolv, og det ville have samme position, hvis den snart 65 år gamle krig blev afsluttet i 2018. Der findes nemlig en række andre konflikter der skal findes løsninger på og som har et større potentiale for at udvikle sig. Koreakrigens genudbrud og Nordkorea er en trussel mod de moderne og udviklede østasiatiske økonomier, men Nordkoreas primære allierede, Folkerepublikken Kina har ikke interesse i en konflikt og Kina vil antagelige holde Nordkorea i skak, hvilket de amerikanske styrker i Sydkorea også gør. Krigen går derfor antageligt ikke hen og bliver en varm krig, men i stedet vil den antageligt holde sig til en slags de facto fredsaftale indtil dagen, hvor den nordkoreanske økonomi bryder sammen eller en ‘kontrarevolution’ opstår og fjerne det kommunistisk inspirerede diktatur i Nordkorea.

Kategorier
Blog

Søren Pinds farvel til dansk politik er et tab for Danmark

Det er et tab for Danmark, at Søren Pind har valgt at forlade sin post som minister, sin plads i folketinget og dansk politik. Søren var en ener og han mestrede mange discipliner indenfor politik. Søren havde evnerne til både at skabe opmærksom for liberalismen, men også at kunne indgå brede forlig med politiske modstandere. På den måde skabte Søren et rum som gjorde det umulige muligt og på den måde skabte Søren værdi.

Søren vil blive savnet og jeg håber på, at Martin Geertsen vil kunne overtage på nogle af de områder som Søren forlader med sit exit.

Heldigvis har Danmark stadig et liberalistisk parti, men det hedder ikke Venstre, det hedder Liberal Alliance.

Kategorier
Læserbrev Politik

Afskaf Fingerplanen

Den offentlige sektor har et stort og forgrenet bureaukrati der blandt andet foretager en masse planlægning om, hvordan borgere og virksomheder må placere sig geografisk og inden for hvilke landzoner. Fingerplanen er et eksempel på en overflødig plan, og Fingerplanen er tilmed væksthæmmende, da planen i et meget stort omfang begrænser kommuner, som for eksempel Solrød Kommune i at udstykke arealerne i kommunen. Det vil sige, at selvom man inden for en kort årrække vil opleve, at en stor del af befolkningen vil gå på pension ikke bare kan tildele flere arealer til opdyrkning af erhvervslivet, som ellers ville kunne være med til at finansiere opretholdelsen af velfærdsydelserne og levestandarden.

 

Fingerplanen har indflydelse på en lang række kommuner, hvortil både de bureaukratiske processer bliver påvirket og de lokale erhvervsliv bliver påvirket. Et lokalt eksempel fra før nytår er fra Solrød Kommune, hvor byrådet måtte acceptere, at kommuneplanen kun delvist kunne besluttes, da Teknik- og Miljøforvaltningen ikke havde taget højde for de nærmere processer og mekanismer i udarbejdelse af Fingerplanen. Et andet lokalt eksempel er fra Lejre Kommune, hvor virksomheder ganske enkelt har måtte fraflytte kommunen på jagt efter større og tilgængelige erhvervsarealer, da kommunen ikke kunne allokere mere areal til virksomhederne på grund af restriktionerne i Fingerplanen. Det betyder i realiteten set, at skatteyderne betaler det offentlige (for udarbejdelse af Fingerplanen) for at blive fattigere (tvinge virksomhederne ud af kommunerne omkring Hovedstaden).

Højere vækst på Sjælland kræver et opgør bureaukratiets formynderi og afskaffelse af Fingerplanen.

 

Med venlig hilsen

 

Peter Sjølin
Medlem af Liberal Alliance i Solrød.

Kategorier
Folketingsvalg Politik

Frihed, Fremgang og Frisind

 

Liberal Alliance har gode kort på hånden til næste folketingsvalg (Fra venstre mod højre):

 

Kategorier
Digitalisering Læserbrev Politik

Digitalisering bør prioriteres højere på den politiske dagsorden

Hvis Danmark skal forblive et land med velstand, et land med vækst og et land med en høj grad af frihed, så skal digitaliseringen prioriteres højere på den politiske dagsorden. Det skyldes at digitalisering har ført til, at flere virksomheder kan producere mere og skabe adgange til nye markeder, hvilket betyder at velstanden og levestandarden er øget over de sidste 20 år i Danmark. De digitale værktøjer der er blevet produceret af mindre virksomheder og teknologi-giganter har gjort det lettere for almindelige mennesker at kommunikere og skaffe sig adgang til viden.

