Kategorier
Politik

Videooptagelser af de åbne byrådsmøder

Det kræver ikke ret meget at udbrede kendskabet til borgerne om, hvad der besluttes i Solrød Kommunes byråd. En måde at udbrede kendskabet til lokalpolitik til så mange borgere som muligt, vil være ved at videooptage byrådsmøderne og gøre optagelserne tilgængelige på kommunens hjemmeside. Det vil være med til at gøre, at flere borgere i Solrød Kommune engagerer sig i lokalpolitik. Jeg er, som kandidat for Liberal Alliance, interesseret i mere åbenhed i beslutningerne der træffes af byrådet og jeg er ligeledes interesseret i mere åbenhed i kommunens administration. Derfor vil jeg arbejde for, at de åbne byrådsmøder fremover skal videooptages og gøres tilgængelige.

I Køge Kommune har gjort brug af ovenstående i mange år efterhånden og med succes. Mon ikke det også vil kunne lade sig gøre i Solrød Kommune?

Solrød, det er tid til forandring.

Med venlig hilsen

Peter Sjølin
Kandidat til byrådet i Liberal Alliance i Solrød

Kategorier
Læserbrev Politik

Læserbrev: Nummer 44 ud af 98 kommuner

Solrød Kommunes administration og forvaltninger kan optimeres gevaldigt ifølge en ny undersøgelse fra Ugebrevet Mandag Morgen. Solrød Kommunes administration koster i udgangspunktet hver borgere 7.050 kroner om året, hvilket giver Solrød Kommune en placering som nummer 44 ud af 98 kommuner. Det er ganske enkelt ikke godt nok.

Mindre bureaukrati

Jeg vil, som kandidat for Liberal Alliance, arbejde for at bureaukratiet i Solrød Kommune bliver mere effektivt, så færre midler bruges på opretholdelse af bureaukratiet, vel at mærke uden, at servicen bliver forringet. En slankere og bedre administration kan kun opnås ved, at byrådet bliver ved med at udfordre administrationen og forvaltningerne. Jeg vil ligeledes arbejde for, at administrationen og forvaltningernes arbejdsgange bliver undersøgt af en ekstern part, så unødige procesregler og bureaukrati fjernes, så flere midler kan bruges til velfærd.

Tid til forandring

Ugebrevet Mandag Morgen har frigivet en undersøgelse, hvor Solrød Kommune er placeret som nummer 4 ud af 98 på en overordnet skala, hvor ét er bedst og 98 er dårligst. Det er en flot placering, sådan overordnet set. Undersøgelsen gemmer også på nogle interessante nøgletal, hvor Solrød Kommune desværre ikke klarer sig så godt. Et af nøgletallene, hvor Solrød Kommune klarer sig mindre godt er ved omkostningerne for opretholdelse af bureaukratiet. Det må og skal kunne klares bedre.

Solrød, det er tid til forandring.

Med venlig hilsen

Peter Sjølin
Kandidat til byrådet for Liberal Alliance i Solrød

Kategorier
Blog

95 % af Solrøderne skal være tilfredse med servicen i Solrød Kommune

Jeg mener, at flest mulige borgere i Solrød Kommune skal føle at den service, som de modtager fra kommunen er god, og det er desværre ikke tilfældet i dag. Analyseinstituttet EPSI har foretaget en analyse af borgerne i Solrøds holdning til den service, som Solrød Kommune leverer. Undersøgelsen viste at op mod 30 % af borgerne i Solrød Kommune er utilfredse eller meget utilfredse med den service, som de modtager fra Solrød Kommune. Det er ærgerligt, da Solrød Kommune som helhed har et kæmpe potentiale.

Udvikle og udnytte potentialet

Liberal Alliance har fire principper, som jeg vil arbejde ud fra, så Solrød Kommunes potentiale udvikles og udnyttes:

  • Mere frihed.
  • Højere vækst.
  • Mindre bureaukrati.
  • Lavere skatter.

De fire principper er gensidig forstærkende og de er forklaret i nærmere detaljer nedenfor.

Kategorier
Politik

Hvorfor skal Solrøds vandløb være fyldt med skrald?

