Ros til Anders og Simon Emil

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at rose Anders Samuelsen og Simon Emil Ammitzbøll-Bille for, at stå fast på de liberale principper i årets proces i finanslovsforhandlingerne. Anders og Simon Emil har i løbet af forhandlingsprocessen gjort, hvad hele den borgerlige blok burde have gjort, nemlig at gør opmærksom på og håndhæve ægte borgerlig liberale principper som er:

  • Mere frihed.
  • Højere vækst.
  • Mindre bureaukrati.
  • Lavere skatter.

 

Anders og Simon Emil fik  gjort os alle opmærksomme på, at Liberal Alliance vil implementere  indholdet i regeringsgrundlaget, hvilket man kan så tvivl om i de øvrige regeringspartier.

 

Nu hvor julefreden sænker sig, så håber jeg, at Liberal Alliances folketingsgruppe vil fortsætte det gode arbejde efter denne langstrakte forhandlingsproces, og folketingsgruppen er villig til at tage kampen for de fire principper, og i særdeleshed princippet om lavere skat.

 

Efter nytår kommer forhandlingen om skatteloven, og her håber jeg på skattelettelser, da skattelettelser er velfærd der kommer alle til gode.

 

Med venlig hilsen

Peter Sjølin
Medlem af Liberal Alliance i Solrød

95 % af Solrøderne skal være tilfredse med servicen i Solrød Kommune

Jeg mener, at flest mulige borgere i Solrød Kommune skal føle at den service, som de modtager fra kommunen er god, og det er desværre ikke tilfældet i dag. Analyseinstituttet EPSI har foretaget en analyse af borgerne i Solrøds holdning til den service, som Solrød Kommune leverer. Undersøgelsen viste at op mod 30 % af borgerne i Solrød Kommune er utilfredse eller meget utilfredse med den service, som de modtager fra Solrød Kommune. Det er ærgerligt, da Solrød Kommune som helhed har et kæmpe potentiale.

Udvikle og udnytte potentialet

Liberal Alliance har fire principper, som jeg vil arbejde ud fra, så Solrød Kommunes potentiale udvikles og udnyttes:

  • Mere frihed.
  • Højere vækst.
  • Mindre bureaukrati.
  • Lavere skatter.

De fire principper er gensidig forstærkende og de er forklaret i nærmere detaljer nedenfor.

Læs mere