 

Digitalisering fylder ikke meget på den politiske dagsorden i øjeblikket, hvor der i skrivende stund ikke findes et IT- eller digitaliseringsudvalg på Christiansborg. Lokalt er digitalisering heller ikke prioriteret, for eksempel i Solrød Kommune har byrådet ikke prioriteret digitalisering, og aktiviteterne om digitalisering bliver varetaget af en fælleskommunal forening i hovedstadsområdet, med varierende ejerskab i kommunerne. Det burde prioriteres højere, da digitalisering er en af de største katalysatorer for vækst og frihed i dagens Danmark.

 

Med venlig hilsen

Peter Sjølin
Medlem af Liberal Alliance i Solrød

Kategorier
Digitalisering Up in Time

Teknologier og ikke politik forandrer samfundet

I dag læste jeg en spændende artikel fra mediet Altinget.dk, hvori Rasmus Nielsen der er udgiver og formand gør opmærksom på, at det altid har været teknologier der har drevet forandringer. Nielsen gør opmærksom på, at politikerne i udgangspunktet kun lovgiver om forandringerne efterfølgende.

Blandt de observationer, som Nielsen gør sig i artiklen er følgende:

 • Uber.
 • AirBnB.
 • Bitcoins og andre kryptovalutaer.

Dette er ganske gode observationer, og for mig giver det anledning til følgende betragtninger:

 • Politik kan bruges til at skabe rammerne for udvikling, hvis de rette politiske profiler og dagsordener er tilstede.
 • Politik bør skabe de bedst mulige rum for udvikling af nye teknologier for at forblive velstående og skabe de relevante konkurrencefordele.
 • Teknologivirksomheder skatteoptimere, da skattelovgivningen er unødig kompliceret.

 

Kategorier
Gode ideer til borgmesteren

God ide til borgmesteren 17-12-17

På Solrød Kommunes hjemmeside kan man dele sine gode ideer med borgmesteren. Jeg har derfor sendt denne gode ide af sted til Niels, som jeg håber også vil synes det er en god ide. Det kan måske være at Niels endda vil kæmpe for ideen i byrådet.

Hej Niels,

Jeg har en ide, som jeg også tror vil have din interesse.  Solrød Kommunes politik for fritid og kultur er særdeles udateret og fokuserer essentielt set kun på tre ting:

 1. Idræt.
 2. Et selvbetjent bibliotek.
 3. Samarbejde med foreningslivet, men primært med idrætsforeninger.

Det er bestemt ikke en dårlig ide, at Solrød Kommune fokuserer på at støtte op om idrætsforeningerne og at der findes et selvbetjening bibliotek, dog giver strategien ikke et billede af, hvad Solrød Kommune vil opnå eller hvordan man vil opnå det. Det er jo hvad en strategi skal bruges til.

Jeg vil ligeledes anbefale, at fritids- og kulturpolitikken bliver opdateret, så det også bliver muligt for kommunens fritids- og kulturforvaltning kan støtte op om den relevante organisering og arrangering af arrangementer. I forbindelse med formuleringen af den nye strategi, da vil jeg anbefale, at strategien bliver sendt i høring, så bl.a. borgere og kulturforeninger kan komme med bidrag.

Det giver mere frihed og på den måde bliver Solrød Kommune mere attraktiv for borgerne at bosætte sig i.

 

Du ønskes en god søndag.

Med venlig hilsen

 

Peter Sjølin
Medlem af Liberal Alliance i Solrød

 

Kategorier
Læserbrev Politik

Vækstpolitik i Greve, men ikke i Solrød

Solrød har indgået et samarbejde med Greve Kommune vedrørende erhvervsservice, hvor iværksættere m.v. bliver sendt til Greve Kommune, hvis de ønsker vejledning og eventuelt en plads i et kontorfællesskab. Uden en erhvervs- og vækststrategi vil det ikke være muligt for Solrød Kommune at tiltrække virksomheder og sikre en bæredygtig vækst som kan finansiere borgerservice, hjemmehjælp, folkeskolerne med videre i fremtiden.