Solrød Kommune er et dejligt sted at bo, og jeg har i min hverdag mange glæder af naturen og stierne som findes i Solrød Kommune. Jeg har dog observeret ved flere tilfælde, at der ofte flyder med skrald på vandløbenes bredder og i græsarealerne nær vandløbene. Skraldet forskønner ikke Solrød, vandløbene eller oplevelsen af Solrød.

Jeg vil derfor foreslå, at Teknik- og Miljøforvaltningen får tilføjet en mulighed i Solrød Borgertippen, så det vil være nemt og hurtigt for os borgere at indrapportere problemerne med affald i vandløb og vandløbenes bredder.

Det bør være relativt simpelt for Solrød Kommune, at få leverandøren af Borgertip App’en til at tilføje de nødvendige ændringer. Ligeledes må det forventes også at være relativt simpelt at få tilføjet opgaverne til kommunens outsourcing kontrakt med leverandøren af services til Teknik- og Miljøforvaltningen.

Hvad holder Teknik- og Miljøforvaltningen tilbage? Det må kunne gøres bedre. Solrød, det er tid til forandring.

Med venlig hilsen

Peter Sjølin
Byrådskandidat for Liberal Alliance i Solrød

Kategorier
Politik Solrød Kommune

Et flertal i byrådet har stemt for centralisme i folkeskolerne

Jeg deltog som tilskuer på mødet i Solrød Kommunes byråd den 24. april 2017. Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti havde fremsat et forslag om, at give folkeskolerne i Solrød Kommune mulighed for at søge Undervisningsministeriets rammeforsøg for, at gøre skoledagene kortere og bruge ressourcerne på andre undervisningsaktiviteter.

På mødet var jeg vidne til, at  Liberal Alliance blev skudt i skoene, at man ønskede at implementere en folketings-lignende politik. Ligeledes mente flere partier i byrådet (Venstre, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Grundejerne og Havdrup-listen), at man skulle give folkeskolereformen tid til at virke og derfor fastholde centralismens stabilitet. Det vil sige man foretrak at sætte systemet foran mennesket, hvilket må siges at stå i kontrast til Venstres partislogan “Frihed til forskellighed” og Socialdemokratiets partislogan “Plads til alle” .

Henrik Boye, medlem af byrådet for Liberal Alliance, gjorde opmærksom på, at det er Liberal Alliances politik at decentralisere og i dette tilfælde give de lokale folkeskoler flere muligheder for at tilrettelægge undervisningen, så rammerne for eleverne vil være bedst mulige.

Liberal Alliance og jeg går ind for, at gøre Solrød Kommunes administration mere effektiv med henblik på at gøre rammerne for borgerne bedst muligt. Det kan kun opnås ved at decentralisere og give muligheder frem for at begrænse. Dermed sagt så vil det give mest værdi for både borgerne og eleverne, at give folkeskolerne muligheden for at søge rammeforsøget og tilpasse undervisningen efter elevernes behov.

Kategorier
Læserbrev Politik Solrød Kommune Solrød Strand

Læserbrev: Hvor godt står det til med teknisk forvaltning?

I den senere tid har jeg set, at flere gadelys i og omkring Jersie Strand ikke lyser. Det er uheldigt og det skaber en øget risiko for ulykker samt det skaber utryghed i området. Jeg bruger ofte borgertippen, når jeg er ved at falde i et hul i fortovet, eller når jeg finder en gadelampe der ikke lyser eller blinker sporadisk. Det gør jeg fordi, det skal være bedre at bo i Solrød Kommune.

I den senere tid, når jeg har anmeldt gadebelysning der ikke virker, så får jeg prompte en besked fra kommunen om gadebelysning er udliciteret til SEAS-NVE, hvormed sagen betragtes som løst af administrationen. Udlicitering er sundt og godt for en kommune som Solrød Kommune. Fremgangsmåden giver anledning til fejlagtige oplysninger til borgerne, byrådet og i sidste ende gøre administrationen mere kompleks og unødig. Kompleksitet og bureaukrati er to onder der kun vil gavne de kolde hænder på rådhuset og i administrationen.

Liberal Alliance i Solrød vil have en effektiv administration der understøtter borgernes behov og oplyste beslutninger i kommunalbestyrelsen samt mindre bureaukrati. Teknisk forvaltning må kunne gøre det bedre!

 

Med venlig hilsen

Peter Flemming Teunissen Sjølin
Byrådskandidat for Liberal Alliance i Solrød