Kommissionen for almindeligheder

Sophie Løhdes (Venstre) berømte ministerium for offentlig innovation har haft en kommission for offentligledelse med henblik på at udarbejde anbefalinger til ledelse i den offentlige sektor. Resultatet er intet mindre end en samling af uimponerede almindeligheder som godt nok er sat ind i en rapport med fine billeder og ”fancy” grafik der forsørger at legitimere, at der faktisk er sket noget i kommissionen og anbefalingerne er baseret på ”en videnskabelig fremgangsmåde”. På trods af de imponerende mange grafer, billeder og anbefalinger så fremstår rapporten som indeholdende helt basale ledelsesmæssige anbefalinger.

Man skulle tro det var en teaser for DJØF med løgn 4

Per Helge, manden bag ”DJØF med løgn”, var ikke sen til at udpege en række spændende initiativer, som rapporten havde ført med sig, hvortil anbefalinger som:

  1. ”Ledere skal udvikle sig”,
  2. ”Ledere skal sætte holdet”,
  3. ”Udnyt medarbejderressourcerne”,
  4. ”Ledere skal sætte retning”,
  5. ”Topledere og ledere af ledere skal afstå fra detailstyring” og,
  6. ”Dialogen mellem ledelse og medarbejdere skal understøtte borgerperspektivet”.

Ovenstående er alle anbefalinger som man vil kunne finde en bog om moderne virksomhedsledelse, hvor man da vel at mærke udskifter ”dialogen mellem ledelse og medarbejdere skal understøtte borgerperspektivet” til ”Fokus skal være på kunden”.

En ledelsesbog fra Harvard Business Press?

Det virker oprigtigt til at kommissionen har haft svært ved at identificere, hvad produktet egentlig skulle vise sig at være, og man begik derfor den klassiske fejl i offentlige kommissioner, nemlig at arbejde langsomt og ende med at publicere en bog med tilsvarende hjemmeside. Sophie Løhde kunne have fået et svar hurtigere og nemmere ved at gå købe en moderne ledelsesbog på Saxo.com, og få en embedsmand eller to til at skrive et notat om de fremtidige retningslinjer for ledelse i den offentlige sektor.

Kommissionen til at afslutte alle kommissioner

Ledelseskommissionen har med al tydelighed demonstreret, hvorfor skatteyderne skal kræve af de folkevalgte at stoppe med at nedsætte kommissioner, da der ganske enkelt ikke kommer noget fornuftigt ud af dem. I stedet relevante planer og fremgangsmåder til ledelse i den offentlige sektor, har skatteyderne i stedet finansieret en kommission for almindeligheder.

 

Søren Pinds farvel til dansk politik er et tab for Danmark

Det er et tab for Danmark, at Søren Pind har valgt at forlade sin post som minister, sin plads i folketinget og dansk politik. Søren var en ener og han mestrede mange discipliner indenfor politik. Søren havde evnerne til både at skabe opmærksom for liberalismen, men også at kunne indgå brede forlig med politiske modstandere. På den måde skabte Søren et rum som gjorde det umulige muligt og på den måde skabte Søren værdi.

Søren vil blive savnet og jeg håber på, at Martin Geertsen vil kunne overtage på nogle af de områder som Søren forlader med sit exit.

Heldigvis har Danmark stadig et liberalistisk parti, men det hedder ikke Venstre, det hedder Liberal Alliance.

Statsministeren har ret til et privatliv

Lars Løkke Rasmussen er for tiden i medierne omhandlende en sag, hvor han efter sigende har fungeret som bisidder (se kilde 2) for sin kone i en personalesag, hvor fru. Løkke Rasmussen angiveligt har haft nogle samarbejdsvanskeligheder med sin chef. Det er som sådan en privatsag, som ikke kommer offentligheden ved og som i udgangspunktet ikke har offentlighedens interesse. Fru. Løkke Rasmussen har antageligt haft behov for moralsk støtte, siden hun efter sigende har haft sin husbond som sin bisidder, når det efter sigende var tale om en personalesag, hvor normal praksis vil være at have sin tillidsrepræsentant som bisidder. Lad fred være med det og det bør være i privatlivets fred.

Det er til gengæld lettere problematisk, at personen med rollen statsminister kan antage, at han/hun på det ene tidspunkt er mindre mindre (se kilde 3) statsminister og i sin “sædvanlige” arbejdstid kan være mindre mere statsminister. Når personen som har titlen/rollen statsminister træder ind på et kontor i en offentlig ejet institution, så vil personen automatisk blive antaget som statsminister (uanset om det er mere mindre eller mindre mindre). Det er desværre ikke første gang, at Lars Løkke Rasmussen har udvist mindre mere dømmekraft, en sådan situation var for eksempel da han var sundhedsminister og købte cigaretter og pølser på borgernes regning, en anden situation da han var formand for GGGI og tog et familiemedlem (på GGGIs regning) med til Brasilien, en tredje situation da han var amtsborgmester og brugte midler på hotelophold, casinobesøg m.v (se kilde 1).  Listen er desværre lang og ikke desto mindre skulle man tro, at en politiker med den tyngde og erfaring samt uddannelsesmæssige baggrund som jurist (cand.jur) havde kompetencerne til at opretholde en professionel dømmekraft.

Jeg vil til gengæld rose statsminister Lars Løkke Rasmussen for sin folkelige- og direkte kommunikation med pressen (via Twitter) efter Ekstrabladet offentliggjorde historien. Det giver et interessant indblik i de kognitive processer hos top-politikeren.

 

Med venlig hilsen

 

Peter Sjølin
Medlem af Liberal Alliance

 

Kilde 1: https://da.wikipedia.org/wiki/Lars_L%C3%B8kke_Rasmussen

Kilde 2: https://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/danskpolitik/loekke-troppede-op-paa-rektors-kontor-solrun-fyret-som-laerer/7128604

Kilde 3: https://www.youtube.com/watch?v=9ar0TF7J5f0