På Greve Erhvervscenters hjemmeside kan man også læse om samarbejdet, men også om Greve Kommunes vækststrategi. Dette er bemærkelsesværdigt set i lyset af Solrød Kommune ikke fremhæves på trods af værende partner i samarbejdet. Vækstpolitikken er også et udtryk for, at Greve Kommune aktivt prøver at tiltrække virksomheder til at generere vækst, men dette ikke er tilfældet i Solrød Kommune.

For mig indikerer dette, at borgerne i Solrød Kommune betaler for, at Greve Kommune kan få et bedre og vækstorienteret erhvervsliv. Det vil komme borgerne i Greve Kommune til gavn, når de store efterkrigsgenerationer går på pension, men det vil ikke komme borgerne i Solrød Kommune til gavn. Da man ikke vil kunne beskatte virksomhederne der har deres hjemstavn i anden kommune.

Erhvervslivet i Solrød Kommune har behov for højere vækst, hvilket skal være med til at finansiere, at borgerne kan få mere frihed. Derfor vil jeg anbefale, at Solrød Kommune får:

 • En erhvervs- og vækststrategi
 • En proaktiv erhvervsservice.
 • En fremtidssikret kommuneplan der giver plads til højteknologiske og greentech virksomheder.

 

Med venlig hilsen

 

Peter Sjølin
Medlem af Liberal Alliance i Solrød

 

Kategorier
Digitalisering Læserbrev Politik

Giv patienterne valgfrihed

Jeg er af den holdning, at patienterne skal have størst mulig valgfrihed også i forhold til måltider.

I disse dage er der mange historier om, at halal-kød serveres til patienterne på hospitalerne i Region Sjælland. Det har haft betydning for en kandidat til regionsformandsposten i Region Sjælland. Her trak Dansk Folkeparti sig fra en konstitueringsaftale på grund af en politisk ambition om at stoppe servering af halal-kød på regionens hospitaler, hvilket ikke gik i tråd med de andre parter i konstitutionen.

Stop for servering af halal-kød er efter min mening en helt forkert fremgangsmåde, da et forbud vil indskrænke patienternes frihed. Den nuværende model, hvor patienterne ikke kan træffe et aktivt valg og som ej heller giver patienterne valgfrihed, er ligeledes ikke et ambitiøs politisk mål.

Jeg vil i stedet foreslå, at politikerne arbejder aktivt for at give patienterne mere frihed også i forhold til valg af måltider på hospitalerne. Det kan blandt andet gøres ved hjælp af en digital selvbetjeningsløsning. Selvbetjeningsløsningen vil også kunne understøtte patienter med andre behov fx veganere eller folk med præferencer for bestemte typer fødevarer kan opnå mere frihed og større glæde.

Frihed er, at man kan træffe valg på et personligt plan, og den model kan regionen teknologisk understøtte også i forhold til servering af halal-kød på hospitalerne. Selve udviklingen af en selvbetjeningsløsning forventes ikke at være særligt kompliceret, og ligeledes må det forventes relativt nemt for Region Sjællands IT-afdeling at sørge for at selvbetjeningsløsningen vil kunne driftes sikkert.

Køkkenerne, der står for produktion af mad til hospitalerne, vil til at begynde med opleve en smule mere kompliceret produktion i dagligdagen. Med de rette værktøjer og den rigtige implementering vil både køkkenerne på hospitalerne og leverandørerne kunne bidrage til, at borgerne får flere valgmuligheder. På sigt så vil den rette implementering af selvbetjeningsløsningen give køkkenerne muligheden for at opretholde en omkostningseffektiv produktion af mad.

Jeg vil derfor anbefale politikerne i Region Sjælland at arbejde for mere frihed for patienterne i stedet for at implementere begrænsninger.

 

Med venlig hilsen

 

Peter Sjølin
Medlem af Liberal Alliance