Lederskabet i de afrikanske lande skal udvikles og opkvalificeres

Det er ikke nødvendigvis ulandsbistand i kroner og øre der på sigt vil gøre en forskel for det afrikanske kontinent. Det kan i stedet være støtte til udvikling af lederne (i de forskellige afrikanske lande). Patrick Awuah, som præsenterer sine ideer i videoen nedenfor, bemærker at ledere ikke kun er de politiske ledere. Det er virksomhedsledere, læger, skolelærere, politifolk, advokater m.v.

 

95 % af Solrøderne skal være tilfredse med servicen i Solrød Kommune

Jeg mener, at flest mulige borgere i Solrød Kommune skal føle at den service, som de modtager fra kommunen er god, og det er desværre ikke tilfældet i dag. Analyseinstituttet EPSI har foretaget en analyse af borgerne i Solrøds holdning til den service, som Solrød Kommune leverer. Undersøgelsen viste at op mod 30 % af borgerne i Solrød Kommune er utilfredse eller meget utilfredse med den service, som de modtager fra Solrød Kommune. Det er ærgerligt, da Solrød Kommune som helhed har et kæmpe potentiale.

Udvikle og udnytte potentialet

Liberal Alliance har fire principper, som jeg vil arbejde ud fra, så Solrød Kommunes potentiale udvikles og udnyttes:

  • Mere frihed.
  • Højere vækst.
  • Mindre bureaukrati.
  • Lavere skatter.

De fire principper er gensidig forstærkende og de er forklaret i nærmere detaljer nedenfor.

Læs mere

Graffiti i Jersie Strand

En ting, som jeg har bemærket, siden jeg flyttede til Solrød Kommune i 2014, er at der utrolig meget graffiti ved broer, tunneller og lygtepæle der står ved gangstierne ved Jersie station og i områderne op til Uglegårdsskolen.

Forstå mig ret, graffiti kan når det er lavet rigtigt, se pænt ud og være med til at forskønne et område, men det er desværre ikke tilfældet med den graffiti der findes i området. Grafitten omhandler ofte stof (hash) relaterede emner, bandetegn og fodboldklubber. Desværre er de førnævnte motiver ifølge min mening ikke forskønnede for området og ikke med til at skabe et bedre Jersie Strand eller Solrød Strand.

IMAG0508

Graffitien kan ses som et symptom på manglende ungdomstilbud og et manglende passende sted, hvor graffitimalerne kan praktisere deres ”kunst”. I storbyer og metropoler er graffiti typisk et symptom på bandeaktivitet og salg af illegale stoffer, og når områder begynder at se hærget ud, så begynder mennesker ofte at legitimere en yderligere forværring, hvilket vil sige at affald smides ud i områderne og hærværk og vold bliver mere almindeligt, da de typer områder tiltrækker mennesker der ofte trives ved negativ opmærksomhed og ved at udøve negative handlinger på lokalsamfundet.

For at ændre udviklingen og gøre området omkring Jersie Station og området op til og med Uglegårdsskolen mere trygt, så skal der mere til end en kommunal indsats. Det kræver bl.a. at vi borgere registrerer graffitien, så de rette mennesker ved kommunen kan få fjernet graffitien, og det kræver at de borgere der enten ser graffitien blive malet anmelder dem der gør det, så politiet og de sociale myndigheder også har mulighed for at reagere. Sidst men ikke mindst så kræver det også der findes fritidstilbud der tiltrækkende og tilgængelige for de unge mennesker er til stede, da man ellers ikke vil kunne vende udviklingen. Ydermere så er det bedre at få behandlet og dermed mindske hærværket end det er at blive ved med at male grafitten over gang på gang.

Solrød Kommune og borgerne spiller begge en vigtig rolle i denne udvikling, både i forhold til at få anmeldt grafitten og få den fjernet, men også med at få engageret de borgere der overmaler offentlige områder i andre aktiviteter. Heriblandt ved:

  1. En bedre borger-tip-app.
  2. En væg/mur hvor de unge kan graffitimale.
  3. Relevante børne og unge tilbud der er tilgængelige på tidspunkter der gør dem attraktive for graffitimalerne.